петък, 19 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3022 прочитания

  HR проектите в България: Pleggi

  Научете повече за HR решението за предварителен подбор на кадри от Цветелин Николов - Co-Founder & Business Development
  20 юли 2023, 10:16 a+ a- a

  Цветелин Николов - Co-Founder & Business Development в Pleggi. Снимка: Личен архив

  В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и  че работодателите в България създават условия за такава.

  Научете повече за HR решението за предварителен подбор на кадри Pleggi от Цветелин Николов, Co-Founder & Business Development. Pleggi достигна до финала в категория „Най-добър консултантски проект/инструмент на годината“ в  Годишните награди на БАУХ.

  Разкажете ни за Вашия проект, с който кандидатствахте в наградите на БАУХ, категория „HR консултантски проект/инструмент на годината”?
  Pleggi е HR решение за предварителен подбор на кадри, стъпвайки на установени във времето научни методи (психометрия и когнитивни науки), съвременни технологии (Machine Learning, Big Data) и игровизация. Pleggi разкрива потенциала на кандидатите за работа по интерактивен начин чрез набор от научно валидирани кратки онлайн игри, които извеждат ценни метрики за техните поведенчески, личностни характеристики (меки умения) и ценности. Тази информация помага едновременно на кандидатите за работа и работодателите, надграждайки стандартното CV и увеличавайки обективността и ефективността в предварителния подбор на кадри, които в максимална степен да се впишат в корпоративната култура и спецификите на дадената позиция.

  Защо решихте да създадете инструмента?
  Pleggi е университетски проект, който беше провокиран от личните истории на две момчета (Йонко и Цецо). Те бяха отличници, даваха всичко от себе си в различни извънкласни проекти, но удариха на камък относно желаната работа. Често се случваше, че когато отидат на интервюта, отговорът беше, че нямат опит. В крайна сметка работа намират, но чувството за несправедливост, че уменията са на заден план пред опита, остава. Година по-късно разработват проект, който решава проблема като дава превес на уменията при кандидатстване за работа. В основата лежат игри, които ще валидират умения и тогава HR специалистите в компаниите ще дадат шанс и на хора без опит. Преподавателят ги хвали, но и добавя, че това никога няма да стане! Каква по-добра мотивация от това?

  Същата годината момчетата участват и печелят приза за най-добра студентска компания на състезанието на Джуниър Ачийвмънт през  2018 г. и една идея можем да видим днес като работещ HR инструмент.

  Разкажете ни за приложението му при Ваши клиенти.
  Нашите клиенти са компании, които чрез услуга ни не само търсят и оценяват кандидати от всяко поколение, но и откриват най-подходящите за дадената позиция сред тях. По този начин спестяват над 30% от времето в процеса по подбор. Работим с компании в различни сектори, включително BPO, ритейл, банкиране, производство, информационни технологии, недвижими имоти и други.

  Мога да споделя много примери за използването на Pleggi сред нашите клиенти, но ще се фокусирам върху два специфични случая.

  Една голяма компания създаде интересна академия, чрез която желаеше да обучи настоящи студенти в бизнес процесите си с цел да подготви следващите си служители. Идеята беше похвална, но се сблъска с няколко предизвикателства при успешното си стартиране. Компанията не успяваше да привлече достатъчно кандидати и да селектира най-подходящите от малкото студенти, които кандидатстваха. Това представляваше предизвикателство за всеки специалист в отдела за човешки ресурси, тъй като всички автобиографии изглеждаха сходни. 

  С помощта на Pleggi ние помогнахме много, като използвахме нашите контакти с университети и студенти, активно представяхме възможностите на академията и използвахме инструмента, за да селектираме най-подходящите студенти много бързо. Това, което се оказа невъзможно да се постигне в рамките на над месец, ние успяхме да извършим за около 2 седмици.

  Бих споделил и за компания от сектора на BPO, която търсеше позицията „Специалист по обслужване на клиенти“ с изискване за владеене на чужд език. Те получаваха голям брой автобиографии най-вече от кандидати с английски език. Техният проблем не беше само да намерят най-подходящите кандидати за конкретната позиция, но и да разберат бързо дали даден кандидат е подходящ за други позиции в компанията.

  Pleggi им помогна, като спести много ръчна работа и време (компанията заяви, че намали времето наполовина). Това е силата на платформата – бързо да покаже най-подходящите кандидати за работата, използвайки критериите за съответната позиция, резултатите от оценката на меките умения чрез игрите и другата информация, съдържаща се във всяка автобиография (образование, опит, езици и др.). Създадохме Pleggi, така  че всеки кандидат, който кандидатства за дадена позиция в компанията, автоматично бива оценяван и за другите позиции на същия работодател. Това се оказа изключително полезно, тъй като хората често не са наясно със своите кариерни пътища и като предоставим тази информация на отдела по човешки ресурси, помагаме на двете страни.

  Как приеха служителите в компанията този проект?
  Проектът беше приет с голям ентусиазъм и ангажимент от целия екип. Той беше посрещнат като лична мисия, която вдъхновява всеки един от нас. Всяко малко постижение, като например наемането на служител в компания чрез нашия инструмент, зарежда усилията ни още повече и ни мотивира да продължим напред.

  Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
  Нашата цел беше да създадем възможност за хората с умения да получат шанс за работа  въпреки липсата на опит.  Радвам се да споделя, че постигнахме много повече от това. В процеса на разработване на Pleggi  ние бяхме в тясно сътрудничество с HR специалистите и търсещите работа, за да разберем техните нужди и предизвикателства. Резултатът е, че сега Pleggi предоставя ценни инструменти, които помагат на търсещите работа да се представят по-добре и да разкрият своите силни страни, а на компаниите да открият и разпознаят таланта сред множеството CV-та.

  Нашата платформа наистина променя начина, по който хората се представят и се продават на пазара на труда. Сега търсещите работа могат да изразят пълния си потенциал и да се откроят на база своите уникални качества. 

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  При създаването на Pleggi екипът ни се изправи пред редица предизвикателства, които успяхме да преодолеем чрез творчески подход и сътрудничество с водещи експерти. Най-съществените предизвикателства можем да  разпределим в три големи категории.

  1.Науката зад фасадата

  Първото предизвикателство беше използването на надеждни научни методи в разработката на игрите на Pleggi. Откриването на експерти със сигурна научна експертиза беше от съществено значение, тъй като в екипа ни липсваше такъв специалист.

  Решението беше създаването на Борд на учени към Pleggi, където бяха привлечени учени с титли от съответните научни среди в проекта. Въпреки сложността на тази задача, благодарение на постоянния стремеж към успех на екипа и много труд, научните игри на Pleggi днес извеждат точни и надеждни резултати.

  2. Технологични предизвикателства

  Pleggi не е обикновена платформа за подбор на персонал, а съставна част от сложни системи, базирани на машинно обучение и големи обеми от данни. Справянето с тази сложна технология беше значително предизвикателство.

  За да гарантират стабилността и сигурността на системата, екипът привлече специалисти с необходимата експертиза. След интензивна работа, тестове, промени и внимателни валидации, днес системата е изградена на базата на машинно обучаващи се модели, отчитайки високите стандарти за защита на данните, включително GDPR.

  3. Игровизацията на процеса

  Интегрирането на игрови елементи във високоспециализираната област на психометрия и невронауки представляваше значително предизвикателство. Предизвикателството беше да съчетаем точността и надеждността на резултатите с интересни и забавни игрови елементи, които да ангажират различните поколения.

  За да постигнем желания резултат, екипът на Pleggi проведе множество тестове и модификации в продължение на две години, като получихме помощ от студенти като тестери от университети и помощ от компании, които предоставиха собствените си служители за тестване. Успехът в тази област бе постигнат чрез упорит труд и отлични взаимоотношения с учебни заведения и бизнес.

  Създаването на Pleggi бе съпроводено от изключителни усилия за преодоляване на предизвикателства, които успешно бяха преодолени чрез смелост, научен подход и тясно сътрудничество. Резултатът е иновативна платформа, която предлага надеждни резултати и интересен подход към подбора на персонал.

  С какво най-много се гордеете с този проект?
  Щастливи сме от факта, че една студентска мечта се превърна в реалност. Този иновативен инструмент за подбор на персонал помага на младите хора без опит да намерят работа, като същевременно улеснява бизнеса да открие най-подходящите кандидати. Екипът се гордее с факта, че успя да устои на трудностите в последните почти 5 години, за да успее.

  Предвиждате ли промени/надграждане на инструмента?
  Pleggi вече надгражда инструмента с нови функционалности, които подобряват процеса на подбор в компаниите. Това води до още по-голяма икономия на време и ресурси за бизнеса при откриването на най-подходящите служители. Ето някои от новите функционалности, с които екипът ни разви инструмента:

  Candidate pool

  Тази функционалност автоматично ранжира всяко CV, независимо за коя позиция кандидатства, спрямо други позиции и критерии на текущата компанията. Това позволява по-широко използване на вътрешната база от CV-та на работодателя и помага да се открият най-подходящите кандидати за най-подходящите позиции.

  Pleggi талант:

  Тази функционалност автоматично предлага кандидати, които са високо оценени за конкретна позиция в компания, използвайки изцяло базата данни на Pleggi. Кандидатите могат да бъдат предложени само ако са избрали тази възможност през личните си профили. 

  Съвместната работа с няколко университета и активности сред търсещите работа допълнително увеличиха базата ни данни, като осигуряват по-голямо разнообразие и качество на кандидатите.

  Следващите надграждания на Pleggi са насочени към добавянето на нови игри и извеждането на допълнителни поведенчески и личностни метрики в профилите на кандидатите. Оставаме верни на своята мисия да предоставим надеждни резултати и да въвличаме по интересен начин  различните поколения в процеса на подбор и оценка.

  Запознайте ни с Вашия екип – колко и какви са професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?

  От ляво надясно: Стефан Карабалиев (CTO & Co-Founder), Цветелин Николов (Business Development & Co-Founder) Йонко Минев (CEO & Co-Founder) и Александър Ириков (Software Engineer). Снимка: Личен архив

  Екипът на Pleggi се състои от изключително талантливи професионалисти с разнообразна експертиза. Нашите колеги са млади български специалисти  между 25 и 28 години, които са се отличили с изключителни постижения и отдаденост на това, което правят.

  В нашия екип имаме 9 души, чиято експертиза покрива различни области, от които възниква синергията, която прави Pleggi успешен. Нашите колеги работят в области като продажби, маркетинг, дизайн, лични данни и технологии. Всеки от тях е активен участник в проекта и допринася със своите знания и умения.

  Йонко Минев (CEO & Co-Founder) е на 28 г. със завършени  бакалавърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по маркетинг в УНСС. Придобил е сериозен опит от 7+ години в сферата на дигиталния маркетинг и управлението на проекти. 

  Цветелин Николов (Business Development & Co-Founder) е на 27 г. със завършени бакалавърска и магистърска степен по бизнес администрация в УНСС. Притежава 6+ години опит в сферата на продажбите, управление на проекти и бизнес процеси.

  Христо Чолаков (2D/3D Designer & Co-Founder) е на 28 г. със завършена бакалавърска степен по машинно инженерство в ТУ – София. Притежава 6+ години опит в сферата на 2D и 3D дизайна.

  Стефан Карабалиев (CTO & Co-Founder) е на 27 г. със завършена бакалавърска степен по Software Engineering B.Sc. от University of Duisburg-Essen. Притежава 6+ години опит като програмист и е експерт в използването на следните технологии NET, AWS, Kubernetes, Angular и др.

  Денислав Сяров (Full Stack Developer & Co-Founder) е на 28 г. със завършена бакалавърска степен по BSc Software Engineering от University of Glasgow, Scotland.  6+ години опит, придобит в компании като: SAS, Craneware, Kaluza Ltd (Ovo Energy). Експертизата му е насочена в C#, .NET Core, Angular, Typescript, Java, Docker, AWS и др.

  Веселин Илиев (Lead Game Developer) е на 25 г.  със завършена бакалавърска степен по телекомуникации в ТУ – София. Притежава 5+ години опит в разработката на игри, като използва активно технологии като Unity, Cocos engine и др.

  Александър Ириков (Software Engineer) е на 28 г. със завършена бакалавърска степен по Computing Science BSc от  University of Glasgow. Притежава солиден опит от 7+ години в софтуерно инженерство и разработка на продукти в няколко сфери (Travel, Fintech, Banking). Използва активно технологии като C#, Java, Golang, Docker, Git, Jira, Databases (SQL, NoSQL), Agile Development и др.

  Даниела Николова (Legal Associate & DPO) е на 26 г. със завършена образование магистърска степен по право. Притежава 5+ години опит в сферата на търговско, облигационно право и GDPR. 

  Иван Иванов (QA) е на 27 г. със завършена бакалавърска степен по електротехника от ТУ – София. Притежава 2+ опит в сферата на проверка и осигуряване на качество. 

  Споделете с нас какви нови HR проекти планирате.
  В HR сферата непрекъснато работим по проекти, които се фокусират върху разкриването на потенциала от умения и качества на търсещите работа, откриването на подходящата работа за кандидатите и подходящия служител за компаниите, както и върху обучението и задържането на талантите. В близкото бъдеще планираме реализацията на няколко иновативни проекта, насочени към тези области.

  Един от нашите ключови проекти е разработката на тотално нов тип кариерно ориентиране, което се основава на игрите ни и голямото количество събрани данни. Вярваме, че тази инициатива ще бъде изключително полезна както за ученици и студенти, така и за хора, които желаят да се преквалифицират. Подобен инструмент ще предостави нови възможности за изява на потенциала на хората и ще им помогне да намерят по-добро съответствие между умения и предпочитания и работата.

  Вярваме, че всички следващи наши проекти ще допринесат за укрепването на връзките между кандидатите и работодателите, както и за развитието на по-динамични и успешни кариери.

   

   ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА HR ПРОЕКТИТЕ:

  Оптимизация и дигитализация на работния процес в Хитачи Енерджи България
  Монделийз Академия
  HR функцията в стартъпа Gigs Remote
  Академията за жени лидери в IBM
  Училище за енергетици на ЕСО
  „Организационна култура“ и „Отвътре навън“, Велея Глобал
  Система за оценка и развитие на хората в Нова Броудкастинг Груп
  „Да обядваме знания“, „Развий се“
  „Как да подбираме и задържаме средно и ниско квалифицирани кадри“, Gi Group
  Подобряване и автоматизиране на процеса на въвеждане на новоназначени служители в Playtech
  4-дневна работна седмица в Менпауър
  Решения за управление на човешките ресурси, IBS
  Синергия в HR екипа - най-добрата предпоставка за удовлетворени колеги, Kaufland България
  Jira4PDR, Endava
  Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
  Локалните и регионални проекти на Endava
  Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, „Вива Kредит“
  Добротворчеството в „Ейч Пи Инк България“
  Корпоративен уелнес, Playtech
  Империум на CASH CREDIT
  Employee Value Proposition = EVP на „Райфайзенбанк“
  EVN Презареждане
  Contipso Learning

   
  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 6 часа
  Wizz Air празнува 20 млн. превозени пътници от летище София
  Авиокомпанията и стартира нов маршрут – до Лион
  преди 6 часа
  Онлайн продажбите в САЩ достигнаха $7,2 млрд. в първия ден на Amazon Prime Day
  Продажбите са с над 10% повече спрямо миналата година
  преди 10 часа
  Глобално кибер прекъсване приземи полети по целия свят
  Проблемът засегна и работата на банки и медии в различни точки на света
  преди 11 часа
  Президентът ще връчи втория мандат на 22 юли
  На кандидата за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група в 50-ото Народно събрание
  преди 12 часа
  WordPress Engine придобива българската NitroPack
  Основателите Георги Петров и Михаил Стойчев ще работят върху нов проект