четвъртък, 20 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  10943 прочитания

  HR Лидерите: Росена Иванова-Гявурова, Мениджър „Организационно развитие“, Аджибадем Сити Клиник

  Вижте какво споделя тя за пътя до настоящата позиция, най-големите предизвикателства и какво я мотивира днес
  09 април 2024, 07:43 a+ a- a

  Росена Иванова-Гявурова, Мениджър „Организационно развитие“, Аджибадем Сити Клиник. Снимка: Личен архив.

  Кои са хората, които са в основата на успеха на компаниите в България? В рубриката „HR лидерите в България“ разказваме за лидерите – за хората, които мотивират останалите, споделяйки своя опит и възгледи. Какво са учили, каква е била първата им работа и как са стигнали до настоящата си позиция, с какви предизвикателства са се сблъсквали, какви са отговорностите им днес, какво ги мотивира и биха ли променили нещо, ако можеха да върнат времето назад. Това са част от въпросите, на които днес отговаря Росена Иванова-Гявурова, Мениджър „Организационно развитие“ в Аджибадем Сити Клиник.

  Разкажете ни за Вашето образование и първата Ви работа.
  Завърших магистърска степен по бизнес администрация със специализация „Развитие на човешките ресурси“ в Софийския университет. Тази програма ми осигури солидна основа в различни аспекти на управлението на бизнеса и задълбочено разбиране на принципите на човешките ресурси. Участвах в курсове, фокусирани върху организационното поведение, управлението на таланти, развитието на служителите, стратегическото планиране на човешките ресурси и трудовите отношения. Освен това участвах в практически проекти и казуси, които ми позволиха да приложа теоретичните знания към сценарии от реалния свят, подобрявайки моите умения за решаване на проблеми и анализ. Интересът ми към развитието на човешките ресурси произтича от страстта ми към разбиране и оптимизиране на взаимоотношенията между организациите и техните служители. Вярвам, че инвестирането в човешки капитал е от съществено значение за постигането на устойчив бизнес успех. Първият ми опит в областта на човешките ресурси беше в международна компания, където имах възможност да се запозная практически с различни HR функции, включително HRIS анализ, набиране на персонал, управление и развитие на човешкия капитал, програми за обучение и системи за оценка на представянето.

  Кои са моментите във Вашата кариера, за които имате най-живи спомени и намирате за най-важни?
  Особен смисъл и значение отдавам на онези моменти в кариерата ми, в които получавам удовлетворение от взаимодействието си с околните: дали това ще са кандидати за отворена позиция, като намирам правилните хора за правилните позиции и им помагам да намерят работа, която им подхожда и в която да намират смисъл; или колеги, на които съдействам да открият техните мотиватори за личностно развитие и професионален успех, или мениджмънт екипа на компанията, като виждам в това възможност да развивам моите лидерски умения и да уча от техния опит и експертиза.

  Как започнахте в Acibadem City Clinic?
  Започнах работа в Acibadem City Clinic през ноември 2020 г. Изборът ми на работа в сектора на здравеопазването като експерт организационно развитие беше естествен ход на кариерния ми път и интересите ми. В този сектор има много възможности за принос и развитие заедно с възможността да работя с едни от най-големите професионалисти в сектора, което ме вдъхнови да избера именно тази област. Останах очарована от динамиката и от всичко, което се случваше тогава и продължава да се случва сега. Заедно с екипа преминахме през много предизвикателства, но това ни помогна да изградим здравите отношения, които имаме помежду си. Смятам, че за всеки професионалист един от най-възнаграждаващите аспекти на работата в здравеопазването е възможността да окаже значимо влияние върху живота на хората. Независимо дали е пряко ангажиран в грижата за пациентите, или в подкрепа на системите за здравеопазване.

  Какви са Вашите отговорности днес?
  В ролята ми на Мениджър „Организационно развитие“ отговарям за повече от 2 500 души за дейности, свързани с подкрепа на развитието и напредъка на служителите в организацията: развитие на програми за обучение и развитие, включващи обучения за лидерски, технически, меки умения и други. Част от отговорностите ми включват още и процеса на оценка на потребностите за обучение и създаване на стратегии като отговор на тези нужди; създаване и развитие на програми за успешна адаптация и интеграция на новите служители; проучване на ангажираността на служителите, развитие на работодателска марка. Звеното, за което отговарям, е ключово за подпомагане на успеха и растежа на организацията чрез развитие и насърчаване на нейните служители.

  Как бихте обяснили на едно 5-годишно дете какво работите? А на баба си?
  На 5-годишно дете: „Представи си голям екип от хора, които играят заедно. Моята работа е да се уверя, че всички се чувстват щастливи и работят добре заедно. Точно както, когато играеш с приятелите си, понякога има малки проблеми или някой може да се почувства тъжен. Опитвам се да поправя тези проблеми и да се уверя, че всички отново се чувстват добре. Също така помагам на отбора да научи нови неща, за да могат да играят още по-добре заедно“. На баба: „Бабо, знаеш как семействата растат и се променят с времето и понякога трябва да намерим по-успешни начини да общуваме или да решаваме проблеми заедно. Е, на работа също е така, но с хората, които работят заедно в една компания. Помагам им да общуват по-добре, да подобрят начина, по който работят заедно и да превърна работното си място в по-щастлива и по-продуктивна среда“.

  Кои бяха най-големите предизвикателства до този момент във Вашата кариера и какво научихте от тях?
  По време на моя професионален път в различни по размер компании, опериращи в различни сектори, съм се сблъсквала с множество предизвикателства. Всяко предизвикателство е вълнуващо и е повод да се придобият нови умения и знания. Основното умение, което обединява всички предизвикателства, е адаптивността. За мен това е ключът към откриването на нови ресурси и техники. Чрез адаптивността винаги се намира изход от ситуацията.

  Сигурни сме, че Вашият екип е от съществено значение. Как го формирате? Какви хора се стремите да привличате и какви качества цените в тях?
  Формирането на екип е от решаващо значение за успеха на всяка структура. За да създам ефективен и ангажиран екип, избирам хора, които не само притежават необходимите умения и знания, но също така имат и определени качества, които ги правят подходящи. За мен ключови са: умение за работа в екип, високо ниво на емоционална интелигентност, неизменно съществена роля играе и стремежът към постоянно учене и развитие, както и ангажираността и личната мотивация към постигането успех както на индивидуално, така и на екипно ниво.

  С какво не бихте направили компромис?
  Запазването на морално-етичните принципи е от съществено значение за изгражване и поддържане на среда на доверие и устойчивост както в професионалния, така и в личния ми живот. Не бих направила компромис с откритостта и прозрачността в комуникацията, със справедливостта и равенството, с професионализма и качеството на работата.

  Кои са ключовите умения, които считате, че трябва да притежава един мениджър, за да управлява днес служителите в голяма компания?
  За успешно управление на служителите в голяма компания днес мениджърът трябва да притежава разнообразие от умения, които да му помогнат да се справи с различните предизвикателства и да постигне стратегическите цели на организацията. Някои от ключовите умения от моята гледна точка са: лидерски умения – способността да вдъхновява и мотивира служителите, да поставя ясни цели и да ги насочва към тяхното постигане; комуникационни умения – възможността да комуникира ефективно, за да се осигури яснота и разбиране за стратегията и целите на компанията; емоционална интелигентност: способността да разбира и управлява своите собствени емоции, както и емоциите на другите, което води до по-добри междуличностни взаимоотношения и постигане на целите на екипа; адаптивност и гъвкавост – в среда, която се променя толкова бързо, мениджърът трябва да бъде гъвкав и способен да се адаптира към нови ситуации и изисквания.

  За успешния лидер е важен балансът работа – почивка. Вие как релаксирате и какво Ви зарежда?
  Начинът, по който аз обичам да отпочивам, е чрез рисуване. Признавам, че не успявам да намирам много време за това хоби. Опитвам се да го заместя с фотографията. Намирам за ефективен начин за справяне със стреса в ежедневието всички средства за изразяване на креативност и визия. Зареждам се от времето, прекарано със семейството ми. Гледайки света през очите на моето дете, си припомням кое е наистина важното в живота и ми помага да го приоритизирам.

  Кои са Вашите източници на вдъхновение?
  Намирам работата в областта на здравеопазването като невероятно вдъхновяваща поради уникалните възможности и предизвикателства, които представя. Един от най-възнаграждаващите аспекти на работата в сферата на човешките ресурси в здравеопазването е да зная, че моите усилия пряко допринасят за качеството на грижите за пациентите. Подборът и задържането на талантливи здравни специалисти, предоставянето на възможности за обучение и развитие и насърчаването на положителна работна среда имат решаваща роля за гарантиране, че пациентите получават възможно най-добрите грижи.

  От позицията на днешния си опит бихте ли променили нещо по пътя на Вашата кариера?
  Чувствам се удовлетворенa от настоящата си кариера от позицията на опита, който имам към момента. Кариерният път, по който вървя, е съобразен с личните ми ценности, интереси и дългосрочни професионални цели, което ми дава усещане за посока и цел. Не бих искала да променя нищо.

  Как си представяте развитието на HR функцията през следващите години?
  Прогнозирането на бъдещето е винаги предизвикателно, особено в динамичната среда на човешките ресурси. Според това, което наблюдавам, смятам, че HR функцията вероятно ще продължи да се развива в посока на дигитализация и автоматизация, ще навлиза все повече изкуствения интелект в посока анализи на данни: прогнозиране на нуждите от таланти, анализ на ангажираността на служителите, идентифициране на тенденции в задържането на служители. Друга насока е свързана с нарастващото значение на работата от разстояние и гъвкавите модели на работа. HR функцията ще се насочи към развитието на още по-ефективни стратегии за управление на таланти, които отчитат тези изменения. С развитието на технологиите и автоматизацията на рутинните задачи HR функцията ще се фокусира повече и върху развитието на личностните и междуличностните умения на служителите. HR функцията ще играе ключова роля в устойчивото управление на талантите, което включва не само привличането и задържането на таланти, но и грижата за тяхното физическо и емоционално благосъстояние, както и приноса им към устойчивото развитие на организацията. Вярвам, че в бъдеще HR функцията ще се превърне в още по-стратегически партньор за организациите.

  Вижте профила и актуалните позиции за работа на Аджибадем Сити Клиник в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА HR ЛИДЕРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ:

  Йоанна Димова, Head of Talent в Pontica Solutions
  Емилия Иванова, ръководител отдел „Човешки ресурси“ в БОРИКА
  Марияна Василева, Директор Човешки ресурси в Digitanity
  Деница Трифонова - Country HR Manager, Хитачи Енерджи България
  Анна Панчева, Директор ЧР, Велея Глобал
  Анелия Симеонова - Chief Strategy Officer and Head of HR, By Far
  Тея Стоянова, Kей Би Си Глобал Сървисис Н.В. – Клон България
  Стефка Танчева - Ръководител направление „Развитие“, „Адрес недвижими имоти“ 
  Веселина Стайкова, People Lead, Commercial Unit BG в Монделийз България
  Цветелина Данчева, Бизнес партньор ЧР, BILLA България
  Мартин Димитров, Партньор Човешки ресурси за Декатлон България
  Ангелина Иванова - Бизнес партньор ЧР, Coca-Cola HBC, BSO
  Анна Костова, Brandwatch
  Вяра Конакчиева, Skillo
  Eлена Стоянова, „Латекоер България“
  Лили Коевска, ITGix
  Добринка Йорданова, Access Finance
  Калин Стоянов, Бългериан пропертис
  Марияна Броняр, VSG Bulgaria
  Таня Иванова - Lead Recruiter в Coretech Bulgaria
  Цветослав Йотов, мениджър „Човешки ресурси“, „Арома“ АД
  Виолета Караначева- Цветанова, University Relations, Diversity and Learning Country Lead, IBM
  Севастияна Христова, HR Recruiter, „Вюрт България
  Ива Николова, „Анакатек“
  Атанаска Николова, „Бошнаков“
  Даниела Йорданова, VIVACOM
  Магдалена Петракиева, „Силвър Стар Моторс“
  Яна Папардова, Schwarz IT Bulgaria
  Надя Михова, EY Bulgaria
  Радослава Кроснева, ДСК

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 3 часа
  Рая Назарян беше избрана за председател на 50-ото Народно събрание
  Тя бе издигната от парламентарната група на ГЕРБ-СДС
  преди 4 часа
  ETHSofia обяви лектори и награден фонд от $10 000
  Организаторите на събитието си сътрудничат с УНСС и SoftUni
  преди 6 часа
  „България Еър“ с директни полети от Варна до Прага и Франкфурт
  Те стартират от 23 юни и 6 юли и ще бъдат изпълнявани два пъти седмично
  преди 8 часа
  Amazon инвестира €10 млрд. за разширяване на облачните си услуги и логистика в Германия
  По-голямата част от средствата ще бъдат използвани до 2026 г. за разширяване на облачната инфраструктура на AWS
  преди 1 ден
  Близо 120 младежи ще започнат стаж тази година в А1
  От създаването на инициативата през 2004 година досега на стаж в А1 са преминали близо 1500 стажанти