петък, 23 февруари 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  2884 прочитания

  Какво е бъдещето на HR функцията?

  Как си представят развитието на HR функцията в следващите години попитахме HR лидери на водещи компании в България
  05 януари 2023, 15:22 a+ a- a

  През 2022 Economy.bg попита HR лидери във водещи компании в България как си представят развитието на HR функцията през следващите години. Вижте какво коментираха. 

  Радослава Кроснева - Мениджър „Човешки ресурси“ на Банка ДСК

  Представям си HR функцията като силно подкрепяща стратегията и бизнеса, боравеща с база данни, които са отправна точка за много анализи. Едновременно с това мисля, че в тези нелеки времена нашата функция трябва да бъде много обърната към хората, да има индивидуален подход и да бъде в тяхна помощ. Вярвам, че личните разговори, менторингът и коучинг подходът ще придобиват все по-голяма значимост. Все още човешкото отношение е безплатно, само трябва да го намерим вътре в себе си и осъзнато и неосъзнато да го даваме на хората около нас.

  Надя Михова – HR мениджър, EY Bulgaria

  HR функцията претърпява позитивна промяна. Дигитализацията и роботизацията ще помогнат на тази функция да се концентрира върху хората и грижата за тях по един по-различен начин.

  Гъвкавост, креативност, иновативни подходи, отношение към хората– това ще са част от бъдещите критерии за успех на професията.

  Яна Папардова - HR мениджър, Schwarz IT Bulgaria

  Работата в човешките ресурси винаги е била изключително разнообразна и всеобхватна. След сътресенията, които обаче преживяхме и продължаваме да преживяваме през последните няколко години, специалистите в професията се налага да демонстрират още по-широки качества и умения. Те отдавна не са само администратори. Вече са консултанти, съветници и експерти, които са ключови партньори на бизнеса. През следващите години тази тенденция само ще продължи да се утвърждава.

  Магдалена Петракиева – HR мениджър на „Силвър Стар Моторс“

  Суперкомпютрите и изкуственият интелект ще засилят своето присъствие и в нашата функция. Не е тайна, че вече в някои компании изкуствен интелект провежда масовите интервюта за работа и прави анализи на кандидатите, използвайки и когнитивно моделиране, води обучения или изготвя оценка на ефективността за даден служител. Очаквам, че тези функции ще навлизат в повече компании (независимо от това колко нереално звучи), което ще освободи специалистите в областта на ЧР от рутинни задачи и ще даде възможност да се развива креативната страна, стратегическото партньорство с бизнеса и ще пести време, което, от своя страна, ще подобрява баланса личен живот – работа. Защо например да не включим chatbot в Onboarding-a – някой, който да ни разказва и показва правила, формуляри, процеси и хора, докато навлизаме в нова компания и да бъде на разположение за всякакви въпроси?

  Смятам, че ще се продължи и тенденцията за работа в дигитална среда и глобални партньорства, а специалистите по ЧР ще развиват стратегическата си роля и емпатия. Очаквам, че това ще даде възможност за изключителен подем и задълбоченост в професията, но ще предизвика и много промени в нашите отговорности, което ще води след себе си и по-добри резултати за компаниите като цяло.

  Даниела Йорданова - Старши Мениджър „Обучение“, VIVACOM

  HR функцията се утвърждава все повече като равноправен партньор на бизнеса, а не просто като негов администратор и асистент. В HR навлизат множество маркетинг модели, анализ на големи данни, AI и разнообразни технологични иновации, които повишават ефективността и обективизират процеса по вземане на решение. Вярвам, че ключова роля на HR специалистите през следващите години ще е да комбинираме предимствата на технологиите и машините с изцяло човешките умения за общуване, подкрепа, коучинг и консултиране.

  Атанаска Николова - ЧР Мениджър на „Бошнаков“ 

  В моите представи работата на HR функцията е фокус върху хората, отчитане на тяхната ангажираност и предприемане на навременни мерки, когато тази ангажираност спада. Като HR специалистите дължим на персонала да ги познаваме, само тогава забелязваме сигналите в поведението и личното представяне на хората. Има начини това да се реализира, както има редица методи за превенция на демотивация и мерки за справяне със спада на мотивация. Важно е да запазваме ниски нива на текучество чрез всички средства, основно с политика на позитивна комуникация, фирмени ценности и поведение на личен пример, колегиална подкрепа. Позитивен ефект има всяка инвестиция в хората, насърчаването им да се развиват интелектуално и професионално /съобразено с личните им мотиватори/.

  HR специалистът се води от максимата на един велик философ Е. Кант – „Никога не се отнасяйте към човека като към средство, а винаги като към цел”.

  Ива Николова – HR Manager в Anakatech

  Все по-значима и фокусирана върху хората в компанията. Вярвам, че ще продължим да залагаме на различни дигитални решения за управление на процесите в компанията, което ще ни даде възможност да отделим повече време за лична комуникация с нашите колеги. Дистанционната работа ще се запази като тренд, но ще има все по-голяма нужда от практики, свързани с подобряване на комуникацията в и между екипите и чувството за принадлежност към дадена компания.

  Севастияна Христова – Talent, Branding & Marketing Project Management, Key Figures

  Все по-клиентски ориентирана. Бизнесът, както и всички негови функции започват да се вглеждат в нуждите на клиентите си и спрямо това да (до)изграждат своите процеси. Смятам, че същото следва да е приложимо към ролята на HR.

  За да извърша правилния подбор на търговска позиция (търговецът е лицето на нашата компания и първото впечатление на клиента), трябва да съм наясно какво очаква пазарът от „Вюрт България“ като бизнес партньор. Най-естественият начин да опозная клиентите ни е прекият и непосредствен контакт с тях.

  Виолета Караначева-Цветанова - University Relations, Diversity and Learning Country Lead, IBM

  За да могат компаниите и техните лидери да оперират ефективно, то те трябва да имат ясна визия относно HR приоритетите. Преквалификацията и изграждането на нови умения в съвременните условия на постпандемия се явяват като основна задача за организациите. Именно върху това трябва се фокусира и HR програмата на всяка компания, разработвайки ясни действия, насочени към новата реалност, както и към бъдещите предизвикателства за бизнеса.

  Цветослав Йотов – Мениджър „Човешки ресурси“ в „Арома“ 

  Това, което е работило преди, няма да работи в бъдеще.

  Развитието на HR функцията обслужва нуждите на компаниите за създаване на стойност чрез хора и потребностите на работещите от удовлетвореност. Надявам се да се случват трансформации, които автоматизират значително административните активности, за сметка на увеличаване на компетенциите, свързани с финансовите цели, реализация на стратегии и управление на риска.

  В частност за мен е интересен казусът за бъдещата работна ангажираност на хората, професиите на които ще се поеме от роботи, автомати, сензори, софтуер – технологичната революция ще ни изправи пред решаването на сериозни социални въпроси. Очаквам, че HR функцията ще се разгърне в по-широк план активности, ще се работи по-целево за кариерното ориентиране на учениците, за осъзнаване на труда и създаване на нагласи, профилирано професионално обучение, както и за създаването на възможности за реализация на хора след пенсиониране. Важна тема ще е съвместимостта и сътрудничество на различните поколения в работна среда.

  Оценката за важността, смисъла и стойността на работата по развитие и управление на хора би била добра, ако в бъдеще се постигне промяната във възприемането на HR ролята от бизнеса и работещите.

  Ралица Бояджиева-Цветанова, Мениджър Човешки ресурси в WINBET

  Изключително съм щастлива, тъй като последните две години от началото на пандемията Covid-19 бяха предпоставка за един нов тласък на HR функцията в организациите. Бизнесът осъзна колко доверен партньор има в лицето на „Човешки ресурси“. Сигурна съм, че няма колега, който да каже, че предизвикателствата, през които преминахме, са очаквани и предвидими, а проблемите бяха лесни за решаване. Но съм сигурна, че всички са на мнение, че усещането и разбирането на бизнеса и организациите се промени и това е двигателят на промените, които ни очакват занапред.

  На мнение съм, че HR функцията ще претърпи много и значителни трансформации през следващите години. Промяната на пазара на труда в направление на подбора е значителна. Навлизането на социалните мрежи и дигитализацията неминуемо ще окажат своето влияние върху процесите, свързани с намирането на най-добрите и квалифицирани кадри. Вниманието все повече ще се фокусира върху служителите, тяхното развитие и задържане. Социалните придобивки търпят значителни трансформации и всяка компания търси все по-атрактивни начини за мотивиране на служителите си. Хибридният режим на работа, възможностите за отдалечена заетост, въвеждане на 4- дневна работна седмица са част от стимулите, към които ще бъде насочен фокусът през следващите години.

  Таня Иванова - Talent Acquisition Partner в Evolution

  След пандемията, през изминалите две години, пред нас все повече стои предизвикателството, свързано с връщането към „нормален“ начин на работа и намирането на „златната среда” за нашите служители. Именно хибридният модел на работа е едно от новите предизвикателства пред HR в настоящето и в близкото бъдеще.

  Борислав Борисов – Head of HR в UltraPlay

  Оперативно и стратегически HR функцията ще продължи своя процес на все по-тясна интеграция и партньорство с останaлите бизнес отдели. HR ще продължи да върви към професионализация – т.е. към превръщането си в професия подобна на правото и др. И не на последно място, HR като обхват ще продължи да интегрира и транспонира елементи от други професии, най-вече data science и marketing.

  Марияна Броняр - HR Мениджър на VSG Bulgaria

  HR функцията изисква управление на промените, които бизнесът и ситуацията в страната налагат. Грижата за хората и стратегическото планиране ще се засилят още повече през следващите години. Дигитализирането на HR процесите ще се засили и най-вече въвеждането на софтуерни решения за изцяло дигитализирано управление на трудовите правоотношения. 

  Калин Стоянов - HR Мениджър на Бългериан пропертис

  Това, което си представям, за съжаление, е доста различно от това, което виждам да се случва в момента. Сега тенденцията на окрупняване на бизнеси, на заличаване на граници и разстояния предполага едно автоматизиране на процесите при работа с хора, наложено от нуждата да можеш поне някак да опиташ да управляваш тези процеси. Бизнесът очаква резултати и рядко хората са фокуса за постигане на тази цел. Повече са третирани като инструмент. А истината, че инструментите са заменим консуматив. За мен това е изначално погрешно, защото по този модел трудно можеш да получиш дори и половината от потенциала в един човек, камо ли да го „заразиш“ с вяра в успеха. А от опит знам, че един такъв човек понякога може да спаси цяла компания с находчива идея или решение. А не просто да се предложи като инструмент другаде. Затова ми се иска някъде в бъдещето бизнеса да стане по-човечен. Вярвам, че едно такова развитие би изненадало много хора с резултатите, които ще се получат. 

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 11 часа
  Германската KAYSER Automotive инвестира в завод за автомобилни компоненти в Плевен
  Компанията ще развива дейността си в Логистичен парк БПД Плевен
  преди 12 часа
  Nvidia отчете рекордни приходи
  Акциите на компанията отбелязват 200% ръст спрямо година по-рано
  преди 14 часа
  ЕК разследва TikTok за алгоритми, водещи до пристрастяване
  Китайската социална мрежа има над 1 млрд. потребители
  преди 17 часа
  Sameday България планира да инвестира над 17 млн. лева през 2024 г.
  През 2023 г., Sameday отчита 2,6 млн. доставени пратки, с 38% от тях получени чрез автоматизирани шкафчета за доставка извън дома
  преди 18 часа
  Capital One придобива Discover
  Сделката на стойност $35,3 млрд. ще обедини двете най-големи компании за кредитни карти в САЩ
  преди 19 часа
  БНБ: Чуждите инвестиции у нас с ръст от 28% за година
  Най-големите вложения в страната за януари - декември 2023 са от Швейцария, Австрия и Белгия