петък, 19 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3074 прочитания

  ИТ проектите в България: По какви проекти работи Sprintax?

  За продуктите, екипите и технологиите, които използват, научете от Стефан Стефанов – Chief Technical Officer в технологичната компания Sprintax, част от групата на CluneTech
  04 април 2023, 10:23 a+ a- a

  Стефан Стефанов – Chief Technical Officer в Sprintax, част от групата на CluneTech. Снимка: Sprintax

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви проекти работи Sprintax (Спринтакс), част от групата на CluneTech, разказва Стефан Стефанов - Chief Technical Officer в технологичната компания.

  Стефан Стефанов е инженер „Информационни технологии“ от Технически университет – Варна. Има 18 години опит в разработването на софтуерни приложения и интернет страници. Притежава Мicrosoft лиценз и опит в Cloud Software Architecture. 

  Разкажете ни кой е основният проект/продукт или ключовите проекти/продукти, по които работят екипите на Sprintax в България.
  Sprintax е компания, която разработва и предлага софтуерно решение, което улеснява процесите, свързани с удръжка и възстановяване на данъци за временно пребиваващи и техните работодатели от редица юрисдикции в САЩ и Канада.

  Основният проект на компанията всъщност е фреймуърк, който да бъде използван за основа на всички бизнес проекти. Това е фреймуърк за вземане на решения на базата на определени критерии. Той служи за изграждане на частта, свързана с интеракцията с потребителите, като им предоставя изключително лесен и удобен модел на работа със софтуера, напомнящ комуникация с жив човек.

  Вторият основен проект, който разработваме, е отново фреймуърк за вземане на решения, но този път става въпрос не за интеракция с потребител, а за разпределяне на задачи и организация на работни процеси. Това ще бъде основата на новата вътрешна CRM система.

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  Естеството на бизнеса на компанията е свързано с това да се подготвят специализирани финансови и данъчни документи на клиентите. За да бъде направено това, на всеки клиент трябва да му бъдат зададени серия от въпроси, като това какви и колко въпроса се задават, зависи от много условия. Фреймуъркът за вземане на решения помага точно за това. Той взема решение, кой е следващият въпрос, който да бъде зададен, като изчислява къде точно се намира клиентът в дървото от възможности и по кой точно клон да поеме. След вземане на решение той визуализира следващия въпрос. Самата интеракция със системата става посредством приятен интерфейс, като въпросите биват задавани от анимиран аватар, който следи времето за отговор на клиента и дава подсказващ текст, ако прецени, че има затруднение.

  Вторият фреймуърк, който се разработва, е свързан с разпределянето на ежедневните задачи на всеки един служител.

  Всеки служител през работния си ден трябва да свърши определени задачи – дали в отдел „Продажби“ да се свърже с определен брой клиенти, дали в отдел „Финансови операции“ да провери за определени постъпления, дали нещо друго. Тези задачи имат различни параметри като приоритет, сложност и др. Всяка сутрин всеки мениджър, тийм лидер или на друга ръководна позиция има задачата да създава и разпределя новите и чакащите задачи на всеки в отбора си. Фреймуъркът, който разработваме, ще измести изцяло нуждата от това да бъдат създавани задачи и тяхното разпределение. Използват се различни тригери в системите, които автоматично и автономно ще създават задача, като предварително ще бъде оценена и добавена в общия пул. Със започване на работния ден, малко преди това, тези задачи ще бъдат автоматично добавени в опашките на всеки служител, като ще бъдат разпределени адекватно. Всяка задача има специфични тагове за специфични умения, които са необходими за нейното приключване. От друга страна, всеки служител също бива маркиран с тагове за уменията, които притежава. Например, ако клиент попълни регистрационна форма от кампания във Франция с френски език, съответно задачата за контакт с него ще бъде закачена към човек, който притежава таг Sales и FrenchSpeaker. Това са само малка част от всички критерии, които биват вземани под внимание, за да се определи най-подходящият човек, който да свърши задачата. Освен това автоматично се изчислява средната продължителност на всяка задача от подобен тип, от което следва, че може да бъде изчислен и пърформънс индикатор на всеки служител, като задачите, които са с по-висок приоритет, биват приоритизирано добавяни в опашката на най-добрите. 

  Колко души работят по всеки от проектите и какви специалисти са те?
  В компанията имаме строго наложени принципи за организиране на кода. Това ни дава възможност да местим програмисти от един проект на друг, като това бива правено на базата на приоритетите за конкретната функционалност, която има нужда да бъде разработена. Основната работа се върши от ядро от около 8 – 9 синиър девелопъри, разпределени в 4 екипа с допълнение от мидъл и джуниър девелопъри. Основният стак, който използваме, е .NET Core. Клиентската част е хибрид между WordPress преди логване и Angular SPA след това. Така можем да дадем възможност на колегите в „Маркетинг“ отдела и SEO да менажират сами всичко, което бива виждано публично, а след логване клиентите биват обслужвани от Angular Application. 

  Какви технологии използвате за отделните проекти?
  Бекенд частта е реализирана от множество REST (в повечето случаи) микросървиси написани основно на .NET Core. Клиентската част е комбинация от WordPress и Angular. Базите от данни са SQL базирани, макар и да има няколко ситуации, в които използваме NoSQL бази за тясно специализирани решения. Всичко е хостнато в AWS.

  Снимка: Sprintax

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните проекти? Доколко екипите в България имат самостоятелност да вземат решения?
  Проектите биват разработвани по Agile методологията, спазвайки Scrum принципа. Опитваме се да се приближаваме максимално до най-добрите практики, макар и да имаме няколко конкретни модификации на процеса заради естеството и микроклимата в компанията. Основното правило, което следваме, е един процес да бъде максимално прост и улесняващ работата на всяко едно звено, а не толкова да следваме общите правила на методологиите. Вземането на решения на даден екип винаги е до определен мащаб. Разчита се на опита и способностите на всеки един участник да дава предложения за промени и оптимизация на процеса или на конкретни задачи, но не и за драстични неща. Например не е позволено някой да вземе самостоятелно решение за смяна на някоя предварително одобрена технология. Като например базите ни от данни са основно PostgreSQL и някой да реши да замени RDBMS с Oracle.  

  Част от международния екип на Sprintax. Снимка: Sprintax

  Как се промени проектът/проектите през годините?
  Основните промени са свързани с оптимизация на кода и производителността.

  Кои са най-големите предизвикателства при този проект или при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Най-голямото предизвикателство никога не е в самия проект, а е в намирането на правилните хора и създаването на подходящите екипи, които да работят върху проекта. Успеят ли да се изградят екипите, всяко предизвикателство може да бъде решено.

  Техническият отдел на Sprintax в България. Снимка: Sprintax

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите при всеки от ключовите проекти, по които работите?
  Най-големите постижения са опростяването и автоматизирането на работа, която преди е отнемала много човекочасове за да бъде извършена. Съкращаването на времето за интеракция на клиентите със системата ни само с 10 минути води до огромно спестяване при 100 000 клиенти. 

  Какво предстои при отделните проекти?
  Основното нещо, което предстои, е интеграцията на новата CRM система във всеки един от бизнесите под шапката на компанията и конфигурирането в зависимост от съответните бизнес изисквания.

  Вижте профила и актуалните позиции за работа на CluneTech / ТАКСБЕК ЕООД в JOBS.bg

   

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА ИТ ПРОЕКТИТЕ Е БЪЛГАРИЯ:   

  По какви проекти работи Центърът за интелигенти операции на Accenture в България
  Какви продукти разработва Tarya Fintech?
  По какви проекти работи Next IT Services?
  Какви продукти разработва CSoft?

  По какви проекти работи Burgiss?

  Какви продукти разработва DevOcean Solutions

  По какви проекти работи Digital Workplace екипът на Commerzbank DTC Sofia
  По какви проекти работи Антхил?

  По какви проекти работи Абалта Технолоджис?
  Какви продукти разработва iCard?

  По какви проекти работи SAP екипът на KPMG IT Service?
  По какви проекти работи Коника Минолта България?

  По какви проекти работи SoftServe в България?
  По какви проекти работи GlobalFoundries България?

  Какви продукти разработва Software AG България?
  По какви проекти работи myPOS?    
  Какви продукти разработва Uber Engineering София?
  По какви проекти работи Sciant?

  По какви проекти работи Обджект Системс Интернешънъл?
     
  По какви проекти работи Дигиталният Технологичен център на Commerzbank?
  По какви проекти работи Modern Workplace сервизната линия на DXC Technology?
  По какви проекти работи INDUSTRIA?
  По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service?
  Какви продукти разработва SMSBump?
  Какви продукти разработва Treasury Intelligence Solutions?
  По какви проекти работи Деспарк?
  Какви продукти разработва Cobuilder?
  По какви проекти работи Zariba Games?
  По какви проекти работи СТАНГА?
  По какви проекти работи отделът по киберсигурност на DXC Technology България?
  По какви проекти работи SEPA Cyber Technologies?
  По какви проекти работи Accedia?
  По какви проекти работи Festo в България?
  По какви проекти работи SoftGroup?
  По какви проекти работи LimeChain?
  Какъв продукт разработва AMPECO? 
  Какви продукти разработва WPX?
  Какви продукти разработва Gtmhub?
  По какви проекти работи Региоком България?
  Какви продукти разработва „Уча.се“?
  По какви проекти работи DROXIC?
  Какви продукти разработва Delasport?
  По какви проекти работи Бош Инженеринг Център София?
  По какви проекти работи ТехноЛогика?
  По какви проекти работи Godel Technologies?
  Какви продукти разработва ICDSoft?
  Какви продукти разработва „Алтерко“?
  Какви продукти разработва OfficeRnD?
  По какви проекти работи Motion Software?
  По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  По какви проекти работи TINQIN?
  По какви проекти работи Tek Experts?
  Какви продукти разработва TIMIFY?
  По какви проекти работи Eos Matrix?
  По какви проекти работи GemSeek?

  По какви проекти работи Milestone?
  По какви проекти работи ITGix?
  По какви проекти работи Devision?
  Какви продукти разработва Acronis?
  По какви проекти работи EPAM Systems
  По какви проекти работи KPMG ITS?
  По какви проекти работи Scalefocus?
  Какъв продукт разработва OpenTag?
  По какви проекти работи Anakatech?
  По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  Какви продукти разработва Balkan Services?
  По какви проекти работи Нетера?
  По какви проекти работи Fourth?
  По какви продукти работи Dynamo Software?
  По какви проекти работи Мнемоника?
  По какви проекти работи Paysafe?
  Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  Какви продукти разработва PROS?

  По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  По какви проекти работи Tick42?
  По какви проекти работи Grafixoft?
  По какви проекти работи Gameloft?
  Какви продукти разработва VMware?
  По какви проекти работи HeleCloud?
  Какви продукти разработва AtScale?
  По какви проекти работи Smart IT?
  Какви продукти разработва Infragistics?
  По какви проекти работи Appolica?
  По какви проекти работи Astea Solutions?
  По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  По какви проекти работи HPE?
  По какви проекти работи Mansion?
  По какви проекти работи А1 България?

  По какви проекти работи Dreamix?
  По какви проекти работи Immedis?
  По какви проекти работи SEEBURGER?
  По какви продукти работи DIGITALL
  По какви проекти работи Енетпулс?
  Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  По какви проекти работи Блубито?
  По какви проекти работи Модис?
  Какви продукти разработва Playtech?
  По какви проекти работи Coherent Solutions?
  Какви продукти разработва Experian?
  По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  По какви проекти работи МенторМейт?
  По какви проекти работи Proxiad?
  По какви проекти работи DataArt?
  По какви проекти работи Resolute Software?
  Какви продукти разработва Progres

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 1 час
  Wizz Air празнува 20 млн. превозени пътници от летище София
  Авиокомпанията и стартира нов маршрут – до Лион
  преди 2 часа
  Онлайн продажбите в САЩ достигнаха $7,2 млрд. в първия ден на Amazon Prime Day
  Продажбите са с над 10% повече спрямо миналата година
  преди 6 часа
  Глобално кибер прекъсване приземи полети по целия свят
  Проблемът засегна и работата на банки и медии в различни точки на света
  преди 6 часа
  Президентът ще връчи втория мандат на 22 юли
  На кандидата за премиер, посочен от втората по численост парламентарна група в 50-ото Народно събрание
  преди 8 часа
  WordPress Engine придобива българската NitroPack
  Основателите Георги Петров и Михаил Стойчев ще работят върху нов проект