неделя, 14 юли 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  6515 прочитания

  ИТ продуктите в България: Какви продукти разработва Software AG България

  Повече за продуктите, екипите и технологиите, които използват, научете от Веселин Александров, управител на компанията
  09 август 2022, 14:00 a+ a- a

  ИТ секторът в България продължава да се развива динамично и да предлага все повече и все по-интересни възможности за професионална реализация. Технологичните екипи в България работят по проекти на компании и организации от цял свят, разработват собствени софтуерни продукти, които намират приложение в разнообразни области от живота.

  По какви продукти работи Software AG България, пред Economy.bg разказва Веселин Александров, управител на компанията.

  Веселин има зад гърба си над 20 години професионален опит в сферата на информационните технологии, като 14 от тях са в Software AG. Той е управител на Software AG България от 2015, но кариерата му в компанията започва още през 2006 на позицията „софтуерен инженер“ в Research & Development (R&D) структурата, която е ситуирана в София. От 2008  до сега Веселин заема няколко ръководни позиции – на тийм лидер, мениджър, старши мениджър и след това на директор в R&D организацията на компанията, като през по-голяма част от периода ги съчетава с ролята на прокурист на Software AG България.
  Преди Software AG Веселин работи за редица големи компании в банковия и ритейл сектор като Texim Bank, Eurobank, Praktiker.
  Веселин има бакалавърска степен от Икономически университет – Варна, специалност „Индустриална икономика“. Възпитаник е на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София и е член на обществения съвет към училището.

  Кои са ключовите продукти, по които работят екипите в България?
  Екипът на Software AG в България расте плавно и стабилно от 2006 година, когато отворихме офиса в София и бяхме само 5 души, до днес, когато наброяваме почти 300 служители. С този растеж имахме възможност да развием много наши екипи, които работят по продукти на компанията, предназначени за клиенти, или вътрешни проекти, които развиват дейностите на компанията.

  Днес най-многобройните ни екипи са част от 2 организации. Първата е Research and Development (RnD) – това са екипите, които разработват и поддържат продуктите на компанията, а втората е IT (екипите, които оперират в насоките Global Information Services, Cloud Service Operations, Security & Compliance). Всяка от структурите работи по различни продукти или проекти.

  RnD екипите на Software AG България работят както по продукти за бизнес клиенти, така и по някои от вътрешните платформи, върху които стъпват продуктите на компанията. По продукти работят екипи, които разработват и доразвиват по-голяма част от ключовата Internet of Things (IoT) продуктова линия на компанията, най-известен сред които е Cumulocity IoT. Освен IoT продукти, в София се работи и по още един важен за компанията продукт – Universal Messaging, както и няколко подобни на него, които са в спектъра на ориентирания към съобщения междинен софтуер. Друг екип работи по продукти за имплементация и интеграция на софтуер – Command Central, а освен тях колегите работят и по продукти, които са част от Business Process Management пакета на Software AG като My webMethos Server и Optimize for Process.

  Имаме и екипи, които създават, развиват и поддържат ключови за компанията вътрешни платформи, без които нашите продукти не могат да се поддържат и имплементират при клиентите. Това са така наречените enablement екипи като Platform, както и iBit и Information Engineering (които са част от Customer Centric Engineering структурата на компанията).

  IT екипите на Software AG България също имат две основни насоки на работа. Едната насока е Cloud Platform Engineering с VP роля в България, която е фокусирана към облачните услуги за продуктите, които предлагаме от началото на петгодишната ни Helix трансформация досега. За тях основен фокус е преминаването от on-premises към cloud. Стратегически такава услуга е Software AG Cloud Platform (или още Cloud Acceleration as a Service), която е важна за бизнес трансформацията ни.

  Другите ни IT екипи, които са част от Collaboration, Workplace & Support, отново с VP роля в България, са с фокус навътре към компанията. Те доставят на вътрешните потребители качествени и ефикасни услуги, които позволяват служителите ни да вършат работата си лесно и ефективно. Широкият спектър на проектите, по които работят, обхваща от сървърна архитектура и поддръжка до различни облачни услуги, свързани основно с приложенията на Microsoft.

  Бихте ли разказали накратко за всеки от тях?
  Първо ще представя малко повече детайли за вече споменатите ключови продукти и проекти за локалните екипи в RnD организацията.

  От IoT продуктите, по които работим тук, най-разпространен е Cumulocity IoT. Това е инструмент за индустриален IoT и e централен компонент, който събира данни от различни видове свързани устройства в реално време и отразява потенциалните изменения.

  Universal Messaging е продукт, който осъществява комуникация между отделни и независими процеси. Той поддържа светкавично бърза, сигурна и гарантирана комуникация на съобщения за събития и работи с всички големи протоколи и стандарти в индустрията.

  Продуктът Command Central е насочен към имплементация и интеграция за клиентите, които имат десетки продукти на стотици машини, защото оркестрира и менажира целия процес по инсталация, поддържка, конфигуриране и ъпгрейд на техния софтуер. Това е DevOps решението на Software AG за клиенти, които не са мигрирали в облака. Работим и по нов продукт, който да даде възможност за по-лесна имплементация и интеграция на бизнес решения, без значение дали се изпълняват в облака, или на машина при клиента.

  Platform екипът работи по важен продукт за бизнес трансформацията ни, в чиято основа стои преминаването към продажбата на софтуер на абонаментен принцип. Platform работят и по още редица приложения, необходими за функционирането на клиентските ни продукти, като Web Services Stack, който се използва при имплементиране на интеграция между разнородни системи, Landscape Asset Registry, който се използва при миграция към облака, Security Infrastructure, който предоставя голям набор от механизми за автентикация и оторизиране за нашите продукти.

  Екипите iBit и Information Engineering са част от Customer Centric Engineering структурата на компанията. В обхвата на iBit е да имплементират, развиват, поддържат и иновират вътрешните платформи и инструменти за разработка и деплоймънт на продуктите на компанията. Това включва всички процеси, среди, инструменти, платформи и инфраструктура за управление на жизнения цикъл на всеки продукт на Software AG. От писането на код през тестване, интернационализиране и локализиране, пакетиране, доставка при клиентите, инсталиране и деплоймънт, доставка на фиксове и ъпгрейд. Сред проектите, по които работят, са Source Control Management (GitHub Enterprise Server) – управление на сорс контрол системите в компанията, Build Automation and Tooling – разработка и поддръжка на автоматизирана билд система и клауд инфраструктура за компилиране, пакетиране и тестване на продуктите на компанията, Localization Framework – платформа за интернационализиране и локализиране на продуктите ни, както и Installer and Update Manager, нужен за инсталиране и доставка на фиксове на продуктите на компанията от клиентите.

  Екип Information Engineering пише и съпортва официалната документация на продуктите, която помага на клиентите по-лесно и успешно да изпълнят своите бизнес задачи и цели. Екипът в София съпортва документацията на продукти, които се разработват в българския, немския и американския RnD отдели на Software AG.

  Ето повече и за проектите на локалните екипи в IT организацията:

  Software AG Cloud Platform или CA3S – Cloud Acceleration as a Service – е един от стратегическите проекти в локацията и въобще за компанията, защото е в основата на мигрирането на бизнеса ни към облака. В този смисъл целта на Cloud Platform е да осигури основни услуги, които да улеснят ежедневните дейности по оперирането на облачните продукти на компанията. Например тя дава възможност да се инсталират и конфигурират приложенията прозрачно, спрямо cloud доставчика (AWS или Azure). Също така автоматизира дейности по създаване на облачни среди (Cloud Еnvironments) и Kubernetes клъстери, автоматично скалиране, конфигуриране, мониторинг и логване и най-важното – автоматични проверки за сигурността и Security Patching. Накратко, силно улеснява и автоматизира ежедневната дейност на Cloud Operations инженерите, което, от своя страна, намалява разходите по имплементация, поддръжка и ползване на нашите продукти в облака.

  IT екипите, които отговарят за вътрешните системи, използвани от служителите на компанията за комуникация и организиране на работата си, са ангажирани с голяма гама от комплексни проекти и боравят с различни технологии. Ключови продукти, които използват, са основните услуги на Microsoft – Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, а работата им включва пълен мениджмънт на устройства изцяло чрез облака и всички възможни функционалности и елементи, както и стандарти, свързани със сигурност. В допълнение на това покриват и съпорт центрове в целия свят (с най-голям фокус върху Европа, Азия и Америка), като в България и в централата ни в Германия имаме Modern Workplace екипи, които отговарят за менажирането и сигурността на крайните устройства на потребителите и различните приложения в тях.

  Колко души работят по всеки от продуктите и какви специалисти са те?
  Екипите са обособени спрямо продуктите или проектите, по които работят. В някои екипи в RnD те наброяват около 20 души, в други – 30 и повече. Специалистите ни там са различни в зависимост от дейността и нуждите. Като цяло са софтуерни архитекти, Java програмисти и QA инженери, DevOps специалисти, IoT инженери, автори на техническа документация, а в някои екипи имаме и Service Manager роли.

  В IT организацията, отговаряща за облачните технологии на компанията, имаме десетки високо квалифицирани DevOps инженери, както и архитекти и Product Owner роли. В структурата на IT организацията, която е насочена към вътрешната инфраструктура на компанията, разчитаме на голям екип от инженери, тясно специализирани в Microsoft приложения.

  Какви технологии използвате за отделните продукти?
  В RnD организацията имаме широк набор от технологии, като се използва предимно Java и Javascript, но освен нея използваме още много други съпътстващи технологии като Gradle, Docker, Spring, Jenkins, GitHub Enterprise Server, GitHub actions and workflows, OSGi и други. Разбира се, в RnD използваме и широк спектър от Cloud Tooling – Puppet, Kapitan, Kubernetes, Terraform, Azure Services и др. Официалната документация за продуктите се пише на DITA XML стандарта, а тулчейнът за производство на документацията залага на автоматизация и непрекъсната интеграция, близка до тази на самите продукти.

  В частта на IT организацията, отговорна за Cloud Platform, разработката на облачната платформа изисква използването на съответните най-модерни технологии и инструменти като Kubernetes, Terraform, Go, Javascript. Съответно ползваме най-големите PaaS доставчици – AWS, Azure и с поглед към GCP. Естествено, разработването на приложения за „облака“ изисква познания по администриране на бази данни, контейнеризация, мрежи и инфраструктура, като например SaltStack, Ansible, Chef, AWS, Azure, Alibaba, GCP, Terraform, Cloud Formation, Docker, Kubernetes, Oracle, MySQL, Mongo, SQL Server, Bash, Python, SQL (basic), Ruby и други.

  IT екипите, чиито специалисти са отговорни за вътрешната инфраструктура и комуникация и работят с вътрешни клиенти, работят с платформи и приложения като SharePoint Online, Exchange Online, Yammer, Power Platform, Logic Apps, Atlassian Enterprise Cloud services, Azure automation, Endpoint Manager, Enterprise Mobility and Security stack, Microsoft Compliance stack, Azure services и други.

  Как е организиран работният процес и каква е мениджмънт структурата при отделните продукти?
  Доколко екипите в България имат самостоятелност да вземат решения? В RnD организацията всички екипи използват гъвкава методология за разработване на софтуер (Agile Software Development), като някои от тях следват Kanban метода, а други – Scrum процеси. Нямаме строга йерархия и мениджмънт структурата ни е сравнително плоска. Екипите имат свобода на работата и важни отговорности, както и локална самостоятелност при вземане на решения, като, разбира се, те се комуникират с глобалните структури на организацията.

  В IT организацията също използваме предимно Agile – отново Kanban и Scrum, но в някои екипи се използват и каскадни методологии (Waterfall). В Cloud екипите използват само Agile – това допринася те по-гъвкаво да реагират на промените и предизвикателствата, които клиентите и индустрията предизвикват и помага и за поддържането на висока мотивация и удовлетворение от работата. В Collaboration, Workplace & Support екипите използват Waterfall или Agile методологии, в зависимост от проекта. Освен това екипите и в двете IT структури осигуряват на клиентите ни 24/7 поддръжка, като в случая използват практиката follow the sun, тъй като имаме колеги от тази организация в различни часови зони по света, а това изключва необходимостта от работа на смени.

  Що се отнася до свободата на вземане на решения и действия – екипите и в IT имат свобода на вземане на решения и работа по техническа имплементация. За тях също е изключително важно дейността им да бъде своевременно комуникирана към останалите структури на организацията и към самите служители, ако се налага.

  Как се промениха продуктите през годините?
  За всичките над 15 години от създаването на българския офис, RnD екипите са минали през различни етапи на разработване на продуктите, по които работят. Някои от продуктите стартираха от нулата, задвижиха се, пораснаха, стабилизираха се и добиха зрялост, паралелно с това се развиха и самите екипи. Всичко това води неизменно до подобряване на клиентското изживяване.

  Паралелно обаче имаше и значителна промяна в индустрията, водена от преминаването към облачни услуги. Ако преди години купуването на софтуер беше свързано с получаване на CD-ROM, изтегляне от интернет или работа с екип консултанти, които правят инсталация или ъпгрейд, то сега това масово се случва в облака, и то на абонаментен принцип. Въпреки това имаме клиенти, които продължават да използват нашия софтуер на техен хардуер в тяхното корпоративно сървърно помещение, но очакванията им са всичко да е толкова лесно както в облака. За някои RnD екипи това доведе до промяна в изискванията към тях и към продуктите, по които работят, развиват и поддържат. В други екипи проектите им се променят непрекъснато, защото са свързани с появата на нови продукти и „пенсионирането“ на стари.

  В IT организацията движението в посока „облака“ промени още по-значително проектите. Еволюцията на Cloud Platform структурата в България бе причина и за естествения растеж на екипа – от малък екип с дух на start up той се превърна в добре структуриран отдел с десетки висококвалифицирани DevOps инженери и с развити процеси. Екип, който покрива нуждите на всички облачни продукти на компанията и продължава да се развива.

  За Collaboration Workplace & Support структурата на IT организацията фокусът се измести от On Premises решения към Cloud технологии. Организацията се модернизира и започна да предлага self-service решения на клиентите ни. Напоследък се влагат и много усилия в cloud native automation и дефиниране на настоящата инфраструктура и услуги чрез програмен код.

  Кои са най-големите предизвикателства при всеки от ключовите продукти, по които работите?
  Предизвикателствата както в RnD, така и в IT са доста специфични и варират в зависимост от продуктите и проектите, по които работят екипите. Въпреки това могат да се сведат основно до три типа – клиентски, технологични и такива, свързани с намирането на качествени специалисти.

  Клиентските най-често са свързани с това, че клиентите ни са многобройни, оперират в цял свят и в различни бизнес сфери. Понякога е трудно да разберем от какво наистина имат нужда, за да работи по-добре бизнесът им и каква е критичността, за да можеш да им предложиш най-доброто софтуерно решение на Software AG. Друг път е трудно да ги убедим как най-оптимално да използват продукта, който разработваме и поддържаме.

  Един мост между клиентските и технологичните предизвикателства е иновацията на доста комплексни продукти, каквито са тези на Software AG, от които зависят операциите на мултимилионни бизнеси. Понякога може да е предизвикателно намирането на баланс между иновирането и модернизирането на един продукт и това да се запазят функциите на софтуера ни, който клиента използва, без да се налага никакво прекъсване на бизнес дейностите на клиента. Чисто технологичните предизвикателства са най-малко и в доста редки случаи и се срещат в процеса на трансформация, когато колегите все още се учат на новостите, които идват с нея, например нови методи на работа и инструменти.

  Трето, но със сигурност немаловажно предизвикателство е намирането и привличането на добри специалисти. Разбира се, това е проблем за IT индустрията в световен мащаб, който е валиден за всички организации и компании. Това съответно ни поставя задачата да поддържаме висок стандарт на работа, процеси и атрактивна среда и култура, с която да привличаме и задържаме нашите служители.

  Кои са най-големите постижения, които можете да отбележите?
  Най-големите ни постижения са успешното справяне с най-големите ни предизвикателства, за които вече споменах. Като започнем от широката употреба на продуктите, по които работим, вследствие на което печелим нови клиенти всяка година. Паралелно с това имплементираме петгодишната ни бизнес трансформация към абонаментен план на предлагане на софтуера ни. Това, разбира се, се отразява пряко на оперативната ни работа и всеки нов рилийз, диплоймънт при големи и взискателни клиенти и стабилизиране на всяка клиентска среда са сред големите успехи на RnD екипите ни.

  Същото е валидно и за IT организацията с Cloud Platform – платформата еволюира от удовлетворяваща нуждите само на едно приложение до покриваща нуждите на всички облачни продукти на компанията.

  В IT организацията имаме още едно значимо постижение – успяхме да мигрираме към облачни IT услуги, развивани с години on premises. Вложихме доста усилия и в решения за максимална сигурност, които допълнително да предпазят и защитят нашата информация.

  Какво предстои при отделните продукти?
  С оглед широкото портфолио на компанията, голямото разнообразие от продукти и стратегическото значение на софийския офис ние имаме представители в различни фази на жизнения цикъл – някои продукти, разработвани и развивани в RnD, предстои да видят бял свят, други тепърва да се доказват, а на трети да задържат постигнатото. Предстои ни и да продължим миграцията на софтуерните решения за клиентите, както и на нашата инфраструктура към облака. Разбира се, паралелно с всичко това предстои да доразвием Cloud Platform, така че да прерасне в платформа, която е самостоятелен продукт.

  Вижте профила и актуалните позиции за работа на Софтуер АГ Дивелъпмънт Център България ЕООД в JOBS.bg

  ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА ИТ ПРОЕКТИТЕ Е БЪЛГАРИЯ:

  По какви проекти работи myPOS?    
  Какви продукти разработва Uber Engineering София?
  По какви проекти работи Sciant?

  По какви проекти работи Обджект Системс Интернешънъл?
     
  По какви проекти работи Дигиталният Технологичен център на Commerzbank?
  По какви проекти работи Modern Workplace сервизната линия на DXC Technology?
  По какви проекти работи INDUSTRIA?
  По какви проекти работи Software Engineering екипът на KPMG IT Service?
  Какви продукти разработва SMSBump?
  Какви продукти разработва Treasury Intelligence Solutions?
  По какви проекти работи Деспарк?
  Какви продукти разработва Cobuilder?
  По какви проекти работи Zariba Games?
  По какви проекти работи СТАНГА?
  По какви проекти работи отделът по киберсигурност на DXC Technology България?
  По какви проекти работи SEPA Cyber Technologies?
  По какви проекти работи Accedia?
  По какви проекти работи Festo в България?
  По какви проекти работи SoftGroup?
  По какви проекти работи LimeChain?
  Какъв продукт разработва AMPECO? 
  Какви продукти разработва WPX?
  Какви продукти разработва Gtmhub?
  По какви проекти работи Региоком България?
  Какви продукти разработва „Уча.се“?
  По какви проекти работи DROXIC?
  Какви продукти разработва Delasport?
  По какви проекти работи Бош Инженеринг Център София?
  По какви проекти работи ТехноЛогика?
  По какви проекти работи Godel Technologies?
  Какви продукти разработва ICDSoft?
  Какви продукти разработва „Алтерко“?
  Какви продукти разработва OfficeRnD?
  По какви проекти работи Motion Software?
  По какви проекти работи Matrix Eastern Europe?
  По какви проекти работи Mobile Wave Solutions?
  По какви проекти работи TINQIN?
  По какви проекти работи Tek Experts?
  Какви продукти разработва TIMIFY?
  По какви проекти работи Eos Matrix?
  По какви проекти работи GemSeek?
  По какви проекти работи Milestone?
  По какви проекти работи ITGix?
  По какви проекти работи Devision?
  Какви продукти разработва Acronis?
  По какви проекти работи EPAM Systems
  По какви проекти работи KPMG ITS?
  По какви проекти работи Scalefocus?
  Какъв продукт разработва OpenTag?
  По какви проекти работи Anakatech?
  По какви проекти работи Flat Rock Technology?
  По какви проекти работи Atos Bulgaria Competency Center
  Какви продукти разработва Balkan Services?
  По какви проекти работи Нетера?
  По какви проекти работи Fourth?
  По какви продукти работи Dynamo Software?
  По какви проекти работи Мнемоника?
  По какви проекти работи Paysafe?
  Какви продукти разработва Alcatraz AI?
  Какви продукти разработва PROS?

  По какви проекти работи News UK екипът на Questers?
  По какви проекти работи Tick42?
  По какви проекти работи Grafixoft?
  По какви проекти работи Gameloft?
  Какви продукти разработва VMware?
  По какви проекти работи HeleCloud?
  Какви продукти разработва AtScale?
  По какви проекти работи Smart IT?
  Какви продукти разработва Infragistics?
  По какви проекти работи Appolica?
  По какви проекти работи Astea Solutions?
  По какви проекти работи „Сенсата Технолоджис“?
  По какви проекти работи HPE?
  По какви проекти работи Mansion?
  По какви проекти работи А1 България?

  По какви проекти работи Dreamix?
  По какви проекти работи Immedis?
  По какви проекти работи SEEBURGER?
  По какви продукти работи DIGITALL
  По какви проекти работи Енетпулс?
  Какъв продукт разработва StorPool Storage?
  По какви проекти работи Блубито?
  По какви проекти работи Модис?
  Какви продукти разработва Playtech?
  По какви проекти работи Coherent Solutions?
  Какви продукти разработва Experian?
  По какви проекти работи DHL Freight ESS?
  По какви проекти работи "Бианор Сървисиз"
  По какви проекти работи МенторМейт?
  По какви проекти работи Proxiad?
  По какви проекти работи DataArt?
  По какви проекти работи Resolute Software?
  Какви продукти разработва Progres

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  12 юли 2024, 15:31
  ЕК заплаши с по-големи глоби социалната мрежа „X“ на Мъск
  Според Брюксел платформата нарушава дигиталното право на ЕС
  12 юли 2024, 14:43
  ЕК одобри държавна помощ от 142 млн. евро за българската енергетика
  Помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за доставчици на природен газ
  12 юли 2024, 13:30
  Ключово постижение за България: INSAIT със 17 приети статии на знаков форум за компютърно зрение
  За първи път от 34 години българска институция се нарежда наравно с едни от най-добрите университети в света на ECCV
  12 юли 2024, 10:42
  ЕП гласува следващата седмица дали Фон дер Лайен остава начело на ЕК
  Ако бъде избрана, тя ще се върне на поста председател на Европейската комисия за следващите 5 години
  12 юли 2024, 09:41
  Радев ще връчи втория мандат следващата седмица
  Президентът очаква от ПП-ДБ да кажат дали ще останат опозиция или ще опитат да съставят правителство