събота, 13 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4072 прочитания

  Какво се случи на ИТ пазара на труда в България през 2023?

  Основните промени и предизвикателства обобщават HR мениджъри във водещи технологични компании в България
  18 декември 2023, 17:03 a+ a- a

  Колаж: Economy.bg

  Какво се случи на ИТ на пазара на труда през 2023 година, има ли охлаждане и каква е ситуацията в момента? Основните промени и предизвикателства в сектора пред Economy.bg обобщават HR мениджъри във водещи технологични компании в страната. 

  Борислава Георгиева – HR Мениджър на DHL ESS. Снимка: Economy.bg

  Борислава Георгиева – HR Мениджър на DHL ESS

  45% от компаниите продължават с активен подбор, 30% се колебаят относно бъдещите планове, 19% замразяват плановете за набиране, а 6% провеждат съкращения

  През тази година отчетохме определени изменения на ИТ пазара на труда. Наблюдава се увеличаване на активно търсещите работа кандидати и съответно намаляване на броя на обявите в сравнение с 2022 г. Също така, забелязва се засилен интерес от страна на кандидатите от чужбина към позиции в България. Данните от НСИ за обявените позиции в ИТ сектора, макар и да са прогнозни, показват, че през първото тримесечие компаниите са обявили 510 свободни работни места, във второто този брой намалява до 475, а през третото тримесечие отново се увеличава до 676. Тази година видяхме навлизане на нови компании на пазара, като една голяма интернационална ИТ компания, която планира да наеме 500 души, отвори офис през ноември, а други инвестираха в създаване или разширяване на R&D центровете си. 

  В същото време обаче  научаваме за значителен брой съкращения на служители и подизпълнители, както и за хора, работещи на свободна практика. Стана по-трудно намирането на проекти. Цели ИТ отдели бяха съкратени и сформирани опитни екипи се предлагат на пазара с готовност да стартират нови проекти веднага, което представлява различие в сравнение с 2022 г. Забелязва се тенденция за увеличаване на предлагането на работни места спрямо търсенето, особено за начинаещите и специалисти с опит до 2 – 3 години. За опитните специалисти не се наблюдават трудности при смяна на работа, тъй като те са търсени и ценени от компаниите.

  Има също така голяма доза несигурност, като компаниите изразяват предпазливост. Проведох проучване в моята HR#IT група в Линкдин, където попитах ИТ компаниите дали наемат персонал, дали са замразили набирането, дали не са сигурни какво предстои, или пък освобождават служители. Резултатът показва, че 45% от компаниите продължават с активен подбор, 30% се колебаят относно бъдещите планове, 19% замразяват плановете за набиране, докато 6% провеждат съкращения.

   

  Ивета Христова - HR Business Partner в Devexperts. Снимка: Личен архив

  Ивета Христова - HR Business Partner в Devexperts

  Наблюдаваме свиване на търсенето на ИТ кадри

  През последните няколко години ИТ пазарът на труда в България премина през изключително много трансформации. За разлика от краха в повечето сектори, ковид пандемията имаше положително влияние върху ИТ сферата. Всички бизнеси осъзнаха, че трябва да преминат към дигитализация, за да останат конкурентни на пазара. Тази бизнес нужда доведе до голямо търсене на ИТ кадри. Много от хората в другите сектори усетиха момента и опитаха да се преквалифицират към ИТ. 

  В постпандемичната обстановка пренаситеният пазар, хайпът около AI и под влиянието на войните и техните икономически последствия от началото на годината наблюдаваме свиване на търсенето на ИТ кадри. Част от големите играчи решиха да преместят бизнеса си на други локации и да съкратят много от ИТ специалистите в България. Други компании пък бяха принудени да закрият бизнеса си изцяло. Въпреки опасенията на специалистите и моментното състояние на пазара според мен тези процеси ще имат оздравителен ефект за бизнеса в дългосрочен план както на локално, така и на глобално ниво. 

   

  Майя Пейчева-Такева - HR мениджър на Hewlett Packard Enterprise за България. Снимка: Economy.bg

  Майя Пейчева-Такева - HR мениджър на Hewlett Packard Enterprise за България

  Служителите станаха по-внимателни в решението за смяна на работното място и в избора на нов работодател

  На пазара на труда в областта на ИТ в България през 2023 се проявиха много от тенденциите, които се наблюдават на общия пазар. Процесите на постпандемично възстановяване, но в един нов вид на „нормалност“, в който мултиплицираната скорост и очакванията за висока продуктивност се съчетават с фокуса върху индивидуалните нужди, личното психично и физическо здраве, световната геополитическа динамика, инфлацията и последвалата рецесия в много икономики и съответно компании. Всичко това неминуемо даде своето директно или косвено отражение върху българския технологичен пазар на труда.

  Същевременно обаче той има и своя специфична динамика. Макар че свиването на пазара се прояви в намален обем на наемане, организационни преструктурирания, сливания, закупувания или за съжаление, в освобождаване на служители. Тези динамики на местния пазар на труда не се проявиха с мащаба, който имат в други части на света. Действително служителите станаха по-внимателни в решението за смяна на работното място и в избора на нов работодател, но в конктекста на засилващи се демографски предизвикателства и икономически промени. Тази тенденция е особено подчертана при професионалистите с опит, с конкурентни компетенции и яснота за свои неудовлетворени нужди (финансови, кариерно развитие, емоционални), като те продължават да търсят по-добри професионални възможности за своята реализация, а някои не се притесняват да правят и кариерни завои в желани, но отлагани посоки.

   

  Гергана Миланова - Talent Acquisition Manager в Amadeus Sofia. Снимка: Личен архив

  Гергана Миланова - Talent Acquisition Manager в Amadeus Sofia 

  Кандидатите отстъпват водещата си роля при избора на ново работно място на компаниите

  В последните 2 години на ИТ пазара на труда се забелязва сериозна динамика не само в темповете на наемане, но и в цялост, от гледна точка на новостартиращи бизнеси и разрастване на вече установени такива. Много изградени ИТ хъбове обявиха своя планиран растеж още в края на 2022 г. и през 2023 г. успяха да изпълнят голяма част от плановете си, фокусирано наемайки повече професионалисти за своите екипи. 

  От средата на 2023 г. обаче във връзка с промени в собствеността на някои от лидерите на пазара не само в България, но и на глобалната сцена, започнаха да се забелязват и неочаквани промени. Обичайното положение на „пазар, ориентиран към кандидата“ плавно се премества в посока „пазар, ориентиран към компанията“, т.е. кандидатите отстъпват водещата си роля при избора на ново работно място на компаниите, които сега имат възможност да избират от повече свободни (активни) кадри на пазара на труда. 

  От друга страна, с отшумяването на ковид пандемията все повече компании правят опити (или направо налагат) връщането на работата от офиса  за сметка на работата от вкъщи. Това, от своя страна, създава едно невидимо предимство пред компаниите с гъвкав хибриден модел или с възможност за изцяло дистанционна работа, спрямо тези, които изискват работа само от офиса. 

  Интересна е ситуацията с т.нар „контрактори“, които в предишните 2 години бяха набрали сериозна популярност. Моите наблюдения са, че все повече компании предпочитат да превърнат тези „външни“ служители във „вътрешни“ такива и да ги наемат за постоянно. Това създава както сигурност за самите служители, така и за компанията, за която освен сигурността важен фактор остава и балансирането на бюджета. 

   

  Ива Николова - HR Manager в Anakatech. Снимка: Личен архив

  Ива Николова - HR Manager в Anakatech

  Голяма част от подбора премина към попълване на вече съществуващи позиции за сметка на отварянето на нови такива

  Въпреки привлекателността и стабилността на ИТ пазара у нас редица икономически и политически фактори и Covid-19 оказаха сериозно негативно влияние върху сектора. Определено се забелязва тенденция на свиване на пазара и доста по-плавно разрастване на екипите за разлика от експанзии, на които сме били свидетели допреди няколко години. Това, разбира се, се наблюдава като тенденция и в глобален план, така че неминуемо засяга и България. По мои наблюдения голяма част от подбора премина към попълване на вече съществуващи позиции за сметка на отварянето на нови такива. Интересно е, че през последните години се засили преквалификацията на кадри, което доведе до засилен интерес на по-неопитни кандидати, които тепърва започват своя професионален път в ИТ сферата, за които търсенето е значително по-малко от предлагането. От своя страна, условията на дистанционна работа дадоха възможност на много работодатели да разширят своето търсене и да бъдат по-отворени към наемане на служители извън границите на България. Засили се и интересът към работа с контрагенти поради липсата на висококвалифицирани кадри.

   

  Марияна Василева – Директор Човешки ресурси в Digitanity. Снимка: Личен архив

  Марияна Василева – Директор Човешки ресурси в Digitanity

  Много компании, търсещи активно кадри, ограничиха или преустановиха подбора си и различни позиции бяха замразени

  Моите наблюдения са, че промяната на българския ИТ пазар започна да се усеща още края на 2022 г. – началото на 2023 г. Икономическата криза в световен план оказа влияние на всички сектори, включително и ИТ. Много компании, търсещи активно кадри, ограничиха или преустановиха подбора си и различни позиции бяха замразени. До голяма степен организациите започнаха да преосмислят своята необходимост от човешки ресурс и какво е оптималното количество работна ръка за съответните нужди. 

  Друга важна тенденция, която наблюдаваме през последната година, е все по-честата политика от различни фирми за завръщането на служителите в офиса. Това само по себе си създава неудобство за някои, тъй като след ковид пандемията, хората се релокираха, завърнаха се в родните си градове, установиха удобен за тях нов ред на ежедневие и завръщането в офиса в някои случаи затруднява новия им начин на живот и ангажираност.

  Бяхме свидетели на голям брой стартъп компании, прекратяващи дейност вследствие на липса на финансиране. Големите инвеститори ограничиха потока на отпуснати средства и решиха да изчакат и да видят посоката на икономическо развитие в световен план. 

  В момента има голямо затишие в световен мащаб и най-вече в Европа, а както добре знаем, в България над 85% от компаниите в сектора и не само са именно чуждестранни.

   

  Янина Костадинова - Talent Acquisition Lead в МенторМейт. Снимка: Личен архив

  Янина Костадинова - Talent Acquisition Lead в МенторМейт

  Повечето компании в България бяха негативно повлияни от кризата на световния пазар

  Изминалата година определено беше по-турбулентна за ИТ сектора в сравнение с 2022 г. Повечето компании в България бяха негативно повлияни от кризата на световния пазар и това доведе до множество съкращения, закриване на цели отдели, както и замразяване на търсенето на нови специалисти. С радост мога да кажа, че при нас в МенторМейт отзвукът беше далеч по-умерен. Със сигурност забелязахме спад при новонаетите служители в сравнение с предишната година, но въпреки това продължихме да разширяваме екипите си. Стъпихме на изцяло нов за нас до този момент ИТ пазар – Южна Америка, отваряйки офис в Парагвай. Тази година преминахме успешно и през обединяване с глобалната технологична компания TietoЕvry Create, което ни дава възможност да бъдем още по-уверени на европейския и азиатския пазар, както и да утвърдим и разширим присъствието си сред клиентите ни в САЩ. 

   

  Мария Стоилкова - Global Learning and Development manager в Blankfactor. Снимка: Личен архив

  Мария Стоилкова - Global Learning and Development manager в Blankfactor

  Офертите в ИТ сектора намаляха с 40%

  Промяната е забележима, особено в контекста на статистическите данни, които показват, че офертите в ИТ сектора са намалели с 40% спрямо октомври миналата година. Това се дължи основно на две значими „революции”, случващи се едновременно в нашия сектор. От една страна, забавянето на икономиката в глобален мащаб и изчезването на така наречените „лесните пари” води до структурна промяна в посока от множество стартъпи, ориентирани към растежа към компании, залагащи на рентабилност. От друга страна, въпросът за изкуствения интелект е втората голяма революция, която преобръща индустрията на повече от едно ново, включително пренаписване на основните роли и набор от умения на работещите в тази среда.   

  Въпреки това, за интервюиращите екипи логиката на пазара като цяло все още се води от кандидатите (candidate-driven market). Компаниите продължават да инвестират в привлекателността на своите придобивки, доброто си реноме като работодател, за да привличат кандидати. Това поддържа добрата работна среда в сектора. В някакъв смисъл търсенето на специалисти остава високо. Фокусът обаче е върху високата квалификация и наистина подготвените с по-напреднал стаж. Специалисти, които са сериозни по отношение на идеята за постоянно надграждане в образователния си ценз, и тези, интересуващите се специално от новите технологии на изкуствения интелект, киберсигурността и науката за данните.

   
  Вера Димова – Директор Човешки Ресурси в Cerillion Technologies България. Снимка: Личен архив

  Вера Димова – Директор Човешки Ресурси  в Cerillion Technologies България

  Въпреки охлаждането на ИТ пазара, има немалък брой компании, които предлагат интересни възможности

  Нашият опит през тази година показва, че въпреки охлаждането на ИТ пазара, има немалък брой компании, които предлагат интересни възможности за професионална изява и развитие. Също така се осигуряват и балансирани и конкурентни пакети от месечни възнаграждения, допълнителни финансови стимули и социални придобивки. В последните месеци определено броят на професионалистите, активно търсещи работа в ИТ сферата, се увеличава. Въпреки нивата на обявите за работа, които се доближават до нивото отпреди covid пандемията, битката за привличане на таланти продължава. 

  Виждаме и засилване на тенденцията за връщане на специалисти от чужбина, наблюдаваме все по-често кандидати, които са се дипломирали в западноевропейски университети и търсят реализацията си в България веднага след завършването или няколко години по-късно. С удоволствие отчитаме, че младите хора, завършили топ университети в България, по нищо не отстъпват не тези от чужбина въпреки всички проблеми на родното образование.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 13 часа
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  преди 14 часа
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  преди 15 часа
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  преди 18 часа
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  преди 19 часа
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство