понеделник, 03 октомври 2022   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  583 прочитания

  ЕК с план да намали търсенето на руски газ с 2/3 до края на годината

  REPowerEU ще диверсифицира доставките на газ, ще ускори внедряването на възобновяеми източници, ще подобри енергийната ефективност и ще замени газа в отоплението и електроенергията
  09 март 2022, 10:18 a+ a- a

  Европейската комисия предложи план за независимост на Европа от руски изкопаеми горива, като се започне с газа.

  В този план се очертават и редица мерки в отговор на нарастващите цени на енергията в Европа и за попълване на запасите от газ за следващата зима. От няколко месеца Европа е изправена пред по-високи цени на енергията, но сега несигурността по отношение на доставките изостря проблема.

  REPowerEU ще се стреми към диверсификация на доставките на газ, ускоряване на въвеждането на газ от възобновяеми източници и замяна на използването на газ за отопление и производство на електроенергия. Това може да намали търсенето на руски газ в ЕС с две трети до края на годината.

  Комисията представя на държавите членки допълнителни насоки, като им потвърждава възможността да регулират цените при извънредни обстоятелства и като определя начина, по който държавите могат да преразпределят приходите от високите печалби в енергийния сектор и търговията с емисии към потребителите. Правилата на ЕС за държавната помощ също така предлагат на държавите членки възможности за предоставяне на краткосрочна подкрепа за дружествата, засегнати от високите цени на енергията, и за тяхното подпомагане с цел намаляване на излагането им на нестабилност на цените на енергията в средносрочен до дългосрочен план. След консултация относно целенасочени изменения на Насоките за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии, Комисията ще се консултира и с държавите членки относно потребността от и обхвата на една нова временна рамка за държавна помощ за предоставяне на помощ за предприятията, засегнати от кризата, и по-специално за тези, които са изправени пред високи енергийни разходи.

  Комисията възнамерява да представи до април законодателно предложение, с което да се изисква подземните хранилища за газ в целия ЕС да бъдат запълнени до поне 90% от капацитета им преди 1 октомври всяка година. Предложението би довело до мониторинг и прилагане на нивата на запълване и до създаване на договорености за солидарност между държавите членки. Комисията продължава своето проучване на пазара на газ в отговор на опасенията относно потенциални нарушения на конкуренцията от страна на операторите, поспециално на Газпром.

  За да се справи с покачващите се цени на енергията, Комисията ще разгледа всички възможни варианти за спешни мерки за ограничаване на верижния ефект от цените на природния газ към цените на електроенергията, като например временни ценови ограничения. Тя също ще оцени и вариантите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия, като вземе предвид окончателния доклад на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и други доклади относно ползите и недостатъците на алтернативните механизми за ценообразуване, които целят запазването на достъпната цена на електроенергията, без прекъсване на доставките и допълнителни инвестиции в екологичния преход.

  Постепенното премахване на зависимостта на Европа от изкопаеми горива от Русия може да бъде направено доста преди 2030. За да бъде постигнато, Комисията предлага да се разработи планът REPowerEU, който да повиши устойчивостта на цялата енергийна система на ЕС. Той ще се основава на два стълба: разнообразяване на доставките на газ посредством увеличен внос на втечнен природен газ (ВПГ) и тръбопроводен газ от неруски доставчици и чрез по-големи обеми на производство и внос на биометан и водород от възобновяеми източници; и по-бързото намаляване на използването на изкопаеми горива в нашите домове, сгради, промишленост и енергийна система чрез повишаване на енергийната ефективност, увеличаване на възобновяемите енергийни източници и електрификацията и преодоляване на инфраструктурните затруднения.

  Пълното прилагане на предложенията на Комисията от „Подготвени за цел 55“ вече би намалило нашето годишно потребление на природен газ с 30%, което се равнява на 100 милиарда кубични метра до 2030. С мерките от плана REPowerEU би могло постепенно да се премахне използването на поне 155 милиарда кубични метра природен газ, което е равно на обема, внесен от Русия през 2021. Почти две трети от това намаление може да се постигне в рамките на една година, като с това се сложи край на прекомерната зависимост на ЕС от един-единствен доставчик. Комисията предлага да работи с държавите членки за определяне на най-подходящите проекти за изпълнение на тези цели, като се стъпи върху вече извършената обширна работа по националните планове за възстановяване и устойчивост.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 5 часа
  Над 75% от заетите у нас работят в малки и средни предприятия
  МСП генерират 66% от добавената стойност в икономиката
  преди 6 часа
  Сливанията и придобиванията в световен мащаб със спад
  Тенденцията за понижаване продължава трети пореден месец
  преди 9 часа
  Индийската централна банка отново повиши лихвеният процент
  Увеличението от май насам е с общо 190 базисни пункта
  преди 9 часа
  Инфлацията в Еврозоната достигна 10% през септември
  Най-висок темп на ръст има енергията, чиято инфлация достига близо 41%, според данни на Евростат
  преди 11 часа
  Газпром прекрати доставките на газ за Италия
  Причините изглежда са регулаторни промени в Австрия, откъдето страната получава руско синьо гориво