четвъртък, 29 септември 2022   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  688 прочитания

  ЕС договори нови правила за контрол на "Дивия запад" на крипто индустрията

  Компаниите за криптовалути ще трябва да имат лиценз за упражняване на дейност в ЕС, въвеждат се и мерки за защита на потребителите
  04 юли 2022, 15:28 a+ a- a

  ЕС въвежда за първи път регулаторна рамка за криптоактивите, емитентите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви.

  Председателството на Съвета и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по предложението относно пазарите на криптоактиви (ПКА), което обхваща емитентите на необезпечени криптоактиви и т.нар. стейбълкойни, местата за търговия и портфейлите, където се държат криптоактивите.

  Тази регулаторна рамка ще защити инвеститорите и ще съхрани финансовата стабилност, като същевременно ще даде възможност за иновации и ще повиши привлекателността на сектора на криптоактивите. Това ще внесе повече яснота в Европейския съюз, тъй като някои държави членки вече имат национално законодателство за криптоактивите, но досега не е съществувала специфична регулаторна рамка на равнище ЕС.

  "Последните събития в този бързо развиващ се сектор потвърдиха спешната необходимост от регулиране в рамките на ЕС. Регламентът относно ПКА ще даде по-добра защита на европейците, които са инвестирали в тези активи, и ще предотврати злоупотребите с криптоактиви, като същевременно благоприятства иновациите с цел да се запази привлекателността на ЕС. С този ключов регламент ще се сложи край на липсата на правила по отношение на криптофинансите (т.нар. „крипто див запад“) и ще се затвърди ролята на ЕС като определящ стандартите фактор в цифровата област", подчерта Брюно льо Мер, министър на икономиката, финансите и промишления и цифров суверенитет на Франция.

  Регламентът относно ПКА ще даде защита на потребителите срещу някои от рисковете, свързани с инвестирането в криптоактиви, и ще им помогне да избегнат измамни схеми. Понастоящем потребителите имат много ограничени права на защита или обезщетение, особено ако сделките се извършват извън ЕС. С новите правила доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да спазват строги изисквания за защита на потребителските портфейли и да поемат отговорност, в случай че загубят криптоактивите на инвеститорите. Регламентът относно ПКА ще обхваща и всякакъв вид пазарни злоупотреби, свързани с какъвто и да е вид сделка или услуга, по-специално що се отнася до манипулирането на пазара и злоупотребата с вътрешна информация.

  От участниците на пазара на криптоактиви ще се изисква да декларират информация за отпечатъка върху околната среда и климата. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще разработи проекти на регулаторни технически стандарти относно съдържанието, методиките и представянето на информацията, свързана с основното неблагоприятно въздействие върху околната среда и климата. В рамките на 2 години Европейската комисия ще трябва да представи доклад относно въздействието на криптоактивите върху околната среда и въвеждането на задължителни минимални стандарти за устойчивост за механизмите за консенсус, включително доказателствата за извършена работа.

  За да се избегне припокриване с актуализираното законодателство в областта на борбата срещу изпирането на пари, което вече ще обхваща и криптоактивите, Регламентът относно ПКА не дублира разпоредбите за борба срещу изпирането на пари, предвидени в неотдавнашната актуализация на правилата за прехвърляне на средства. Същевременно в Регламента относно ПКА се изисква Европейският банков орган (ЕБО) да бъде натоварен със задачата да поддържа публичен регистър на доставчиците на услуги за криптоактиви, които не отговарят на изискванията. От доставчиците на услуги за криптоактиви, чието дружество майка се намира в държави, изброени в списъка на ЕС на третите държави, които се считат за високорискови по отношение на дейностите за борба срещу изпирането на пари, както и в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, ще се изисква да извършват засилени проверки в съответствие с рамката на ЕС за борба срещу изпирането на пари. По-строги изисквания може да се прилагат и към акционерите и към управлението на доставчиците на услуги за криптоактиви, особено по отношение на тяхното местоположение. 

  Неотдавнашните събития на пазарите на т.нар. стейбълкойни отново разкриха рисковете, поети от притежателите при липсата на регулиране, както и въздействието на тази ситуация върху други криптоактиви.

  Всъщност Регламентът за ПКА ще даде защита на потребителите, като въведе изискване към емитентите на стейбълкойни да натрупат достатъчен ликвиден резерв със съотношение 1/1, отчасти под формата на депозити. На всеки притежател на т.нар. стейбълкойн ще бъде предложено да предяви вземане по всяко време и безплатно от емитента, а правилата, уреждащи функционирането на резерва, също ще осигурят адекватна минимална ликвидност. Освен това Европейският банков орган (ЕБО) ще упражнява надзор върху всички т.нар. стейбълкойни, като присъствието на емитента в ЕС е предварително условие за всяка емисия.

  Разработването на токени, обезпечени с активи, базирани на неевропейска валута, като широко използвано платежно средство, ще бъде ограничено, за да се запази паричният суверенитет на ЕС. Емитентите на обезпечени с активи токени ще трябва да имат седалище в ЕС, за да се гарантира подходящ надзор и наблюдение на публичното предлагане на обезпечени с активи токени. Тази уредба ще отговори на очакванията за правна сигурност и ще позволи на иновациите да процъфтяват в Европейския съюз. 

  Съгласно постигнатото предварително споразумение доставчиците на услуги за криптоактивище се нуждаят от лицензиране, за да извършват дейност в рамките на ЕС. Националните органи ще са задължени да издадат лиценза в срок от 3 месеца. Що се отнася до най-големите доставчици на услуги за криптоактиви, националните органи редовно ще предават съответната информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

  Незаменяемите токени - NFT, т.е. цифровите активи, представляващи реални обекти като изкуство, музика и видео материали, ще бъдат изключени от обхвата, освен ако попадат в съществуващите категории криптоактиви. В срок от 18 месеца Европейската комисия ще бъде натоварена със задачата да изготви цялостна оценка и — ако счете за необходимо — конкретно, пропорционално и хоризонтално законодателно предложение за създаване на режим за незаменяемите токени и за справяне с възникващите рискове на този нов пазар.

  Това предварително споразумение подлежи на одобрение от Съвета и Европейския парламент, преди да се пристъпи към официалната процедура за приемане.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 2 часа
  Япония възстановява безвизовия режим с България
  Вижте как ще може да се влиза в страната
  преди 17 часа
  Учениците в дуално обучение са се увеличили 30 пъти за 6 години
  Миналата година учениците в дуална форма на обучение са били 10 450
  преди 17 часа
  Здравословни десерти и храна за домашни любимци планира да произвежда фирма в Бургас
  Инвестицията ще е за 10 милиона лева, а разкритите нови работни места се очаква да бъдат над 100
  преди 18 часа
  Kaufland инвестира над 35 млн. лв. в нов хипермаркет в София
  Кметът на София връчи специална Грамота за устойчивост на първия зелен филиал на веригата
  преди 18 часа
  Производител на луксозни седалки и панели за кино салони открива база в Бургас
  С реализирането на инвестицията ще бъдат разкрити около 40 работни места