петък, 19 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4465 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Next IT Services?

  За продуктите, екипите и технологиите, които използват, разказват Георги Соколов, PO Director, Никола Тотухов, Product Owner, и Юрий Меснянкин, Product Owner
  09 януари 2023, 14:02 a+ a- a

  Снимки: Next IT Services

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  Запознайте се с Георги Соколов -PO Director ; Никола Тотухов - Product Owner и Юрий Меснянкин - Product Owner (от ляво надясно на снимката), които разказват повече за проектите, екипите и технологиите, които Next IT Services използва.

  Кой е основният проект/продукт или ключовите проекти/продукти, по които работят екипите на Next IT Services в България?
  Георги:
  Next IT разработва технологични продукти и решения, насочени основно към областта на архитектурата, строителството и мениджмънта на сгради и имоти. Традиционно тази индустрия е назад във възприемането на нови технологии и решения. Именно затова нашите продукти са иновативни за бизнеса, като изпреварват масовите нужди и демонстрират нови възможности пред клиентите ни, като например конфигуратори, симулации, VR и AR приложения, дистрибуция на BIM обекти от производител до потребител и много други.
  Ключовите ни продукти са: 
  • BIM & More Orchestra и Metronome -  решения за сътрудничество и колаборация между производители, архитекти и проектанти;
  • v.create - конфигуратор за модулни сгради и обзавеждане;
  • VR Fair - платформа за интерактивни виртуални изложения.

  Вътрешна среща за дискутиране на текущи проекти

  Бихте ли представили някои от проектите си?
  Никола:
  Към момента екипът, който ръководя, работи по 3 продукта, 2 от които оперират заедно, но обслужват различни нужди на потребителя. BIM & More е нашият водещ продукт, насочен към професионални потребители, които ценят високопроизводителния софтуер за своите ежедневни работни процеси в сферата на архитектурата и проектирането. Той е изграден върху нашата облачно базирана платформа и позволява да се създават и управляват строителни модели, материали и обекти съвместно в компаниите на потребителите или с техните клиенти. Това е още решение „всичко в едно“, което предоставя функционалността, необходима за всеки етап на професионална употреба, в сферата на архитектура, MEP, инженерен или конструкционен дизайн. Продуктът съчетава BIM и CAD в една система.

  BIM Cockpit – плъгин, предназначен за производители на строителни продукти и материали

  Circular Design Tool e Building Project Management Tool, който дава възможност на потребителя, използвайки библиотеките на BIM&More, да създава и менажира проекти, на които в един по-късен етап да има възможност да изгради т.нар. Building Circularity Passport. Продуктът се разраиботва съвместно с нашите партньори от EPEA и се счита за иновация в сферата на строителството, понеже Building Circularity Passports се очаква да станат задължителни в Европа до края на 2030 година.

  Die Werkbank IT GmbH, част от която е Next IT Services, разработва първия BIM-базиран Building Circularity Passport®, в колаборация с немската компания EPEA

  Последният продукт, върху който работим в момента, се нарича DELI и представлява умна система, която генерира списък от очаквани документи за въвеждане на строителен обект в съответна фаза от строителния процес. 

  Георги: v.create office е приложение, което има за цел да улесни процеса по отдаване на офисни пространства. Нашите клиенти са компании, които притежават или менажират сгради, като те могат да предоставят продукта на техни клиенти - потенциални наематели на сградата. Основното удобство за потенциалните наематели е, че подобно на компютърна игра, те могат да изпробват различни варианти за офисното пространство в реално време, като поставят различни модули - офиси, конферентни зали, кухни и т.н. Целият процес на конфигуриране става лесно, без нужда от архитектурен и инженерен опит, тъй като всички взаимовръзки и изисквания са предварително заложени в модулите и конкретната сграда. По този начин хората, от които реално зависи крайното решение за договор, могат сами да разработват варианти и да решат дали дадена офисна сграда е подходяща за тяхната компания, без да имат нужда да се допитват до специалисти при всяка нова промяна. 

   
  Изглед от един от проектите за проектиране на офис пространство във v.create 3D конфигуратор

  Юрий: Един от нашите най-иновативни и амбициозни проекти се нарича VR Fair. Неговото официално пускане на пазара се случи съвсем наскоро. Потребителите на VR Fair имат възможността да се потопят в абстрактна виртуална реалност, която им позволява да взаимодействат с най-различни продукти и събития от реалния живот. Платформата ще бъде достъпна целогодишно за нашите потребители и ще се предлага както във VR версия, така и за мобилни устройства и PC. 

  Част от VR проекта, който беше представен официално на изложение в Берлин през ноември 2022 година

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  Юрий:
  В Next IT работят около 55 души. Големината на проектите варира от 5 души при най-малките продукти до над 20 души при по-мащабните. Преобладаващата част от екипите се състоят от Front-Еnd и Back-Еnd разработчици (C++; C#), дизайнери, архитекти и QA специалисти.

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  Никола:
  Приложенията, които разработваме за нуждите на BIM&More, Circular Design Tool и DELI, са уеб базирани и технологиите, които използваме за тях, са базирани предимно на Front-End в лицето на Vue.js. Работим с този framework заради неговата гъвкавост и това, че ни позволява да развиваме по-бързо софтуерните си решения. В лицето на Back-End използваме предимно Laravel, но едно от нещата, което ни отличава от други софтуерни компании на българския пазар, е добре развитата ни DevOPS инфраструктура. При Bim&More и Circular Design Tool имаме екипи, които работят върху това нашите приложения за комуникиране с архитектурни софтуери като Revit и ArchiCAD, благодарение на C++ и C# езици за програмиране. За другите ни продукти VR Fair, v.create office и v.create sandbox екипите използват Unity 3D, за да визуализират работния процес под формата на плъгин към използвания софтуер.

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти?
  Георги:
  Работният процес в компанията следва Agile методологията и в частност Scrum. Работата се разделя на кратки итерации (спринтове) от по 2 седмици. През този период се изминава целият процес от идеи до същински тестове, като в края на всеки спринт има рилийз, който добавя определена стойност към потребителя/продукта. През това време връзката с всички заинтересовани лица и потребители е активна и важна.
  Зад всеки проект стои екип, в който влизат Product Owner, Scrum Master, Dev екип (Front-end, Back-end, plugin и game developers, QA специалист, архитекти и дизайнери). Стараем се да поддържаме максимално плоска йерархия, която да може да отговоря на динамичните нужди на потребителя. 

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Юрий:
  Основно предизвикателство пред проекта VR Fair е максимално да се отличава от конкурентни продукти на пазара. Нашата цел е да създадем нещо ново и иновативно в сферата на виртуалната реалност. За да бъде постигната една такава цел, от нашия екип се изисква постоянно да надгражда професионалните си възможности, да има визионерско мислене и да предприема нестандартни решения с цел подобряване на качеството на проекта. Ние също така отделяме голямо значение на това VR Fair да бъде добре оптимизиран продукт. За нас е важно да дадем възможност на максимален брой хора да се докоснат до него по всяко време, без ограничения независимо от това какво устройство за достъп предпочитат да използват те.

  Никола: Едно от най-големите предизвикателства в BIM&More екипа е това, че се опитваме на ежедневна база да разберем нуждите на потребителите в BIM индустрията. Затова и в екипите ни работят архитекти, от които черпим познания и опит за специфични потребителски нужди. По този начин успяваме да създадем софтуер, който е ориентиран към подобрение на продуктивността на нашите потребители.

  Създаване на 3D модели за v.create office

  Георги: Със сигурност най-голямото предизвикателство за v.create е комбинацията от технологии, които трябва да работят заедно - CAD/BIM софтуер, уеб платформа и гейм среда. Връзката между тези компоненти е ключова за нашите продукти и изисква специфични познания от всеки в екипа. Именно затова е и предизвикателство да се привлекат правилните специалисти, които имат познания и от другите области. 

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите при всеки от ключовите проекти/продукти, по които работите?
  Никола:
  Едно от най-големите постижения за BIM&More е това, че вече година обслужва нуждите на нашите клиенти благодарение на Plugin-а за Revit и ArchiCAD, който беше пуснат през октомври 2021 година. За периода на работа компанията ни е отчела над 30 000 регистрации на малки архитектурни компании от целия свят, които използват услугите на приложението ни абсолютно безплатно.

  Георги: Най-голямото ни постижение е автоматичният трансфер на данни (геометрия и спецификации) от стандартен архитектурен CAD/BIM софтуер през уеб среда до гейм енджин и обратно. Целият този кръг става без загуба на данни, напротив - на всеки етап потребителят може да обогати информацията. Гордея се с нашия екип, който разработи тази логика от нулата, тъй като подобно решение не съществуваше до този момент. 

  Голяма част от успехите на компанията се дължат на сплотените екипи

  Какво предстои при отделните проекти?
  Юрий:
  Пред VR Fair предстои същинското му развитие и поддръжка за години напред след неговия глобален релийз на архитектурното изложение в Берлин през ноември 2022 година.

  Никола: За продуктите, които разработваме, ни предстоят страхотни моменти идните месеци. Имаме за цел да разделим BIM&More системата на две -Orchestra и Metronome, което разделение ще ни даде възможност да предоставим достъп до функционалностите на нашия продукт на по-малки архитектурни компании и на по-достъпна цена. С нетърпение очакваме и завършването на DELI продукта, който има за цел още с пускането си да обслужи нуждите на 35 000 архитекти, инженери и проектанти. Малка, но много важна за нас стъпка е това, че съвсем скоро се очаква нашият BIM&More плъгин да бъде достъпен и до потребителите нa MicroStation.

  Георги: Следващата стъпка във v.create, която вече е в процес на разработка под кодовото име Sandbox, е да позволим на конфигуратора да работи с модулни конструктивни каталози на различни производители. Това означава, че потребителите ще имат възможност да конфигурират цели сгради, вкл. обзавеждане, в конкретни имоти.
  Приложението тук е основно в специализирани сгради с модулна конструкция - например индустриални и логистични центрове. В същото време все повече виждаме навлизането на модулни конструктивни решения в жилищни и офисни сгради, особено в Западна Европа, където са основните ни клиенти. През цялото време потребителят ще работи с актуални продукти от реалния свят, които носят своите спецификации и могат да се поръчат и оферират, както и да се експортират към BIM софтуер за финална разработка. 

  Вижте профила и актуалните позиции за работя на Next IT Services LTD в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА ИТ ПРОЕКТИТЕ Е БЪЛГАРИЯ:   

  Какви продукти разработва CSoft?
  По какви проекти работи Burgiss?

  Какви продукти разработва DevOcean Solutions

  По какви проекти работи Digital Workplace екипът на Commerzbank DTC Sofia
  По какви проекти работи Антхил?

  По какви проекти работи Абалта Технолоджис?
  Какви продукти разработва iCard?

  По какви проекти работи SAP екипът на KPMG IT Service?
  По какви проекти работи Коника Минолта България?

  По какви проекти работи SoftServe в България?
  По какви проекти работи GlobalFoundries България?

  Какви продукти разработва Software AG България?
  По какви проекти работи myPOS?    
  Какви продукти разработва Uber Engineering София?
  По какви проекти работи Sciant?

  По какви проекти работи Обджект Системс Интернешънъл?
     
  По какви проекти работи Дигиталният Технологичен център на Commerzbank?
  По какви проекти работи Modern Workplace сервизната линия на DXC Technology?
  По какви проекти работи INDUSTRIA?
  По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service?
  Какви продукти разработва SMSBump?
  Какви продукти разработва Treasury Intelligence Solutions?
  По какви проекти работи Деспарк?
  Какви продукти разработва Cobuilder?
  По какви проекти работи Zariba Games?
  По какви проекти работи СТАНГА?
  По какви проекти работи отделът по киберсигурност на DXC Technology България?
  По какви проекти работи SEPA Cyber Technologies?
  По какви проекти работи Accedia?
  По какви проекти работи Festo в България?
  По какви проекти работи SoftGroup?
  По какви проекти работи LimeChain?
  Какъв продукт разработва AMPECO? 
  Какви продукти разработва WPX?
  Какви продукти разработва Gtmhub?
  По какви проекти работи Региоком България?
  Какви продукти разработва „Уча.се“?
  По какви проекти работи DROXIC?
  Какви продукти разработва Delasport?
  По какви проекти работи Бош Инженеринг Център София?
  По какви проекти работи ТехноЛогика?
  По какви проекти работи Godel Technologies?
  Какви продукти разработва ICDSoft?
  Какви продукти разработва „Алтерко“?
  Какви продукти разработва OfficeRnD?
  По какви проекти работи Motion Software?
  По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  По какви проекти работи TINQIN?
  По какви проекти работи Tek Experts?
  Какви продукти разработва TIMIFY?
  По какви проекти работи Eos Matrix?
  По какви проекти работи GemSeek?

  По какви проекти работи Milestone?
  По какви проекти работи ITGix?
  По какви проекти работи Devision?
  Какви продукти разработва Acronis?
  По какви проекти работи EPAM Systems
  По какви проекти работи KPMG ITS?
  По какви проекти работи Scalefocus?
  Какъв продукт разработва OpenTag?
  По какви проекти работи Anakatech?
  По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  Какви продукти разработва Balkan Services?
  По какви проекти работи Нетера?
  По какви проекти работи Fourth?
  По какви продукти работи Dynamo Software?
  По какви проекти работи Мнемоника?
  По какви проекти работи Paysafe?
  Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  Какви продукти разработва PROS?

  По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  По какви проекти работи Tick42?
  По какви проекти работи Grafixoft?
  По какви проекти работи Gameloft?
  Какви продукти разработва VMware?
  По какви проекти работи HeleCloud?
  Какви продукти разработва AtScale?
  По какви проекти работи Smart IT?
  Какви продукти разработва Infragistics?
  По какви проекти работи Appolica?
  По какви проекти работи Astea Solutions?
  По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  По какви проекти работи HPE?
  По какви проекти работи Mansion?
  По какви проекти работи А1 България?

  По какви проекти работи Dreamix?
  По какви проекти работи Immedis?
  По какви проекти работи SEEBURGER?
  По какви продукти работи DIGITALL
  По какви проекти работи Енетпулс?
  Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  По какви проекти работи Блубито?
  По какви проекти работи Модис?
  Какви продукти разработва Playtech?
  По какви проекти работи Coherent Solutions?
  Какви продукти разработва Experian?
  По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  По какви проекти работи МенторМейт?
  По какви проекти работи Proxiad?
  По какви проекти работи DataArt?
  По какви проекти работи Resolute Software?
  Какви продукти разработва Progres

   
  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 5 часа
  Wizz Air празнува 20 млн. превозени пътници от летище София
  Авиокомпанията и стартира нов маршрут – до Лион
  преди 5 часа
  Онлайн продажбите в САЩ достигнаха $7,2 млрд. в първия ден на Amazon Prime Day
  Продажбите са с над 10% повече спрямо миналата година
  преди 9 часа
  Глобално кибер прекъсване приземи полети по целия свят
  Проблемът засегна и работата на банки и медии в различни точки на света
  преди 10 часа
  Президентът ще връчи втория мандат на 22 юли
  На кандидата за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група в 50-ото Народно събрание
  преди 11 часа
  WordPress Engine придобива българската NitroPack
  Основателите Георги Петров и Михаил Стойчев ще работят върху нов проект