неделя, 19 май 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4761 прочитания

  Възможността за гъвкава работа ще стане ключов фактор за привличане и задържане на хора

  Все повече компании залагат на доверието, а не на контрола, на постигнатите резултати, а не на часовете в офиса, казва Боряна Манолова, гл. изп. директор на Siemens България
  08 септември 2020, 10:28 a+ a- a

  Тази година Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) навършва 20 години. Асоциацията е създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал и работи в посока на подпомагане на HR професионалиститe. Понастоящем в БАУХ членуват над 850 индивидуални и корпоративни членове, които работят в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал. 

  Как асоциацията израсна и се промени през годините ще ви покажем през очите на нейните съмишленици и членове. Ще си говорим и за предизвикателствата пред хората и компаниите в днешните несигурни времена.

  Вижте какво сподели Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България.  Д-р инж. Боряна Манолова е и председател на Съвета на жените в бизнеса в България, зам.-председател на КРИБ, член на на УС на Български форум на бизнес лидерите и член на УС на Българската минно-геоложката камара.

  Г-жо Манолова, като председател на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България, но и като главен изпълнителен директор на Siemens България Вие сте добре запозната с важността на HR функцията за бизнеса. Кои обаче са ценностите, които „срещат“ бизнеса и HR-а?
  Като човек, който от дълго време се занимава както с бизнес, така и с управление на хора, аз дълбоко вярвам, че именно ценностите са в основата на успеха на една компания, независимо от нейния размер и индустрията, в която работи.

  Като глобална компания, развиваща бизнес в над 200 държави по света, Siemens твърдо застава зад отговорните и етични практики. Спазването на законите, зачитането на личното достойнство и човешките права, насърчаването на корпоративната социална отговорност, честността и коректността са в основата както на нашите отношения с партньори, клиенти и доставчици, така и с нашите служители. И именно от HR колегите зависи до голяма степен да гарантират, че хората, които работят в компанията, са наясно и споделят нейните ценности. Защото само една такава симбиоза, базирана на сходни етични принципи и взаимно уважение, може да гарантира устойчиво развитие и просперитет за всички страни.  

  Пандемията изправи света пред една изцяло нова бизнес реалност. Какви нови изисквания и възможности пред управлението на хора поставя настоящата ситуация?
  Наистина кризата с коронавируса даде тласък на сериозни промени в много сфери и аспекти на бизнеса. Тя засегна не само начина, по който компаниите функционират, но и по който си взаимодействат със своите служители.

  Пандемията накара много бизнеси да преосмислят стандартните модели за работа. Докато преди началото ѝ дистанционният труд бе по-скоро изключение, отколкото правило, поне в България, през последните месеци тази тенденция претърпя драматичен обрат.

  Все повече компании залагат на работата от разстояние, вместо на фиксираното работно място, на доверието, а не на контрола, на постигнатите резултати, а не на часовете, прекарани в офиса. Това обаче изисква цялостно преразглеждане не само на инфраструктурата и по-специално IT системите, но и на самата концепция за управление на хора. И аз лично смятам това развитие за много, много позитивно.

  На мнозина ръководители на екипи им се наложи да се отърсят от старите стереотипи за микромениджмънт и да гласуват много по-голямо доверие на своите служители по отношение на самостоятелното справяне с поставените задачи. Те трябваше да развият нови умения и компетенции, за да гарантират гладкото функциониране на екипа, включително като ментори и дори психолози.

  Самите служители от своя страна също трябваше бързо да възприемат и да се адаптират към тези нови нагласи, които им дават по-голяма свобода да избират кога, къде и как да работят, но и по-голяма лична отговорност да не злоупотребят с тази свобода.

  Същевременно комуникацията стана по-важна от всякога, макар и често опосредствана от съвременните технологии. Това изисква от ръководителите не само една добра координация и способност да се сглоби големият пъзел от отделните, получени главно виртуално парченца, но и да не се загуби усещането за свързаност, за чисто човешки връзки, за отвореност, споделяне и откритост в рамките на екипа. Защото дистанция не значи задължително дистанцираност. Това важи и за връзките с клиентите, които също се пренесоха до голяма степен във виртуалното пространство.

  Наред с това пандемията насърчи дигитализацията на някои вътрешнофирмени процедури и процеси, с което бе направена още една стъпка към работното място на бъдещето.

  Вярвам, че всички тези промени ще се запазят и ще продължат да се развиват и след края на настоящата криза.  

  СЖББ и БАУХ са партньори в обща инициатива за промяна на Кодекса на труда в частта „работа от разстояние“ – сформира се работна група, излязохте с общо становище, което бе представено от КРИБ пред Националния съвет за тристранно сътрудничество. Кои от функциите на двете организации са сходни и защо Българска асоциация за управление на хора е ценна за бизнеса?
  Да, наистина Съветът на жените в бизнеса в България и БАУХ предприеха съвместна инициатива, която бе насочена към модернизирането на Кодекса на труда в съответствие с новите реалности и по-специално на все по-масовото въвеждане на работата от разстояние от различни компании. Това сътрудничество е логичен резултат от общия фокус, който двете организации имат в сферата на човешките ресурси.

  Като бизнес организация СЖББ ясно осъзнава и подкрепя отговорността на компаниите за развитието и добруването на техните служители. В рамките на Съвета функционира специална група „Човешки ресурси“, която се занимава с тези теми. БАУХ, от своя страна, е водещата неправителствена организация в България в сферата на управлението на хора, което ни прави естествени съмишленици в много области и каузи. Към това трябва да добавим и факта, че двете организации имат общи членове. 

  Кои са основните приоритети в развитието на HR функцията според Вас? Какви са тенденциите?
  Според мен през последните години ролята на специалиста по човешки ресурси еволюира значително. Все повече фокусът се измества от чисто административните задължения, които доскоро заемаха немалка част от работния ден, към един по-широк кръг от функции. 

  Дигитализацията и автоматизацията в HR сферата също изиграха роля за тази трансформация, позволявайки на специалистите по човешки ресурси да се съсредоточат в по-голяма степен върху това да работят в тандем с бизнеса и да бъдат припознати от него като надеждни партньори. Това включва наред с „обичайните“ задачи по подбор и наемане на персонал и по-широки компетенции, свързани с изготвяне на стратегии за развитие и задържане на персонала, сътрудничество за постигане на дългосрочните цели на бизнеса, управление на промяната, оптимизация на трудовото представяне, коучинг, менторство и много други.

  Какви според Вас трябва да са най-важните отговорности на един HR професионалист днес, в предизвикателните времена, в които живеем?
  Смятам, че предвид динамичните процеси, на които сме свидетели, HR професионалистът трябва да бъде многопластова, дори мултифункционална фигура. От една страна той/тя трябва да познава в дълбочина пазара на труда, неговите изисквания и специфики, а от друга - да играе роля на стратегически партньор и доверен съветник на бизнеса. 

  HR специалистът трябва да работи активно с ръководителите на екипи и мениджърите, да ги насочва и съветва, така че те да са подготвени да реагират гъвкаво, бързо и адекватно на промените и предизвикателствата, свързани с управлението на хора.

  Същевременно HR професионалистът трябва да е напълно наясно с бизнес стратегията за развитие на фирмата и да се стреми да допринася за нейното реализиране на практика. Това включва и детайлно познаване на продуктите, на пазарите, факторите на влияние и целите на компанията.

  Така че HR функцията в наши дни трябва да бъде една амалгама от различни умения, познания и компетенции, обединени от голямата цел – да допринася за успеха на компанията.

  Но отвъд рамките на конкретния бизнес вярвам, че специалистите по човешки ресурси имат моралното и професионално задължение да работят за подобряване на работната среда в страната и за модернизиране на съответното законодателство, така че то да отговаря на новите реалности. Именно това е и една от допирните ни точки с БАУХ, по която работим активно и целенасочено.

  Къде е мястото на организации като БАУХ и СЖББ в това бъдеще? Каква е тяхната роля?
  Вярвам, че организации като СЖББ и БАУХ могат да служат както като пример, така и като двигател за налагане и популяризиране на добрите практики в бизнеса и в управлението на хора в България. 

  Как според Вас ще се промени завинаги начинът, по който работим? Смятате ли, че дистанционната работа ще остане трайно застъпена на пазара на труда или е временно явление?
  Смятам, че тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Като главен изпълнителен директор на един от големите работодатели в България мога да ви уверя, че нашите служители реагират изключително позитивно на въвеждането на дистанционна работа. Скорошно вътрешно проучване в рамките на „Сименс“ ЕООД показа, че те биха искали тази форма на труд да се запази и след края на пандемията. В подобна насока върви и глобалната компания Siemens AG. Моите колеги и съмишленици от Съвета на жените в бизнеса в България също споделят подобни впечатления от техните компании.

  Нещо повече, мисля, че възможността за гъвкави форми на работа, включително дистанционна, ще стане ключов фактор за привличане и задържане на служителите в бъдеще. Така че очаквам тази тенденция не само да се запази, но и да продължи да се развива и разширява, поне в секторите, където това е възможно.

  Българска асоциация за управление на хора навършва 20 години, какво е Вашето пожелание към колегите Ви?
  За мен е удоволствие да пожелая на колегите от Българската асоциация за управление на хора да продължат да бъдат доверен партньор на професионалистите, бизнеса и обществото в налагане и насърчаване на високите стандарти и добри практики в сферата на човешките ресурси. 

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 2 дни
  БНБ: Чуждите инвестиции у нас със спад от 81% за година
  Най-големите вложения в страната за януари-март 2024 са от Австрия, Италия и Гърция
  17 май 2024, 11:28
  „Струма“ стана първата магистрала у нас с хеликоптерна площадка
  Хеликоптерът ще стига за 30 минути от София до тунел „Железница“
  17 май 2024, 10:37
  ЕК започна ново разследване срещу Meta
  Процедурата е заради пристрастяващите ефекти на социалните медии върху децата
  17 май 2024, 09:19
  "Булгаргаз" ще съди "Газпром" за 400 млн. евро
  Искът е заради спрените руски газови доставки
  17 май 2024, 08:53
  Проекти за близо 3 млрд. лева са реализирани у нас с парите от ЕС за транспорт за 6 години
  Със средствата са изградени 12 нови метро станции, 70 км нови пътища, 28 км рехабилитирани жп линии и 5 реновирани жп гари