понеделник, 11 декември 2023   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  1576 прочитания

  БНБ: Ръстът при депозитите ще се забави леко

  Централната банка очаква значителен растеж на износа на български стоки и услуги до края на годината
  26 август 2021, 09:59 a+ a- a

  Външното търсене на български стоки и услуги ще отчете значителен растеж през третото и четвъртото тримесечие на 2021, като ефектът от ниската база през 2020 има съществен принос за тази динамика. Прогнозата е съставена въз основа на допускането, че ограничителните мерки в България и в другите страни членки на ЕС, ще бъдат поетапно премахнати през втората половина на 2021. Това прогнозира Българската народна банка в най-новото си тримесечно издание „Икономически преглед“.

  "През втората половина на годината очакваме растежът на депозитите на неправителствения сектор в банковата система слабо да се забави в съответствие с прогнозираното постепенно засилване на икономическата активност и на частното потреб­ление. Очакваното увеличение на дела на необслужваните кредити в порт­фейлите на банките и прогнозираното умерено покачване на лихвените проценти по нови кредити през втората половина на 2021 поради изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху пла­щанията по банкови кредити се очаква да имат само слабо забавящ ефект върху рас­тежа на кредита. Същевременно предвижданото нарастване на вътрешното търсене, все още ниските лихвени процен­ти по кредитите и положителните перспективи за пазара на жилища ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор през прогнозния хоризонт", отбелязва Централната банка.

  ОТ БНБ очакват през втората половина на 2021 лихвеният процент по новите депозити общо за секторите на нефинансовите пред­приятия и домакинствата да остане близък до 0%, за което ще допринасят продължа­ващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система. При лихвените проценти по нови­те кредити се очаква слабо покачване под влияние на прогнозираното повишение на дела на необслужваните кредити в банкови­те портфейли с изтичането на удължените срокове за отсрочване на задължения на клиентите на банките.

  "През второто тримесечие на 2021 краткосрочните конюнктурни индикатори в България дават сигнали за продължаващо нарастване на икономическата активност в съответствие със смекчаването на голяма част от противоепидемичните мерки в страната. При допускане за поетапно пре­махване на всички ограничителни мерки в България и в основните ни търговски партньори през втората половина на годината очакваме нарастване на реалния БВП спрямо първото полугодие. Това ще бъде съпроводено с известно отслабване на ролята на фискалната поли­тика поради допускане за отпадане на част от свързаните с пандемията от COVID-19 анти­кризисни мерки на правителството", посочват от БНБ.

  "Прогнозираме общата инфлация да се уско­ри през второто шестмесечие на 2021 и да достигне до около 3.5% в края на годи­ната. Очакваме групите на енергийните продукти и на храните да продължат да имат съществен положителен принос главно поради очакваното нарастване на годишна база на цените на петрола и храните в евро на международните пазари", коментират анализаторите на Централната банка.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 39 минути
  преди 57 минути
  Над 5,5 млрд. лева са американските инвестиции у нас, създали са 41 хил. работни места
  19 са американските ИТ компании с 13 хил. заети у нас, инвестират също в енергетика, преработваща промишленост и търговия, присъстват в Разград, Севлиево, Стара Загора и София, сочи нов доклад
  преди 2 часа
  Бианор Холдинг придобива софтуерната компания Булбера
  Дружеството специализира в разработката на софтуерни решения в областта на здравеопазването, телекомуникациите и електронната търговия
  преди 2 часа
  Близо 18% ръст на приходите от нощувки през ноември
  Според националната статистика по-голямата част от тях идват от български граждани
  преди 4 часа
  "Историческо": ЕС договори правила за регулиране на AI
  Колкото по-висок е рискът от AI системите, толкова по-строги ще са правилата, предвижда споразумението