понеделник, 15 август 2022   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  636 прочитания

  Търсенето на висши мениджъри през 2021 г. надминава това от 2019 г.

  Ръстът спрямо 2020 г. е 46%, показва анализа на пазара на БЕСА
  19 април 2022, 16:34 a+ a- a

  Българската екзекютив сърч асоциация (БЕСА) публикува анализа на резултатите в ползването на executive search услуга за 2021 година. Проучването се базира на данни от проектите на членовете на БЕСА, насочени към търсене на топ и среден мениджмънт позиции по метода на директен подбор/Executive search.

  Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България. Приоритетните области, около които членовете се обединяват са: въвеждането и утвърждаване на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора, както и подпомагане на бизнеса да идентифицира бъдещите бизнес лидери. Създадена е в началото на 2011г. и нейни членове са:
  • Alexander Hughes;
  • Boyden;
  • Frijsberg & Partners;
  • Dr. Pendl & Dr. Piswanger;
  • Stanton Chase International.
  БЕСА се ползва от подкрепата на международната Асоциация на екзекютив сърч консултантите (AESC) и членовете на асоциацията работят в унисон с работната етика и ценностите на AESC.

  След трудната за бизнеса 2020 година, Асоциацията наблюдава сериозен ръст на търсенето на услугата през 2021 – оборотът е с 46% по-висок в сравнение с предходната година. Интересен е фактът, че се наблюдава ръст от 6% спрямо 2019 година, която беше стабилна и успешна за членовете на БЕСА. Значителен е и ръстът ( с 45%) на проектите за подбор през 2021 спрямо 2020, като също така броят им е близък до нивата от 2019. Средната цена на проект расте, както спрямо 2019, така и спрямо 2020 (консултантската такса се формира като процент от брутното годишно възнаграждение). Това е продиктувано от няколко фактора: 
     1. засиленото търсене на услугата, поради трудностите, които компаниите изпитват да направят подбора самостоятелно; 
     2. възможността чрез консултантите да достигнат до алтернативни лидери и мениджъри, включително и извън страната; 
     3. желанието им да ползват професионална подкрепа в оценката на компетенции и потенциал; 
     4. необходимостта от запазване на конфиденциалност и 
     5. като цяло незадоволителния отговор на традиционните методи за търсене с обяви в различни платформи, и растящите доходи. 

  Ефективни процеси в индустриалния сектор през 2021
  Традиционно секторът с най-голям дял в общия оборот и през 2021 е индустриалният. Сега делът е 36% от оборота. Секторът показва 53% повече приходи спрямо предходната година и ръст от 33% спрямо 2019. След сериозния спад на бизнеса и съкращения в годината на Covid, от средата на 2021 производствените компании започнаха да възвръщат обемите си. Фирмите в сектора продължават да разширяват капацитета си, да търсят ефективност и ефикасност на производствения процес, както и да посрещат нови конкуренти, въпреки че темповете на навлизане на нови компании са забавени през последните няколко години. Компаниите все по-трудно намират подходящи професионалисти за ключовите управленски нива в предприятията. Има и дефицити на мениджърски компетенции, което ги стимулира все по-устойчиво и последователно да развиват мениджърите си през вътрешни програми. Очакванията на БЕСА са тези ограничения да продължават и занапред, и да се търсят алтернативни решения, както и да се прилагат целенасочени вътрешни програми за идентифициране и развитие на лидери.

  Съживяването на сектора на бързооборотните стоки
  Втори по процент от общия оборот е секторът на бързооборотни стоки и ритейл с дял от 18%. Секторът постига 29% увеличение спрямо 2020 и 5% увеличение спрямо 2019. Интересното при него е, че съживяването е продиктувано от проекти, свързани най-често с подмяна на мениджъри или дори екип в дадени случаи, както и откриване/попълване на „актуални“ роли (Дигитален маркетинг, Data Analytics). Наред с мултинационалните компании, все по-често български компании ползват услугата executive search, за да привлекат точните лидери, с които да постигат амбициозните си бизнес цели при навлизане и развитие на външни пазари.

  Професионална подкрепа за технологичната индустрия след COVID-19
  Като трети най-значим сектор, ползвател на услугата executive search се позиционира технологичната индустрия с 11% дял от приходите. Ръстът спрямо предходната година е над 3 пъти, но все още под нивата от 2019. През последните години се наблюдава трайна тенденция да расте броят на проектите в сектора. Според БЕСА обяснението е, че компаниите растат много бързо и вече не могат да разчитат единствено на вътрешни повишения и препоръки, а все по-често имат нужда от професионална подкрепа, за да привлекат опитни лидери от външния пазар на труда. От Асоциацията очакват тази тенденция да се запази и през следващите години.

  Очакван спад при фармацевтичните компании и сектора на финансовите услуги
  През 2021 година се наблюдава и значителен спрямо предходната, но очакван, спад от 20% на оборота, реализиран от проекти за фармацевтични компании. Основните причини са сериозните трансформации в бизнес моделите, аутсорсинг на дейности към регионални центрове за споделени услуги, както и излизането от България на две ключови за пазара мултинационални компании, което доведе до „естествени трансфери“ на подготвени мениджъри и професионалисти от индустрията.

  В крак с данните от последните години, секторът на финансовите услуги продължава да показва спад на активността и през 2021 година. Тази тенденция е повлияна както от окрупняването на банковия и застрахователния сектор, така и от факта, че в небанковия сектор и fintech компаниите предпочитан метод за привличане на лидери и старши мениджъри е чрез нетуъркинг и препоръки.

  Важен фактор за пазара е, че през изминалата година добър потенциал и сериозен ръст показват секторите строителен/управление на имоти, природни горива и енергия, както и професионални услуги. 

  Висок процент жени на мениджърски позиции
  Процентът локален бизнес спрямо централно договорени проекти (в чужбина) е съизмерим с 2020 година - 90%. Нивото на повтаряем бизнес остава сходно с предходните две години (41%), което говори за запазване на тенденцията за ръст на нови клиенти и все по-добро разбиране, и търсене на ползите и инвестицията от възлагането на директно търсене за високите нива в организацията. Друга положителна тенденция е процентът на наемане на жени на мениджърски позиции, който се запазва над средните за Европа нива – традиционно у нас е около и над 30%.

  Трудности в намирането на бързи решения за попълване на екипите
  Успешното затваряне на проектите в executive search сектора винаги е било предизвикателство, тъй като компаниите в индустрията работят по най-трудните проекти за позиции, които вътрешните екипи за привличане на таланти не могат да осъществят, а публикациите на обяви в LinkedIn и други сайтове не достигат именно до най-подходящите и квалифицирани кандидати на пазара. През 2021г. се наблюдава тенденция за още повече трудности в намирането на бързи решения за попълване на екипите. Решението се намира в отличното разбиране на всички участници в процеса на директно търсене, тъй като пазарът е променен, кандидатите имат нужда от повече време и задълбочена информация за проекта, предизвикателствата пред ролята, средата и културата в дадена организация, а компаниите – от прецизно дефиниране на новите хибридни роли и повишените изисквания към кандидатите. Нуждата от гъвкавост, както и поемането на известен риск при вземането на решение са задължителни в процеса на директен подбор, особено, ако клиентът цели бърз резултат. В същото време бързите решения могат да доведат до компрометиране на качеството на услугата, затова и членовете на БЕСА търсят баланс между спешността на назначението и стриктното спазване на всички етапи на процеса по привличане на най-подходящите и мотивирани кандидати. Възможните решения, които се прилагат са комбинация на различни услуги на лидерско ниво – interim мениджмънт и директен подбор; mapping проекти с оценка на лидерски компетенции; директен подбор и оценка на вътрешни кандидати. 

  Прогнози за 2022 за търсенето на услугата executive search
  Очакванията на БЕСА за 2022 г. са да има ръст в търсенето на услугата executive search, като изискванията на клиентите към качеството на услугата и нивото на кандидатите ще продължават да растат. Услугата ще бъде търсена както от типични ползватели, така и от нови клиенти и индустрии. Наблюдават се изисквания и очаквания консултантските фирми да участват активно и в преговорния процес с избрания кандидат, тъй като това е най-деликатния и чувствителен етап в целия подбор и изисква адаптивности, професионализъм и умения за модериране на финалните разговори. Все повече компании очакват в методологията за подбор на лидери да се включват различни инструменти за оценка като: личностни профили, бизнес симулации, казуси, както и такива, които показват степента на съвпадение на ценностите на личността и организацията и дават информация за вътрешните мотиватори и потенциални рискове. 

  През първото тримесечие на 2022г. вече се наблюдава засилено търсене на съпътстващите директния подбор консултантски услуги като интерим мениджмънт, оценка на лидерски потенциал, динамика и ефективност на лидерските екипи, мапинг на пазара, проекти по преквалификация, оценка на компетенции, както и Outplacement. Очакванията на членовете на БЕСА са за продължаващ ръст в executive search индустрията, съпроводен с успешно разширяване на портфолиото от услуги в бранша, с цел пълноценно обслужване на клиентите в България.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 45 минути
  Японската икономика отбеляза 2,2% ръст
  Данните са за второто тримесечие
  преди 2 часа
  ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес
  Тя е с размер 30 млн. и ще е достъпна и за компаниите, които не са били одобрени за европейските средства
  преди 2 часа
  920 фирми ще получат над 93 млн.лв. безвъзмездни средства за енергийна ефективност
  Те са одобрени по финалната мярка за подпомагане на бизнеса за изминалия програмен период на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
  преди 3 часа
  355 нови случая на Covid-19 у нас
  Общият брой потвърдени случаи на новия коронавирус у нас от началото на пандемията е 1 226 419
  12 август 2022, 16:33
  КЕВР утвърди цена на природния газ за август – 297,89 лв./Mwh
  Основната причина за увеличението са рязко нарасналите цени на международните газови пазари