четвъртък, 20 юни 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  16801 прочитания

  Как протича интервю за работа в StorPool Storage?

  Повече за процеса и как да се подготвите, разказва Теодора Бояджиева - Human Capital & Recruitment Manager
  16 май 2024, 09:25 a+ a- a


   Снимка: Теодора Бояджиева - Human Capital & Recruitment Manager в StorPool Storage

  StorPool Storage е изцяло българска компания, която разработва софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Решението се използва от водещи компании в цял свят, които обслужват милиони потребители. То помага на големи корпорации, SaaS вендори и доставчици на IT услуги да предоставят бързи и надеждни услуги на своите крайни потребители. Подходящо е за фирми, които управляват собствена cloud инфраструктура в голям размер и трябва да я оптимизират, за да разрешат сторидж проблемите, които изпитват и да отговорят на нарастващите нужди от производителност, бързина и скалируемост на своите клиенти.

  Повече за процеса и как да се подготвите, ако ви предстои интервю за работа в StorPool Storage, разказва Теодора Бояджиева - Human Capital & Recruitment Manager в StorPool Storage.

  Име: StorPool Storage
  Сектор: ИТ
  Създадена: 2011 г.
  Брой служители: 44
  Офис: София

  Колко и какъв тип специалисти работят при Вас?
  StorPool Storage разработва едно от водещите решения на глобалния storage пазар. Нашият софтуер се използва от компании, които имат нужда от бързи и надеждни облачни среди, в над 30 държави в цял свят. Екипът ни се състои предимно от висококвалифицирани и опитни разработчици, системни администратори и DevOps специалисти. Те се занимават както с разработката на софтуерния продукт и първоначалното му внедряване при нашите клиенти, така и с последващата поддръжка на продукта. Поддръжката е част от цялостната услуга, която предоставяме на клиентите си и която не се изчерпва само с продажбата на софтуерното решение – ние продължаваме да се грижим за неговата безупречна работа и след това. С постоянното развитие на компанията расте и броят хора в екипа ни. В момента имаме 33 технически специалисти. Колегите ни, които работят в областта на маркетинга, продажбите, HR и останалите отдели, които подпомагат работата на компанията, са 11.

  Какви хора най-често търсите, за какви позиции?
  Компанията ни постоянно и устойчиво се разраства, като дори и кризисните периоди през последните години не са ни повлияли негативно до момента. С оглед на това често търсим нови попълнения в нашия технически екип. Поради спецификата на работата ни, това означава, че търсените от нас специалисти трябва да имат опит и значителни познания в сферата на системното администриране и разработването на софтуер. Основната част от нашия софтуер е разработена на програмния език C, a интеграциите с външни решения за управление на облачни среди (OpenStack, OpenNebula, CloudStack, OnApp, Kubernetes) са писани на Python или Java. За разработката на графичния потребителски интерфейс на StorPool използваме React и Redux. За вътрешните системи на фирмата ползваме Kubernetes и OpenNebula и разбира се, StorPool Storage за съхранение и управление на данните.

  Как протича типично процесът по подбор? Какво да очакват кандидатите на едно интервю? Имате ли тестове и ако да – какви?
  Стремим се да поддържаме процеса по подбор възможно най-лек и информативен за всички кандидати, като същевременно добием най-точна представа за качествата и опита на всеки наш потенциален колега и дадем възможност на кандидатите да получат цялата информация за компанията, която им е необходима. В първия етап на подбора кандидатите за всяка от нашите отворени позиции ни изпращат своята автобиография, като по желание могат да я допълнят с мотивационно писмо.

  След като се запознаем с документите на кандидатите, всички, които съответстват на посочените от нас изисквания, получават технически тест. Той се състои от няколко задачи, които кандидатът може да се опита да реши за определен от самия него срок, в удобно за него време. Задачите, от една страна, наподобяват реални работни казуси и дават информация за работата, която човекът би вършил на позицията, за която кандидатства. От друга страна, подходът към решенията дава информация на нас за техническите умения на кандидата и за начина, по който решава проблеми и посреща предизвикателствата на работната среда. Повечето компании оставят техническия тест за по-късен етап и прилагането на този инструмент веднага след подбора по документи е сравнително рядко срещана иновация в подбора. За нас тя работи отлично и се оценява високо и от кандидатите, които често споделят, че задачите са им били интересни и са спестили време и на двете страни в първоначалния процес на запознаване с работата.

  След решаването на задачите следват техническо интервю, среща с екипа, в който човекът би работил, и финална среща с нашия мениджър по човешките ресурси.

  Колко интервюта провеждате и с кои мениджъри от компанията кандидатите най-вероятно ще се видят?
  Стремим се да оптимизираме броя интервюта, като целим възможно най-добрия баланс между обмена на информация за кандидатите и за позициите и на отделеното време от кандидата и от нас. В процеса от максимум три интервюта кандидатите ще се срещнат с HR мениджъра ни, с евентуалния си пряк ръководител и с целия екип, с който биха работили. Тази среща е друга от добрите и иновативни практики, които ползваме и които работят отлично и за нас, и за кандидатите. Тя дава възможност на двете страни да се опознаят възможно най-добре и да зададат всички въпроси, които ги вълнуват.

  Колко време продължава едно интервю? Целият процес по подбор?
  Целта ни в целия процес на подбор е да дадем възможност за спокоен и открит разговор, като намалим стреса до минимум. Не определяме строг времеви интервал за продължителност на интервюто, но и се стараем да оптимизираме инвестираното в процеса време. Обичайно всяко интервю продължава около час, а целият процес – около две-три седмици. Общата му продължителност зависи както от нас, така и от срока, в който кандидатът ни изпрати своите отговори на тестовите задачи и от неговата възможност за срещи с нас.

  Какво бихте искали да видите в кандидатите по време на интервю? Какво би Ви направило добро впечатление?
  В интервютата и в практическите задачи оценяваме както демонстрираните от кандидатите знания и умения, така и техния начин на мислене и подхода им към поставените въпроси и задачи. В работата ни често се сблъскваме с технически проблеми, които са рядко срещани в практиката и изискват оригинален подход, но и задълбочени технически познания. Също така, работата ни е от критично значение за ИТ инфраструктурата на нашите клиенти, тъй като нашият софтуер управлява съхранението на данни и очакванията към него, на които винаги отговаряме, са за максимално висока надеждност. При това естество на работата е изключително ценно, ако човек запазва спокойствие при проблем, ако има положителната нагласа да го вижда като предизвикателство и ако му е приятно и интересно да разрешава сложни технически задачи, като се фокусира върху възможно най-високото качество на работа. Когато кандидатът демонстрира подобни качества чрез решенията на тестовите задачи или споделяйки информация за опита си с такива казуси, оценяваме това високо.

  Положително впечатление ни прави и когато хората се вълнуват от работата си и тя им е истински интересна. Ако кандидат за някоя от нашите позиции е разработвал собствен хоби проект или е допринасял като доброволец за софтуерен проект, това ни говори, че той искрено се вълнува от сферата, в която работи, и че тя е не само работа, а и удоволствие за него. Такъв човек би паснал изключително добре на нашия екип и културата ни на постоянно самоусъвършенстване и споделяне на знания.

  Какво би Ви направило лошо впечатление на интервю?
  Нашите интервюта протичат относително неформално, дори приятелски. Стремим се да предразположим кандидатите и да се уверим, че сме подходящи едни за други и че човекът, когото бихме наели, ще се чувства и ще работи възможно най-добре в нашия екип. Затова се фокусираме върху естеството на работата и върху личността на кандидата. Ако въпреки добрите технически умения не усетим у него ентусиазъм и желание за работа в нашата сфера и за търпеливо, качествено справяне с проблеми, които много често нямат бързо и просто решение, вероятно човекът не би паснал добре на нашия екип.

  На кой етап се обсъжда въпросът за възнаграждението и имате ли практика да искате от кандидатите сами да дефинират очакванията си?
  Възнаграждението не е основният мотивиращ фактор специалистите в сферата да изберат работата в StorPool Storage. Макар че то не е маловажно, нашите колеги определят като основни мотивиращи фактори интересната работа, сплотения и приятелски екип и възможностите да учат и да се развиват, работейки при нас. В процеса по подбор се стремим да установим дали мотиваторите на кандидатите за работа в компанията са сходни с това, което ние можем да предложим. След като установим съвпадение в процеса на интервюиране на кандидатите, ги запознаваме с планирания бюджет за тази позиция и го обсъждаме заедно.

  Имате ли стажантски програми? Ако да – кога стартират и какви са условията?
  На този етап от нашето развитие фокусът ни е върху набиране на опитни членове за нашия екип, които да могат да пренесат опита си към казусите, които решаваме за нашите клиенти и към усъвършенстването на нашия продукт. За момента нямаме стажантска програма, но не отхвърляме възможността да стартираме такава в бъдеще.

  За кои позиции конкуренцията е най-голяма и колко души типично се конкурират за едно място?
  Позициите за технологични експерти в нашата компания изискват специфични знания и умения, което до известна степен ограничава броя кандидати за тези позиции в сравнение с тези в други компании от ИТ бранша. Най-голям брой кандидати имаме, когато обявим позиция, свързана с маркетинг, продажби или административна дейност. Независимо от броя кандидатури ние разглеждаме всяка една внимателно, за да преценим възможно най-точно дали кандидатът би бил най-добрият за тази позиция.

  За кои позиции е най-трудно да откриете подходящите хора?
  Макар и пазарът на труда напоследък да е динамичен и да се променя, все още е трудно да намерим точните хора за всички наши отворени позиции. Затова се стремим да присъстваме на водещите събития за нашия бранш и да поддържаме възможно най-добри контакти с нашите потенциални кандидати както на живо, така и през различни онлайн канали и в социалните мрежи.

  Какво не знаят кандидатите за компанията, а е важно да знаят според Вас?
  StorPool Storage е изцяло българска компания, основана през 2011 г. и успешно работеща на глобалния пазар на storage решения. Ставайки част от екипа ни, те ще имат възможност да работят с множество клиенти по цял свят и да се докоснат до интересни и предизвикателни казуси, каквито не биха срещнали в останалите предложения на българския пазар на труда. Гордеем се и с нашата фирмена култура, която се оценява изключително високо от екипа ни и е с дух на приятелство и взаимопомощ.

  С какво най-вече се отличавате от останалите компании и привличате кандидатите като работодател? 
  Отличаваме се от останалите компании на пазара на труда с целенасочената си политика за професионално и личностно развитие на екипа ни. Всеки член на нашия екип се учи ежедневно от набрания изключително голям опит в компанията, има възможност да участва в различни събития и обучения и разполага с годишен бюджет за своето лично развитие, който може да използва за книги или допълнителна квалификация.

  Друга високо ценена придобивка от хората в екипа ни е истински гъвкавото работно време, което позволява безпроблемно съчетаване на личните и работните ангажименти.

  Също така ние сме сред малкото компании, които предоставят възможност за работа от вкъщи и нямат изискване за фиксиран брой дни в седмицата, прекарани в офиса. Имаме колеги, които предпочитат да работят основно в офиса ни, който се намира на приятно и комуникативно място в кв. „Изток“ в София. Друга част от екипа ни съчетава работата в офиса с тази от вкъщи в избран от тях обем, а трета част от хората работят напълно дистанционно. Това обаче не означава, че не се виждаме: няколко пъти в годината имаме партита, които събират целия ни екип по различни поводи.

  И както вече споменахме, сред най-високо оценяваните от екипа ни предимства на работата в StorPool Storage са интересните и предизвикателни задачи, които ежедневно ще решавате заедно с нашия екип.

  Вижте какъв продукт разработва StorPool Storage

   

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА КАК ПРОТИЧА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА:  

  Как протича интервю за работа в Amusnet?
  Как протича интервю за работа в Cargill България?
  Как протича интервю за работа в Milestone Systems?
  Как протича интервю за работа в Аксенчър?
  Как протича интервю за работа в UltraPlay?
  Как протича интервю за работа в Expert Allies?
  Как протича интервю за работа в Леони България?
  Как протича интервю за работа в Amadeus Sofia?
  Как протича интервю за работа в Motion Software?
  Как протича интервю за работа в Mobile Wave Solutions?
  Как протича интервю за работа в Amdaris?
  Как протича интервю за работа в „Сирма Солюшънс“
  Как протича интервю за работа в DXC?
  Как протича интервю за работа в SEEBURGER?
  Как протича интервю за работа в Технологичен център Комерцбанк София?
  Как протича интервю за работа в TransferMate Global Payments?
  Как протича интервю за работа в Immedis?
  Как протича интервю за работа в KBC Shared Service Center Varna? 

  Как протича интервю за работа в Anakatech?
  Как протича интервю за работа в Regiocom?
  Как протича интервю за работа във Фонд на фондовете?
  Как протича интервю за работа в Astea Solutions?
  Как протича интервю за работа в Astound Commerce?
  Как протича интервю за работа в Progress?
  Как протича интервю за работа в „Гопет Транс“?
  Как протича интервю за работа в DHL Competence Center?
  Как протича интервю за работа в Chaos Group?
  Как протича интервю за работа във Flat Rock Technology?
  Как протича интервю за работа в „Телелинк Бизнес Сървисис“?
  Как протича интервю за работа в The Stars Group?
  Как протича интервю за работа във Fourth България?
  Как протича интервю за работа в „Язаки България“?
  Как протича интервю за работа в DataArt България?
  Как протича интервю за работа в „АктивТрейдс“ КЧТ клон София?
  Как протича интервю за работа в Sutherland?
  Как протича интервю за работа в dm България?
  Как протича интервю за работа в ScaleFocus?
  Как протича интервю за работа в NaXex?
  Как протича интервю за работа в ABB?
  Как протича интервю за работа във Vivacom?
  Как протича интервю за работа в Playtech?
  Как протича интервю за работа в EVN България?
  Как протича интервю за работа в CSC?
  Как протича интервю за работа в „Аурубис”?
  Как протича интервю за работа в IBM България?
  Как протича интервю за работа в „Таулиа”?
  Как протича интервю за работа в SBTech?
  Как протича интервю за работа в „ЛЕМ България”?
  Как протича интервю за работа в „Сенсата Технолоджис”?
  Как протича интервю за работа в „УниKредит Булбанк“?
  Как протича интервю за работа в „Белла България”?
  Как протича интервю за работа в Gameloft?
  Как протича интервю за работа в „ГфК България”?
  Как протича интервю за работа в „Софика Груп”?
  Как протича интервю за работа в „Монтюпе“?
  Как протича интервю за работа във VMware?
  Как протича интервю за работа във „Вистеон”?
  Как протича интервю за работа в „Инграм Майкро“?
  Как протича интервю за работа в Walltopia?
  Как протича интервю за работа в „Мелексис”?
  Как протича интервю за работа в easyJet?
  Как протича интервю за работа в MentorMate?
  Как протича интервю за работа в Мтел?
  Как протича интервю за работа в TELUS International?

   
  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 3 часа
  Рая Назарян беше избрана за председател на 50-ото Народно събрание
  Тя бе издигната от парламентарната група на ГЕРБ-СДС
  преди 4 часа
  ETHSofia обяви лектори и награден фонд от $10 000
  Организаторите на събитието си сътрудничат с УНСС и SoftUni
  преди 6 часа
  „България Еър“ с директни полети от Варна до Прага и Франкфурт
  Те стартират от 23 юни и 6 юли и ще бъдат изпълнявани два пъти седмично
  преди 8 часа
  Amazon инвестира €10 млрд. за разширяване на облачните си услуги и логистика в Германия
  По-голямата част от средствата ще бъдат използвани до 2026 г. за разширяване на облачната инфраструктура на AWS
  преди 1 ден
  Близо 120 младежи ще започнат стаж тази година в А1
  От създаването на инициативата през 2004 година досега на стаж в А1 са преминали близо 1500 стажанти