събота, 13 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  8506 прочитания

  Индустриалните зони пестят време и пари на инвеститорите

  За потенциала на индустриалните зони да привличат инвестиции у нас - Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, пред Economy.bg
  18 септември 2017, 09:06 a+ a- a

  „Индустриалната зона в Кърджали би била изключително привлекателна за редица турски компании. Вече имаме и конкретно заявен инвестиционен интерес“, коментира пред Economy.bg Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ).
  Портфолиото на НКИЗ включва 9 проекта – Икономическа зона София – Божурище, Икономическа зона Видин, Индустриален и логистичен парк – Бургас, две свободни зони в Русе и Свиленград, Транзитна търговска зона – Варна, Индустриална зона Варна – Запад и индустриални зони Карлово и Телиш (Плевен).
  Към момента в Икономическа зона София – Божурище са привлечени общо 19 инвеститори от секторите автомобилна промишленост, високи технологии, складова и логистична дейност. Очаква се реализираните вложения там да достигнат близо 350 млн. лв., а разкритите работни места над 1050.
  Индустриален и логистичен парк Бургас има сключени договори с 25 компании предимно от леката промишленост. Общият размер на инвестициите там възлиза на 13 млн. евро.
  В зоните във Видин и Русе работят над 70 компании.

  Още за потенциала на бъдещите и действащите индустриални зони, и за предимствата им за инвеститорите – Economy.bg разговаря с Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ.

  Г-жо Барес, колко действащи индустриални зони има в момента у нас и какъв е потенциалът им?
  Портфолиото на НКИЗ включва 9 проекта на територията на страната – Икономическа зона София – Божурище, Икономическа зона Видин, Индустриален и логистичен парк – Бургас, две свободни зони в Русе и Свиленград, Транзитна търговска зона – Варна, Индустриална зона Варна – Запад и индустриални зони Карлово и Телиш (Плевен). Напълно изградени и действащи са зоните в Русе, Свиленград, Видин и Транзитната зона във Варна. В процес на развитие са тези в Божурище и Бургас – това са и най-динамично развиващите се проекти на компанията. В начален етап на развитие са зоните в Карлово, Телиш и Варна – Запад. Потенциалът на зоните от портфолиото на НКИЗ се крие в ключовата им локация с бърз и непосредствен достъп до големи транспортни артерии, пристанища и летища.
  С изграждането на инфраструктурата и привличането на стратегически инвеститори в зоните, очакваме нови заявки на принципа „една компания води след себе си други инвеститори“. Този принцип действа с пълна сила и вече имаме конкретни примери за това.

  Индустриална зона Божурище

  Наскоро стана ясно, че се работи по три нови индустриални зони – в Ловеч, Стара Загора и Кърджали. На какъв етап са те?
  За зоната в Кърджали вече има подписано споразумение за сътрудничество с Областна администрация, както и набелязан терен. Локацията там е изключително добра, а самият терен - много подходящ. Поради своята близост до Турция индустриалната зона в Кърджали би била изключително перспективна и привлекателна за редица турски компании. Вече имаме и конкретно заявен инвестиционен интерес, така че този проект има всички предпоставки да е успешен. За неговата реализация ще е ключово и партньорството с местната власт. Изключително активна е местната власт и в Горна Оряховица, където планираме съвместна индустриална зона в партньорство с общината.
  Местната власт вече е идентифицирала терен от 316 декара и е изготвила ПУП на терена, който вече предлагаме на инвеститори.
  По отношение на Ловеч и Стара Загора сме в начална фаза на идентифициране на подходящи терени.

  Как могат да бъдат насърчени инвеститорите?
  По-голямата част от инвеститорите, които се позиционират при нас са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Стимулите, които получават, изиграват сериозна роля в процеса на взимане на решение за реализиране на дадена инвестиция. Предвиждат се и нови насърчителни мерки, които, надявам се, ще ускорят процесите. Това, което бихме могли да предоставим като допълнителни стимули, е свързано със законовото регламентиране дейността на индустриалните зони, което ще ни позволи да оптимизираме механизмите за управление и качеството на услугите, които предоставяме.

  Как вие като организация конкретно подпомагате инвеститорите в реализирането на проектите им?
  НКИЗ предлага персонално съдействие на инвеститорите и подпомага инвестиционния процес, включително за сертифициране на проектите по Закона за насърчаване на инвестициите, което носи допълнителни стимули. Като държавна компания, ние прилагаме и междуинституционален подход, който помага на инвеститорите при разрешаването на казуси на ниво местна и държавна администрация.
  Чрез осигуряване на необходимата инфраструктура ние им спестяваме и времеви, експертен и финансов ресурс, който те при други условия би следвало да инвестират в това.

  Индустриална зона Божурище

  Какво е важно, за да бъде успешна една индустриална зона?
  Стратегическата локация е на първо място. Също толкова важно е инфраструктурното обезпечаване, както и добрата достъпност, което означава бързи пътни връзки и обществен транспорт за работещите там. Оптималните логистични решения чрез интермодални терминали, когато има обективни предпоставки за това, също са важни. Изграждането на такива е планирано в Свободната зона във Видин и в Икономическа зона зона София – Божурище.
  Фактор за успеха на индустриалните зони са и услугите, които предоставя техният оператор.
  Инвеститорите имат своите очаквания, на които ние трябва да отговорим. При действащото в момента законодателство това обаче понякога се оказва проблем, тъй като част от тези услуги реално се предоставят от местната власт – почистване, поддържане на инфраструктура, възможността за осигуряване на охрана и др. НКИЗ има ограничени права по поддържането й, тъй като инфраструктурата е общинска собственост, но това не променя факта, че инвеститорите го очакват от нас. В момента търсим подходящ механизъм съгласно съществуващите или чрез оптимизиране на административните и законови разпоредби в нормативната уредба за дейността на индустриалните зони.

  Какви са предимствата на индустриалните зони за инвеститорите?
  Както и по-горе казах, основно предимство за всяка индустриална зона е наличието на стратегическа локация. Изградената и споделена инфраструктура и институционалната подкрепа, която получават инвеститорите, също ги привлича. Локацията е ключова – зоните на НКИЗ са разположени в непосредствена близост до главни европейски транспортни артерии, големите пристанища по Дунав и Черно море, предоставяйки бърз достъп за компаниите до пазарите, които обслужват в Европа и Азия.
  НКИЗ предоставя техническа инфраструктура, изградена според изискванията на инвеститорите и отговаряща на международните стандарти.
  Концентрирането на компании в зоните, което създава и една затворена среда позволява по-ефективно планиране на инфраструктурното обезпечаване. Споделената инфраструктура, която ползват инвеститорите, не само им спестява значителен финансов ресурс, но и ценно време. При други обстоятелства, те би следвало да планират и изграждат тази инфраструктура самостоятелно, което често е дълъг и труден процес.
  За да оптимизираме реализирането на инвестициите им, при възможност предприемаме предварително изграждане на довеждащата инфраструктура, така че да можем да се движим паралелно с амбициозните срокове на инвеститорите при осигуряването на вътрешните връзки. Изключително важна е и подкрепата, която предоставяме на инвеститорите на всеки етап от реализацията на техния проект.
  Участието на държавата от своя страна се възприема като носител на стабилност и гарант за успешната реализация на техните проекти.
  Това по естествен път привлича и инвеститори, които са по-предпазливи и които при други условия не биха се позиционирали в България. За нас тази предпазливост е положителна, защото е знак за инвестиции, които се правят с дългосрочна перспектива.

  Индустриална зона Божурище

  Кои са основните инвеститори, привлечени в зоните у нас? Какъв е размерът на инвестициите, от кои сектори са и колко работни места са разкрили те? От кои страни са по-големите инвеститори?
  Привлечени са най-вече инвестиции в сферата на логистиката, но амбициите ни са да търсим баланс и да привличаме повече производствени предприятия, където младите и квалифицирани хора да намират своята реализация.
  До момента в Икономическа зона София – Божурище сме привлекли общо 19 инвеститори от секторите автомобилна промишленост, високи технологии, складова и логистична дейност, като 18 от тях са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите.
  Очаква се реализираните вложения да са близо 350 млн. лв., а разкритите работни места над 1050.
  Половината от тези инвеститори успяхме да привлечем през последните две години. Индустриален и логистичен парк Бургас също се развива динамично – има договори с 25 компании предимно от леката промишленост. Общият размер на инвестициите им възлиза на 13 млн. евро.
  В зоните във Видин и Русе работят над 70 компании.
  Съвсем наскоро с решение на Министерски съвет бе прекратен статутът на свободна зона на зоната във Видин, което ще позволи продажбата на терени на инвеститори, вместо отдаване под наем, каквато бе единствената възможност до момента. Очакванията ни са това да създаде нови възможности за привличане на големи и стратегически инвеститори. Тепърва ще развиваме Транзитна зона – Варна, която е ново допълнение към портфолиото на НКИЗ.
  Един от най-големите инвеститори в зоната в Божурище на НКИЗ е датският мебелен гигант JYSK, който строи най-големия си дистрибуционен център в Югоизточна Европа именно в Божурище. Немската Behr-Hella Thermocontrol GmbH изгради производствени съоръжения и център за научно-изследователска и развойна дейност за проектиране и производство на контролни табла за автомобилни климатични системи, отново в Божурище. Компанията планира увеличение на първоначалната си инвестиция в зоната. Нейни клиенти са световни марки като Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chrysler, Daimler и др.
  Водещият немски производител на части и модули за опаковъчни машини за хранително-вкусовата, фармацевтичната и медицинската промишленост Multivac наскоро направи първа копка за изграждане на производствената си база край София.
  Преди малко повече от месец Volvo откриха свой сервизен център в Индустриален и логистичен парк – Бургас.
  Това са една малка част от инвеститорите в нашите зони. Интересът наистина е голям и колкото повече компании стъпват при нас, толкова по-добри стават перспективите за развитие. В момента търсим и нови терени край София, след като към зоната в Божурище бяха присъединени още 115 дка.

  Какви са плановете ви за привличане на нови инвеститори?
  В момента работим по няколко проекта, които ще имат сериозен принос към привличането на нови инвеститори. Някои от тях вече споменахме – това са развитието на нови зони в перспективни локации, предприемане на сериозни стъпки към разрешаване на проблема с осигуряването на квалифицирани кадри, доколкото това е в компетенциите на нашата компания, подобряване достъпа до зоните и тяхната свързаност, както и оптимизиране сроковете за изпълнение на инвестиционните проекти чрез изпреварващо изграждане на довеждащата инфраструктура.
  България се позиционира добре като инвестиционна дестинация, много са вече и примерите за успешно опериращи чуждестранни компании.
  В този смисъл стратегията ни за привличане на нови инвеститори следва да бъде по пътя на подобряване на възможностите и услугите, които предоставяме, така че настоящите инвеститори да са щастливи. Те са тези, които водят след себе си свои поддоставчици и се опитват максимално да консолидират веригата на добавена стойност.

  Кои са основните проблеми на инвеститорите, които те споделят с вас?
  Един от първите въпроси, които ни задават инвеститорите, е откъде могат да си намерят работна ръка. Проблемът с осигуряването на квалифицирана работна ръка е доста сериозен и засяга не само чуждестранните компании, но и българския бизнес. За разрешаването му в дългосрочен план са необходими координирани усилия от страна на държавата и на бизнеса, резултатите от които вероятно ще видим след доста време.
  Става въпрос за премоделиране на образователната ни система и поставяне на фокуса върху специалности, за които има реално търсене от страна на бизнеса.
  Осъзнаваме, че човешкият фактор е в голяма степен определящ за успеха на нашите инвеститори и за да ги подкрепим максимално в търсенето на подходящи кадри, наскоро стартирахме инициатива за ускорено професионално изграждане на млади специалисти. (Fast-tracking Success). Инициативата ще се реализира в партньорство с водещи университети от цялата страна. Към момента споразумения за сътрудничество имаме с НБУ, УНСС, Лесотехнически университет – София и Софийски университет. Тези споразумения предвиждат двустранна обмяна на информация, която от една страна ще даде реална представа на инвеститорите за наличните кадри по специалности, а от друга – ще позволи на университетите да планират програмите си в зависимост от „заявките“ на бизнеса. В рамките на проекта ще бъдат популяризирани и конкретните възможности за стажове и постоянна заетост в компаниите в нашите зони. Очакваме това да доведе и до повишаване квалификацията на младите специалисти, които ще работят при много по-високи стандарти, каквито чуждес

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 1 ден
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  преди 1 ден
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  преди 1 ден
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  преди 1 ден
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  преди 2 дни
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство