събота, 15 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  21034 прочитания

  Как се привличат, подбират и ангажират медицински специалисти в България?

  Как оперира една болница като работодател и пред какви предизвикателства се изправя, разказва Антония Зарева - Ръководител Човешки Ресурси на ВИТА
  25 януари 2024, 15:29 a+ a- a

  Антония Зарева - Ръководител Човешки Ресурси на болница ВИТА. Снимка: Economy.bg

  Какви са спецификите на пазара на труда в сектор „Здравеопазване“ в България? Как функционира една болница като работодател и какви са предизвикателствата в привличането, подбора, ангажирането и задържането на медицински специалисти в силно конкуретна среда, каквато е здравеопазването? По тези теми разговаряме с Антония Зарева - Ръководител Човешки Ресурси на болница ВИТА. 

  Болница ВИТА е първото частно здравно заведение в София, създадено преди повече от 32 години. Първоначалната и всички последващи инвестиции са на семейство от лекари. Някои от специализираните структури в Болница ВИТА са ВИТА Инвитро център за лечение на пациенти с репродуктивни проблеми, Дисплазия център за профилактика на заболяванията на маточната шийка, ВИТА Херния център, Център по метаболитна и бариатрична хирургия за лечение на болестното затлъстяване. Наскоро в Родилното отделение се роди 10000-ното бебе в 19-годишната история на ражданията в болница ВИТА.

  Антония Зарева е завършила бакалавърска степен по „Икономика и организация на труда“ в Университета за национално и световно стопанство, след което придобива магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ в същия университет. Има над 16 години опит в областта на управлението на хора. 

  Антония, разкажете ни как станахте Ръководител Човешки Ресурси на ВИТА и какви са отговорностите Ви? Кое е различното да си HR мениджър в сферата на здравеопазването?
  Доколкото познавам практиката на управление на човешките ресурси в българските фирми смятам, че дейностите са свързани с подбора на хора, активно участие в уреждането на трудовите отношения, поддържането на трудовите досиета, въведението на новите служители в работните процеси и тяхното обучение. Всички изброени дейности не съдържат нищо свързано с „управление“.
   
  За мен човешките ресурси са гръбнакът на всеки успешен бизнес. Това, което аз приемам за мое основно задължение, е изграждането на корпоративна култура и фирмена среда. Това е изключително отговорна задача, която изисква време и постоянна работа, защото пряко рефлектира върху цялостните резултати на бизнеса. Именно поради тази причина компанията трябва да е сигурни, че разполага с HR специалисти, които да изградят бизнес среда и да управляват персонала и процесите, свързани с него по най-добрия и ефективен начин. 
   
  Да бъдеш HR мениджър в сектор „Здравеопазване“ е много различно от това да отговаряш за човешките ресурси в корпорация, въпреки че са налице ключовите приоритети на човешките ресурси. Една от най-големите трудности, с които се сблъсквам всекидневно, е липсата на медицински кадри - хроничен проблем за този сектор със силно конкурентна среда.
  Смятам, че всичко, което правя като професионалист, е да подпомогна управлението на процесите, свързани с човешки ресурси по най-добрия начин. Благодаря  на управителите на МБАЛ ВИТА - д-р Тихомир Савчев и на ДКЦ ВИТА - д-р Анна Савчева, за доверието, което ми гласуваха, като избраха мен за тази позиция преди 6 години.
   
  Колко и какви медицински специалисти работят в болница ВИТА към момента? 
  Болница ВИТА включва болничен стационар с над 200 болнични легла, осем операционни зали, модерна реанимация, Отделение по Акушерство и гинекология, Неонатология, Отделение по оперативна гинекология и тазова хирургия, Отделение по урология със сектор Детска урология, Отделение по Хирургия, Отделение по ортопедия и травматология, Отделение по пластично- възстановителна и естетична хирургия, кабинети с доказани професионалисти в над 30 области на съвременната медицина и административен блок.
   
  Водещите принципи в работата на целия екип, които наброява над 350 медицински и немедицински кадри, са безкомпромисното качество на медицинските услуги и индивидуално отношение към всеки един пациент.
   
  Немедицинският персонал е с нужната професионална квалификация, която гарантира и осигурява ефективно функциониране на болницата и администриране на процесите в нея.
   
  Каква беше 2023 за болница ВИТА от гледна точка на работодател? Разрастнахте ли екипа си и с колко и какви специалисти?
  В последните 2 години се  наблюдава промяна в разбирането на служителите за добър работодател. Кандидатите са все по-селективни, а конкуренцията за таланти расте с бързи темпове. През 2023 г. човешките ресурси все по-осезаемо се насочиха към благосъстоянието на служителите, гъвкавите модели на работа и брандинга на работодателя. Добре позиционираната работодателска марка до голяма степен привлича добри кандидати.
   
  Доброто име на Болница ВИТА, изградено през годините, и доверието на пациентите, изключително много допринасят за привличането квалифицирани кадри. Болницата непрекъснато е в търсене на доказани специалисти, който да осигурят качествени медицински услуги на пациентите. 
   
  Като база за обучение на лекари, специализанти на МУ-София и МУ-Плевен, към нас има голям интерес от страна на младите лекари, особено при обявяването на конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.  
   
  Каква е Вашата стратегия за привличане на медицински специалисти на висококонкуретния пазар на труда в сферата на здравеопазването?
  Високите медицински умения на нашите специалисти, грижата за пациентите, внедрените водещи медицински технологии и съвременни методи за лечение отреждат на Болница Вита водещо място сред лечебните заведения в България. Стратегическата цел на МБАЛ ВИТА е постоянното й развитие и усъвършенстване като лидер в съвременната медицина. Всички усилия на екипа са насочени към предоставяне на все по-добри медицински услуги. Реализирането на целта е резултат от интегриране и прилагане достиженията на медицинската наука и практика в обслужването на пациентите и насърчаване на професионалното развитие на здравните кадри. 
   
  Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате при подбора на персонал?
  Свидетели сме на един от най-динамичните периоди по отношение на работата и управлението на хора. HR лидерите, както и всички мениджъри на различни нива в компаниите, са изправени пред общо предизвикателство да намерят „правилните хора“. Подборът и назначаването на кадрите в Болница ВИТА е съобразен с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за лечебните заведения.
   
  Мисията на всяко здравно заведение е да помага за повишаване качеството на живот на хората, за профилактика на здравето, диагностика и лечение. Затова всички дейности, които се управляват в Болница ВИТА, имат голяма обществена значимост. Най-голямото предизвикателство пред нас е да осъществим мисията си, изправени пред изпитанията на новото време – липсата на мотивирани медицински кадри и промяната в приоритетите на търсещите работа и реализация.
   
  От какви медицински специалисти имате най-голяма нужда в момента и за какви специалисти конкуренцията е най-голяма на пазара на труда?
  Даването на точна диагноза и последваща терапия, професионалната грижа за двойките, които планират да станат родители, до раждането на тяхната рожба, благодарността в очите на излекуваните пациенти, мотивира екипите да са обединени и да работят като едно голямо семейство, водено от споделени цели.
   
  Постоянно приобщаваме нови водещи медицински специалисти към нашия екип, за да отговорим на нарастващите очаквания и изисквания на пациентите.  И въпреки големите положени усилия да намерим и привлечем професионалисти, трудностите понякога са по-големи от успехите ни.
   
  В момента липса на кадри има в сферата на клиничната лаборатория, микробиологията, вирусологията, патологията и др. Предлагаме висококонкурентни условия за работа и професионална реализация, затова се надяваме, че и в бъдеще ще привличаме професионалисти.
   
  На какво държат най-много медицинските специалисти при избор на работодател? Какво показват Вашите наблюдения?
  В България медицината винаги е била на високо ниво, трябва да се гордеем, че освен утвърдени специалисти, има и много талантливи млади хора, които са в началото на кариерата си. За нас от Болница ВИТА е гордост, че можем да им предложим кариерен път, в който да развият пълния си потенциал. 
   
  Ние заставаме твърдо зад силата на образованието и подкрепяме развитието на уменията и повишаване на квалификацията. Като лечебно заведение знаем, че това е водещото за всички медицински специалисти. Наш приоритет е да работим и създаваме кадри, който да  имат нужните познания и квалификация да участват в развитието на българското здравеопазване с адекватни идеи и предложения, да дават своя принос в решаването на специфични здравни проблеми за подобряване качеството на здравните грижи.
   
  Какви стратегии за задържане, ангажиране, мотивиране и развитие на специалистите в екипа на болница Вита прилагате?  
  Смятам, че мотивацията за действие и работа не трябва да идва само от работодателя или от HR мениджъра, а да бъде резултат от лична самооценка и амбиция. Вярвам, че добрият професионалист се развива не само благодарение на стимули, а е воден от самомотивация. Това е въпрос на личностно развитие и не бих могла като HR да влияя върху нагласата на нашите служители, но наблюдавам както ниска самооценка, така и свръхочаквания, основани на нереална представа за собствените възможности. Когато човек няма обективно възприятие за своите качества и потенциал, често е много зависим от стимулите. Тяхното въздействие обикновено е краткотрайно, а липсата води до демотивация. Точно демотивацията е в основата на неотговорно и дори непрофесионално поведение към работния процес.  
   
  Това са процеси, които наблюдавам най-вече при нискоквалифицирания персонал. За съжаление има хора, които нямат стремеж за професионално развитие - за тях най-важни са възнаграждението и условията на работа съгласно собствените им критерии.  В същото време има служители, които сами търсят и очакват възможности за повишаване на квалификацията и уменията и ние се стремим да ги подпомагаме. За ръководството на Болница ВИТА водещ приоритет, наред с развитието на добрите работодателски практики по линия на възнаграждения, социални придобивки и инициативи, е да подкрепяме индивидуалното развитие и мотивация. От друга страна нашата основна цел е да насърчаваме колективния дух и партньорство, за да могат всички екипи да работят като един организъм. 
   
  Как изглежда пакетът от придобивки на болница Вита? Има ли нещо отличително, което е свързано конкретно с работата в сферата на здравеопазването?
  За да имат желания ефект, социалните придобивки трябва да са съобразени с потребностите на служителите, както и да оправдават очакванията им.  В зависимост от вида си, всички придобивки създават различни възможности и стимулират служителите индивидуално. Хората са различни и удовлетвореността от социалните придобивки също не е еднаква.
   
  В Болница ВИТА залагаме на стандартен пакет социални придобивки и условия за работа: гъвкав работен график, ваучери за храна, карти с отстъпки за различни активности, с който да полагат грижа за здравето си, допълнителен платен годишен отпуск за обучение, както и преференциално здравно обслужване за служителите и техните семейства.
   
  Какво може да се направи според Вас все повече медицински специалисти да избират кариера в България?
  Голяма част от младите лекари и медицинските сестри търсят реализация извън България.  Финансовата страна е една част от причините, които карат младите лекари да напускат страната, но също и липсата на мотивация и перспективи за развитие. Възможностите за тяхното кариерно развитие в България не са много ясни по чисто законодателни причини. В повечето европейски страни  завършващите лекари имат възможност веднага да започнат специализация. В България трудностите за започване на специализация остават нерешени от години и това е основна причина млади хора да търсят работа далеч от родината. Образованието по медицина в България е на високо ниво, жалко е, че университетите у нас са донори за млади и перспективни умове за чужбина.
   
  Добри управленски решения, насочени към развитие, професионално израстване и квалификация, добри условия на труд - това са възможностите, който според мен ще накарат младите хора да останат и да се реализират в България. 
   
  Какви са приоритетите в HR политиката на болница Вита за 2024 и какво ново предстои?    
  През 2024 г. не просто ще трябва да се адаптираме към значителните промени, настъпили в настоящата бизнес среда, а ще трябва да насочим усилията си към по-устойчиво бъдеще, фокусирано върху бизнес целите на болница ВИТА. Те са свързани с предоставяне на  качествени медицински услуги, икономическа ефективност и финансова стабилност в условията на икономическата криза и лимитирано финансиране от НЗОК в рамките на делегираните бюджети. 
   
  Най-важната перспектива, която предстои и ще бъде фокус на нашите усилия, е да получим акредитация като университетска болница. Това е свързано с мащабния проект за разширяването на базата, увеличаването на персонала, създаването и структурирането на Академия за обучение на медицински специалисти.
   
  Както досега, и през 2024 г. политиката на болница ВИТА е насочена към предоставяне на достъпни, своевременни, адекватни и качествени медицински услуги на пациентите. Това се постига чрез непрекъснато усъвършенстване на кадрите, съобразно световните тенденции, и създаване на атрактивна среда за работа и изява. 
  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 24 часа
  България постигна пълна дигитална трансформация в здравеопазването за 3 години
  За по-малко от 3 години общият брой на издадените електронни рецепти надхвърля 54 млн.
  преди 24 часа
  ЕБВР инвестира 15 млн. евро в Eldrive
  Компанията ще добави 7400 станции за зареждане
  преди 1 ден
  преди 1 ден
  Дори получено на грешен имейл искането за изтриване на лични данни е задължаващо
  Вижте повече за казуса, по който в Холандия наложиха глоба от 6 хил. евро на агенция за подбор
  преди 1 ден
  Унгарска комания ще стартира в Стара Загора производство на автомобилни платки
  Друг унгарски инвеститор ще произвежда слънчеви батерии до Силистра
  преди 1 ден
  dormakaba открива център за бизнес услуги и разширява завода си в България
  Местният екип ще нарасне спрямо сегашните 260 служители