петък, 23 февруари 2024   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  3448 прочитания

  Българите: Дигитално изоставащите в ЕС

  По-малко от една трета от хората у нас са компютърно грамотни
  12 ноември 2021, 16:05 a+ a- a

  България се нарежда на последно място сред 27-те държави членки на ЕС по дигитални умения. Това показа Индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021.

  Общото равнище на основните цифрови умения в България е най-ниското в ЕС. Делът на лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на 29% от българското население на възраст от 16 до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 56%.

  Едва 11% от лицата притежават умения над основните, което е малко под една трета от средната стойност за ЕС.

  Специалистите в областта на ИКТ съставляват 3,3% от общата заетост. Този показател отбелязва нарастване в сравнение с 2019, макар че то е малко като дял от работната сила предвид недостига на пазара на труда и по-бързото увеличение на средната стойност за ЕС (която сега е 4,3 %).

  Жените обаче съставляват 28% от всички специалисти по ИКТ, което прави България лидер по този показател в ЕС.

  За да се подкрепи непрекъснатостта на обучението по време на пандемията, в държавния бюджет за 2020 бяха предвидени около 7,2 милиона евро за финансиране на предоставянето на лаптопи на училищата за временно използване от всеки ученик или учител, който не притежава собствен компютър, както и за използване по време на нормалното обучение. По този начин беше подпомогнато модернизирането на училищното оборудване. Освен това около 55 милиона евро отструктурните фондове на ЕС са насочени към инициативата „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за закупуване на оборудване за педагогически специалисти и ученици с цел подпомагане на образованието по време на кризата и провеждане на обучения за придобиване на практически умения за работа от разстояние с електронен достъп. За предучилищното и училищното образование през 2021 в рамките на Националния план за ИКТ се планира да бъде закупен иновативен хардуер и да се даде приоритет на училищата, които не са получили оборудване през последните 3 години, както и на училищата с профили в областта на ИКТ.

  През 2020 Министерството на образованието и науката внедри SIAMU — система за управление на самоличността на потребителите с цел предоставяне на сигурен достъп до всички образователни платформи и услуги. Министерството също така публикува на своя уебсайт електронни учебници по основните общообразователни предмети, които да се използват от учениците.

  След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през септември 2016 компютърното програмиране в началното училище стана част от учебните програми за 3-ти и 4-ти клас, обхващащи основни алгоритми, използващи език за блоково програмиране. В пети клас учениците изучават езици за програмиране като Scratch или Code. В шести и седми клас, те преминават към скриптови езици като Python или JavaScript.

  От февруари 2021 посредством Европейския социален фонд и национално съфинансиране се изпълнява инициатива, наречена „Развитие на цифрови умения“. Тя започна с идентифициране на цифровите умения, необходими на служителите, групирани по икономически сектори. След това по инициативата ще се разработят, изпитат и валидират единни профили на цифровите умения за ключови професии, както и квалификационни рамки по сектори за развитието на цифрови умения.

  България понякога среща трудности в задържането на специалисти в областта на ИКТ въпреки разрастващия се сектор. Предприятията във всички сектори са изправени пред предизвикателства при запълването на свободните работни места в областта на ИКТ, например в областта на облачната архитектура или управлението на данни — тенденция, наблюдавана и на равнището на ЕС. Данни, предоставени от Българската асоциация на софтуерната индустрия междувременно показват, че българската софтуерна индустрия (която представлява 3,8 % от българския БВП) и секторът на ИКТ са отбелязали ръст с около 10% през 2020 по отношение на приходите на фона на спад от около 4,2% в БВП на страната (според предварителните данни на Националния статистически институт).

  Министерството на труда и социалната политика организира редовни безплатни курсове за придобиване на компетентност в областта на цифровите технологии, включително на регионално равнище, за безработни младежи под 29 години, като им помага да стартират собствено предприятие или да си намерят работа. Електронното приобщаване също е част от продължаващите усилия за електронно управление. В допълнение към това, по програмата за развитие на човешките ресурси за периода 2021—2027 ще се осигури обучение за хората в България за придобиване на компетентност в областта на цифровите технологии, като то ще бъде насочено към всички възрастови групи, включително възрастните хора и хората в неравностойно положение.

  Дигитална национална коалиция е българската национална коалиция за цифрови умения и работни места. Тя приспособи дейността си към условията на COVID-19 и организира виртуални срещи и онлайн материали за обучение. Целите ѝ са да бъдат преодолени стереотипите в областта на ИКТ, да се увеличи броят на хората с цифрови умения, да се привлекат повече жени в технологичния свят и да се развият технологичните умения и любознателност на бъдещите поколения.

  През октомври 2020 по време на Европейската седмица на програмирането, в България се състояха 663 събития. Училищата организираха събития, за да подчертаят значението на изучаването на програмиране и развиването на свързаното с това творческо мислене. В допълнение към разработването на мобилни приложения, учениците участваха в занимания по основи на програмирането, визуално/блоково програмиране и дейности, свързани с компетентността в областта на цифровите технологии.

  В обобщение, основните цифрови умения продължават да са значително предизвикателство за българското население и този проблем трябва да бъде разрешен. Предприятията все още срещат трудности при намирането на съответствие между кадри, притежаващи уменията, които са им необходими, и наличните компетентности и умения на работната сила.
  Увеличаването на броя на българските специалисти в областта на ИКТ и преквалифицирането на работната сила са от голямо значение, за да може България да се възползва от цифровия преход.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 12 часа
  Германската KAYSER Automotive инвестира в завод за автомобилни компоненти в Плевен
  Компанията ще развива дейността си в Логистичен парк БПД Плевен
  преди 12 часа
  Nvidia отчете рекордни приходи
  Акциите на компанията отбелязват 200% ръст спрямо година по-рано
  преди 14 часа
  ЕК разследва TikTok за алгоритми, водещи до пристрастяване
  Китайската социална мрежа има над 1 млрд. потребители
  преди 18 часа
  Sameday България планира да инвестира над 17 млн. лева през 2024 г.
  През 2023 г., Sameday отчита 2,6 млн. доставени пратки, с 38% от тях получени чрез автоматизирани шкафчета за доставка извън дома
  преди 18 часа
  Capital One придобива Discover
  Сделката на стойност $35,3 млрд. ще обедини двете най-големи компании за кредитни карти в САЩ
  преди 19 часа
  БНБ: Чуждите инвестиции у нас с ръст от 28% за година
  Най-големите вложения в страната за януари - декември 2023 са от Швейцария, Австрия и Белгия