понеделник, 15 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3054 прочитания

  HR проектите в България: Монделийз Академия

  Научете повече за проекта, който достигна до финала в Годишните HR награди на БАУХ 2022, категория „Най-добър HR проект на голяма компания“
  26 юни 2023, 13:53 a+ a- a

  От ляво надясно: Надежда Сакалдаш - Мениджър „Развитие на търговските умения“, Южна и Централна Европа, Веселина Стайкова - Мениджър Човешки ресурси и Лазар Лулчев - „Национален Мениджър, Модерна търговия“. Снимка: Монделийз

  В съвременната динамична бизнес среда HR функцията в България се развива изключително бързо и заема своето важно стратегическо място в управлението на компаниите. HR професионалистите и HR екипите вече проектират и изпълняват комплексни проекти, които не просто подпомагат бизнес процесите, но и добавят стойност и изграждат работодателски имидж.

  В рубриката „HR проектите в България“ разказваме за конкретните проекти, зад които стоят HR екипите тук, за да покажем, че в България може да имаш интересна и успешна HR кариера, както и че работодателите в България създават условия за такава.

  Научете повече за Монделийз Академия от Лазар Лулчев - „Национален Мениджър, Модерна търговия“, Надежда Сакалдаш - Мениджър „Развитие на търговските умения“, Южна и Централна Европа, и Веселина Стайкова - Мениджър Човешки ресурси. Проектът достигна до финала в Годишните HR награди на БАУХ 2022, категория „Най-добър HR проект на голяма компания“.

  Разкажете ни Монделийз Академия - проекта, с който кандидатствахте в Годишните HR награди на БАУХ 2022.
  Веселина: В началото, когато представяхме идеята за нашия проект, обичахме да стартираме с въпроса дали сме чували, че ученето на нови умения, факти, истории или изобщо нови неща, може да увеличи продължителността на живота ни? И отговорът беше изцяло измислено от нас число. Но към днешна дата проектът и постигнатите резултати потвърдиха заключението, че желанието на човек да учи и да се развива, е безкрайно. И с това въведение искам да ви разкажа една вдъхновяваща история. История за желанието да учиш, да се развиваш, да израстваш и преминеш на следващата стъпка и ниво. Това всъщност е историята на нашата Монделийз Академия. Проект, стартирал в началото на миналата година като пилотен за организацията, с фокус върху нашите колеги търговци, и пораснал достатъчно през тази, така че второто издание да е отворено и възможно за всички функции в нашата организация. 

  Лазар: Структурата на академията е изградена от три етапа. Първият етап е отворен към всички, заявили желание за участие. С повече от двадесет сесии по различни теми от бизнес ежедневието (маркетинг, планиране на категориите, преговори, финанси, обслужване на клиенти, презентиране, начини на работа в различните отдели и други)   този модул е съсредоточен върху процесите и организацията на компанията, като позволява на участниците да придобият детайлна и допълнителна представа за начина на работа в компанията. Вторият етап е съставен от бизнес казуси, взети от реалния бизнес живот. В този етап преминават само  успешно преминалите теста в края на първия етап от програмата. Този втори етап дава възможност да се приложи на практика наученото до момента. Подпомагани от ментори от организацията, всички те имат уникалната възможност да се сблъскат с реални предизвикателства от бизнеса  в безопасна среда и да трупат опит, който им помага да бъдат по-добре подготвени за истинските предизвикателства на бизнес ежедневието. В третия и финален етап от Монделийз Академия участниците получават възможност за практически стаж в част от отделите на компанията за определен период от време с цел да придобият реален опит, да надградят уменията и знанията, които са придобили през двата предходни етапа. 

  Каква е целта на Академията и защо решихте да я стартирате?
  Веселина: Монделийз е компания, която е силно ориентирана към хората и тяхното развитие, защото вярваме, че именно нашите служители са двигателят за бизнес успех. Ние имаме ясно дефинирани процеси, свързани с развитието на човешките ресурси, сред които преглед на представянето, разговори за развитие и кариера  и др. Имайки този фокус и активни процеси, ние сме наясно с това кои са нашите силни страни, но и възможности за развитие, свързани с различни кариерни стъпки по функции. Всичко това, ни доведе и до въпроса дали нашите служители познават  добре дейността на останалите функции (извън тази в която работят), така че, когато се обсъжда възможност за междуфункционално развитие, те да се чувстват комфортно и наясно със същността на тези позиции, какви са съответните ключови показатели за успех, естеството на работата, необходимите умения и др. Отговорът се оказа, че е „Не“ или поне не на нивото, което ще им даде този „комфорт“. 

  Лазар: И така, началната идея за кариерно ориентиране прерасна в Монделийз Академия – място, където можем да бъдем смели да се опитаме да отговорим на тези въпроси и да надградим бизнес познанията на нашите екипи. Вече две „издания“ Монделийз Академия подготвя нашите служители от различни бизнес функции да получат по-задълбочено разбиране за бизнес процесите на Монделийз, начините на работа, отговорностите по функции, да получат по-задълбочено търговско, маркетинг и бизнес разбиране. Академията разкрива кариерни възможности и познания за участниците извън тяхната функция и сфера на дейност, което помага да развиваме силен вътрешен канал за таланти, като им показваме нови посоки за кариерен път.

  Как приеха служителите в компанията този проект?
  Надежда: Въпреки смелите си идеи в началото бяхме предпазливи в очакванията си относно евентуалния интерес от страна на служителите. Нарекохме първото издание „пилотно“ и то бе такова не само за да бъдем сигурни, че сме „напипали“ пулса и вярната посока, но и за да си дадем възможността да разширяваме и променяме програмата с всяка стъпка и всяко издание. И за наша приятна изненада, очакванията ни бяха надминати още с това „пилотно“издание. Оказа се, че хората са отворени за знания и нови перспективи. Те искат да повишат своето бизнес разбиране, да бъдат гъвкави и отворени към нови умения с разширен мироглед. Тясната специализация и развитие на функционални умения вече не са на дневен ред. Светът се променя, бизнесът се променя и всеки е наясно, че трябва да е гъвкав, в крак с бързо променящата се среда, с разширени познания и опит.

  Какви ресурси – като време, финансови и други, Ви костваше?
  Надежда: Мотото на нашата академия е „От нас за нас“. Това е програма, създадена от хора, ентусиасти, готови да помогнат на колегите си да придобият нови знания, да ги подкрепят в тяхното развитие, осъзнавайки колко важно е не само за организацията, но и за всички нас да продължаваме да се развиваме. Именно това желание за развитие е най-ценният ресурс, който ни беше необходим. Естествено, създаването на такава платформа за знания, опитвайки се да я направим максимално полезна, отговаряща на индивидуалните нужди на участници с различни профили и предишен опит, се оказа много времеемка задача, но мотивирани от ентусиазма и активното участие на големия брой включили се, това някак остана на заден план. 

  Лазар: Другата важна съставка за успеха на подобен проект е „спонсорството“, подкрепата на лидерите в организацията, които ние получихме от самото начало.

  Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
  Надежда: В първото издание резултатите и успеха на Академията измервахме през обратната връзка от бизнеса и това как участниците прилагат наученото в своята дейност, през кариерното развитие на нашите завършващи, както и през „глада“ на организация за още едно издание. Можем да споделим, че реално постигнатото и заложените показатели съвпаднаха. Освен че имаме изключително позитивна обратна връзка от участници, ментори и бизнеса  в лицето на функционалните мениджъри, ние вече имаме и своите първи кариерни промени. Това, което е безспорен успех, е и припознаването на завършилите Академията като таланти, колеги, които имат потенциала, знанията и мотивацията да преминат към следваща роля в различен екип. Разбира се, стартът на второто издание също ни дава основание да вярваме, че вървим в търсената посока.

  Веселина: Без да бъде обмисляно като конкретна цел, проектът  зарази цялата организация. И без да искаме (или поне не планирано), Академията повлия и върху кросфункционалната ангажираност и екипност. Тема, която често се появява в нашите корпоративни годишни проучвания на ангажираността. Миксът от позиции, функции, отговорности и взаимодействието по време на сесиите на Академията, са наистина впечатляващи и мотивиращи. Маркетинг мениджъри, които споделят знания и опит с колегите мърчандайзери, водейки ги по пътя към по-задълбочено разбиране за това какво стои зад една маркетинг кампания или конкретна търговска активност.  Мениджър „Финанси“, който с изключителен ентусиазъм разказва за света на цифрите и какво стои зад магични думи като P&L, управление на инвестициите и др. 

  Кои бяха най-големите предизвикателства и как ги преодоляхте?
  Надежда: Най-голямото ни предизвикателство, но и ключ за успех, беше осъзнатото решение академията да е гъвкава, предоставяща съдържание  съгласно нуждите на крайните ползватели. Бяхме наясно, че One size doesn’t fit all и ако искаме да постигнем максимален резултат, трябва да развиваме и адаптираме темите в Модул 1 и бизнес казусите в Модул 2 спрямо потребностите на участниците. Непрекъснатата обратна връзка, която искахме и получавахме, помогна много в тази посока. Например в Модул 2 на пилотното издание имахме отделни казуси за колеги с едно ниво на познание спрямо други, които вече са на друг етап от кариерното си развитие. Сега, във второто издание на Академията, част от бизнес казусите ни се промениха, за да са адекватни и полезни за участниците от различните функции, но и за да надградят кросфункционалното взаимодействие, което в днешно време е изключително важно за успеха на един бизнес като нашия.

  С какво най-много се гордеете с този проект?
  Лазар: Доброволчеството, страстта и отдадеността на всички замесени (координатори, ментори, лидери, участници). Вярата, че правим най-правилната „инвестиция“ в развитието на хората, което неимоверно носи най-висока възвръщаемост за тях самите, но и за бизнеса! И разбира се, може би най-важното – колегите, преминали през Монделийз Академията, да намерят следващото си кариерно предизвикателство в компанията!

  Запознайте ни с Вашия HR екип – колко и какви са HR професионалистите в него, каква е тяхната експертиза?
  Веселина: Знаете ли, в нашия случай  отново ще излезем извън познатите рамки, когато говорим за основен екип, който стои зад Монделийз Академията. Сред Agile принципите се открояват два, на които базираме и успеха на нашия проект – силата на кросфункционалните екипи и организирането на работата около мотивирани индивиди. Нашият малък, но силно мотивиран и организиран координаторски екип се състои от мениджър „Човешки ресурси“ (HR) с познания и опит в развитието на хората, мениджър „Продажби“ (Sales) с многогодишен опит и познание за бизнеса, мениджър „Развитие на търговските умения“ (Learning & Development) с познания за нужните умения и инструменти, които да бъдат приложени.

  Естествено, не бихме могли да случим програмата без включването в процеса на планиране и изпълнение на нашите ментори и фасилитатори от различните функции.

  Вижте профила и актуалните позиции за работа на Монделийз България ЕООД в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА HR ПРОЕКТИТЕ:

  HR функцията в стартъпа Gigs Remote
  Академията за жени лидери в IBM
  Училище за енергетици на ЕСО
  „Организационна култура“ и „Отвътре навън“, Велея Глобал
  Система за оценка и развитие на хората в Нова Броудкастинг Груп
  „Да обядваме знания“, „Развий се“
  „Как да подбираме и задържаме средно и ниско квалифицирани кадри“, Gi Group
  Подобряване и автоматизиране на процеса на въвеждане на новоназначени служители в Playtech
  4-дневна работна седмица в Менпауър
  Решения за управление на човешките ресурси, IBS
  Синергия в HR екипа - най-добрата предпоставка за удовлетворени колеги, Kaufland България
  Jira4PDR, Endava
  Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group
  Локалните и регионални проекти на Endava
  Проекти за бизнес, HR и социална ефективност, „Вива Kредит“
  Добротворчеството в „Ейч Пи Инк България“
  Корпоративен уелнес, Playtech
  Империум на CASH CREDIT
  Employee Value Proposition = EVP на „Райфайзенбанк“
  EVN Презареждане
  Contipso Learning

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство