неделя, 14 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  6507 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи GemSeek?

  За ключовите проекти, екипите и технологиите, които използват, научете Ивайло Йоргов, управляващ директор на GemSeek
  15 март 2022, 11:27 a+ a- a

  Ивайло Йоргов, управляващ директор на GemSeek

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи GemSeek в България, пред Economy.bg разказва Ивайло Йоргов, управляващ директор на компанията.

  Разкажете ни кой е основният проект или ключовите проекти, по които работят екипите в България.
  GemSeek е първата българска компания, която не само се занимава с технологии и анализи за управление на потребителското преживяване (customer experience), но и създава свои собствени софтуерни платформи и аналитични модели в сферата, които успешно предлага на глобалния пазар.
  В съвременните условия способността на една компания консистентно да предоставя потребителско преживяване на високо ниво в голяма степен определя нейния успех на пазара. Лидерите в тази област все повече се насочват към това проактивно да управляват това преживяване и да са близо до своите клиенти във всяка една стъпка от процеса на контакт между марката и потребителя.

  Нашата цел е да позволим на всяка компания проактивно да управлява потребителското преживяване. Ние помагаме на компании, които са в началото на процеса по проактивно управление на потребителското преживяване да направят следващите стъпки в него, и на компаниите, които са направили тези стъпки, да го правят още по-добре и по-ефективно. За да постигнем тези цели ние предоставяме на нашите клиенти пълна гама от продукти и услуги: от първоначално изследване на нагласите и поведението на потребителите, за да разберем техните нужди, през автоматичен анализ на текст, за да разберем в повече дълбочината на тези нагласи, през внедряването на системи за измерване и управление на потребителското преживяване до сложни статистически модели за предсказване на удовлетвореността на клиентите и измерване на влиянието на действията на компанията върху нея.

  Ивайло Йоргов, управляващ директор на GemSeek, с колеги в офиса

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  Проектите, при които са силно застъпени IT технологии, са:

  • Внедряване на платформи за управление на потребителското преживяване. Работим с най-големите компании, разработчици на такива платформи в глобален план. Най-дълго е партньорството ни с Medallia, което датира от 2016 г. и до този момент сме реализирали близо 100 съвместни проекти, в рамките на които сме внедрили системите на Medallia за ключови техни клиенти от секторите комуникации, застраховане, електроника и други, и предоставяме последваща поддръжка на системите. С тази дейност се занимава специализиран екип от т.нар. технически анализатори, които работят с нашите партньори и техните клиенти.

  • Разработка и поддръжка на наша собствена платформа за управление на потребителското преживяване. Основните функционалности, които платформата предлага, са измерване на потребителското преживяване чрез изпращане на електронни анкети, анализ на резултатите и визуализация в дашборди според нуждите на компанията клиент, както и модул, който наподобява project management система за управление на последващите вътрешни инициативи, предприети от компанията, до чиито клиенти се допитваме. Това могат да са еднократни активности като последващо обаждане до клиента, дал обратната връзка, но и дългосрочни проекти за подобрение на цели процедури или процеси в компанията, в които се включват много различни звена.

  • Разработка и продуктизация на сложни статистически модели, които целят да предскажат потребителското поведение и нужди в бъдещето, както и кои биха били оптималните тактически. Най-развитият от тях – Predictive NPS – помага на компаниите да разберат дали техните клиенти са доволни, или не от продуктите и услугите, които ползват, без да се налага да отговарят на традиционни анкети. Това позволява на клиентите ни да предприемат проактивно стъпки да подобрят потребителското изживяване – например установените от алгоритъма като разочаровани клиенти могат да получат обаждане от колцентъра и решение на проблемите, които срещат. Vodafone Германия внедриха Predictive NPS за абонатите си на ТВ и интернет услуги през 2020. Моделът е интегриран в системите на колцентъра и позволява на компанията да помага на потребители проактивно. Ако потребител изпитва технически прекъсвания на услугата, алгоритъмът го разпознава в реално време като потенциален потърпевш, след което потребителят получава автоматичен имейл, в който е поканен да се запознае с кратко ръководство онлайн или да се свърже с колцентъра. На годишна база Predictive NPS помага на компанията да задържи с 13% повече интернет абонати и 17% ТВ абонати, които иначе биха си прекратили договора заради неудовлетворяващо клиентско преживяване.

  Екипът на GemSeek

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Във всеки от IT проектите ни работим на ротационен принцип, споделяйки и развивайки съществуващите знания и умения на служителите в IT отдела. Екипите са динамични в зависимост от времето за доставка и обема на работа в съответния проект. Стремим се всеки един от тях да не превишава повече от 10 души, за да може да се организира и управлява самостоятелно. Някои от проектите ни са доста големи и представляват цяла програма, като за тях работят няколко екипа едновременно. Специалистите, които вземат участие в разработките, са с различни профили и характеристики – програмисти (fullstack, backend, frontend, devOps), бизнес анализатори, продуктови мениджъри, проектни мениджъри, Quality Assurance специалисти (automated & manual), софтуерни архитекти, ръководители на екипи и мениджъри на доставки.
  Аналитичните модели се разработват от специализиран екип от data science експерти.

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  Най-новите ни продукти са multi-tenant SaaS web приложения, разположени в облачната структура Azure на Microsoft. Те се базират на микросервизна архитектура, използваща основно Microsoft .NET Core, MongoDB, Elasticsearch, RabbitMQ, Docker, JavaScript, ReactJS и Typescript. Data Science екипът разчита на най-модерните технологии за обработка на големи масиви от данни като Python.
  Използваме също така Microsoft Azure DevOps – за разписване на изискванията, спринтовете и доставките; Microsoft Smartsheet – за водене на проектите и развитието на продуктите; Microsoft SharePoint – за създаване и поддържане на документация и Clockify – за отчетност на времето, бюджетиране и анализ.

  Част от екипа на компанията 

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти? Доколко екипите в България имат самостоятелност да вземат решения?
  В GemSeek от години успешно използваме Agile Scrum методология за разработка на нашите проекти. Тя ни дава прозрачност, постепенност, предвидимост и постоянно надграждане на нашите продукти и доставки. Също така, спазвайки ритуалите и принципите ѝ, екипите изграждат самоорганизираща се, хомогенна структура, в която всяка от ролите е важна за изпълнението на задачите на целия екип. Разбира се, за всяка конкретна разработка или процес има точно разписана RACI матрица, където ясно са дефинирани отговорните (Responsible), отчетните (Accountable), консултираните (Consulted) или информираните (Informed) хора. Така изградените звена имат пълна самостоятелност да вземат своите решения, да извършват предварително плануваната работа, да доставят регулярно преминалите успешно Quality Assurance процеса разработки и да коригират, подобряват своята работа с всеки следващ Sprint. Екипите ежедневно комуникират и се консултират помежду си и рядко се стига до необходимост от допълнителен арбитраж и решение от страна на мениджмънта в компанията.

  Офисът на GemSeek

  Как се промениха проектите през годините?
  Изминалата година при нас беше посветена освен на разширяване на портфолиото ни от клиенти и обема на услуги и продукти, които им предоставяме, така и на подобряването на съществуващите ни решения, платформи за управление на потребителското преживяване и аналитични модели.
  Създадохме по-достъпна версия на Predictive NPS. Едно от основните съображения на наши клиенти, с които се сблъскваме при внедряването на този модел е, че изисква много и различни като тип данни – потребление, абонаментни планове, данни от колцентър и други, които в големите компании с милиони потребители се намират в различни департаменти, което усложнява и удължава внедряването на подобен модел. Затова създадохме Predictive NPS Light – модел, който работи с по-малко типове данни и въпреки че не дава високата степен на точност на стандартния модел, може да се използва с голям успех като пилотен проект, по време на който компаниите да се уверят в неговата полза и високата възвръщаемост.
  Също така продължаваме да работим по създаването на нови модели, като например Next Best Action, който не само предсказва дали даден потребител е щастлив с ползваните услуги и продукти, а и кое последващо действие от страна на компаниите, би се отразило в най-голяма степен на повишаването на неговото удовлетворение и като резултат – на стойността му като потребител.

  Кои са най-големите предизвикателства при този проект или при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  От една страна, все повече компании започнаха да обръщат внимание и да измерват потребителската удовлетвореност, което доведе до висок ръст във внедряването на системи и технологии, които да им позволят това. Една от областите, в които ние отчитаме засилено търсене, е именно тази и това ни позволи да разширим екипа, който внедрява системи и технологии за измерване и управление на потребителското преживяване.
  На второ място, това развитие доведе до бум в наличието на данни за потребителите, което ни позволява максимално добре да използваме уменията и знанията си в анализа на тези данни, за да предсказваме потребителското поведение.
  В съответствие с този ръст най-голямото предизвикателство пред GemSeek в последните няколко години е бързото привличане на голям брой кадри. За да се справим с него, ние стартирахме поредица от инициативи – вътрешна лидерска академия, осигуряване на широк достъп до обучения, вътрешна менторска програма, както и току-що стартиралата GemSeek Xperience Academy – първата програма за обучение на хора, които биха искали да се развиват в областта на системите и технологиите за измерване и управление на потребителското преживяване. Първото издание на Академията беше посрещнато с голям интерес от студентите и младите специалисти в сферата – първите 40 участници ще започнат онлайн занятия в началото на април.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите за ключовите проекти, по които работите?
  За нас иновациите са едни от основните двигатели на растежа и добрите финансови резултати. Инвестирайки в нови модели и подобрявайки вече съществуващите, ни позволи през 2021г. да реализираме близо 20% ръст на оборота, както и близо толкова ръст на печалбата (EBITDA).
  Много от аналитичните модели нямат алтернатива на европейския пазар и в този смисъл те подобряват нашата конкурентоспособност. Директно – като ни правят предпочитан партньор за организации, които не успяват да намерят другаде подобно решение на дългогодишни проблеми. Например в сектора на здравеопазването работим с 5 от десетте най-големи производители на медицинско оборудване.


  Индиректно – като ни правят предпочитан партньор за най-големите доставчици на customer experience услуги на пазара – те имат мащаба на клиентско портфолио, технологичните възможности да внедрят нашите модели в техните платформи и да ги предлагат на голям брой компании едновременно.

  Какво предстои при отделните проекти?
  Предизвикателствата в текущите и бъдещите ни проектите са, от една страна – да удовлетворим все по-голямата необходимост от нови разработки, допълнителни услуги и приложения на съществуващите ни вече партньори, които ползват нашите продукти, а от друга – да качим успешно на борда нарастващите ни нови клиенти, които се нуждаят от точните решения за анализ и управление на потребителско преживяване. Надяваме се, че с привличането на топ таланти от целия свят, ще продължим да добавяме допълнителна стойност към тази синергия, която е в основата на GemSeek и която ни прави естествен лидер в този сегмент от пазара.

  Повече информация за компанията и свободните позиции в момента вижте в профила на ДжемСийк Кънсълтинг в JOBS.bg тук

  ВИЖТЕ ОЩЕ

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Milestone?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи ITGix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Devision?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Acronis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи EPAM Systems
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи KPMG ITS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Scalefocus?

  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва OpenTag?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Anakatech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Balkan Services?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Нетера?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Fourth?
  ИТ проектите в България: По какви продукти работи Dynamo Software?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Мнемоника?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Paysafe?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва PROS?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Tick42?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Grafixoft?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Gameloft?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва VMware?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HeleCloud?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва AtScale?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Smart IT?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Infragistics?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Appolica?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Astea Solutions?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи HPE?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Mansion?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи А1 България?

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Dreamix?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Immedis?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи SEEBURGER?
  ИТ продуктите в България: По какви продукти работи DIGITALL
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Енетпулс?
  ИТ проектите в България: Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Блубито?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Модис?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Playtech?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Coherent Solutions?
  ИТ проектите в България: Какви продукти разработва Experian?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи МенторМейт?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Proxiad?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи DataArt?
  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Resolute Software?
  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Progress?

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство