вторник, 28 септември 2021   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  1089 прочитания

  Как да развиете кариерата си на софтуерен разработчик?

  Част 1: Изграждане на технологично резюме
  22 март 2021, 16:09 a+ a- a

  Резюмето или автобиографията е документът, който ще създаде първоначално впечатление при кандидатстване за работа, споделя софтуерният инженер в Spotify Ема Бостиан. Резюметата помагат на работодателите да научат повече за кандидата, преди да вземат решение дали да го поканят на интервю. Резюмето е като реклама на кандидата и уменията, които ще допринесе в екипа, допълва още Бостиан.

  Ето и как според Бостиан да изградите ефективно резюме за работа в технологичния сектор:

   Организация на резюме за технологичния сектор
  Бостиан споделя, че работодатели отделят средно 7,4 секунди в първичен преглед на резюмето на кандидат. Това означава, че най-важната за работата информация трябва да е в самото начало на документа. Бостиан разкрива, че повечето работодатели правят първия преглед с идеята да проверят дали има причина да отхвърлят кандидатурата. За да уловите вниманието на работодателя, Бостиан съветва да използвате опростен формат на автобиографията, който е подреден и лесен за прочит. Използвайте видими подзаглавия за различните раздели. Втората стъпка е да помислите кой формат ще е най-подходящ за специфичната роля. Първият формат е хронологичен, в обратен ред. В този тип резюме кандидатът започва с най-скорошния си опит. Разделът с опит е последван от тези, наблягащи на образование и умения. Този формат е подходящ за кандидати с широк спектър на предишен опит – от начинаещи до опитни. Форматът е подходящ и за кандидати, които нямат големи пропуски в историята на заетост. Един от недостатъците на този формат е, че той е най-често използван и затруднява изпъкването сред конкуренцията. Друг недостатък е, че този тип резюме прави лесно забележими големи пропуски в историята на заетост.

  Вторият формат е функционален. Той се фокусира върху уменията. При него разделът с умения е най-отгоре. Този тип резюме е най-малко популярен. Недостатък при него е, че може да отнеме повече време на работодателите да прегледат кандидатурата. Въпреки това според Бостиан този тип резюме е подходящ за кандидати с голям опит и умения. Освен това може да бъде използван при наличието на пропуски в кариерата история.

  Третият формат е комбинирания. Той смесва хронологичния и функционалния формат. При него фокусът е както върху уменията, така и върху кариераната история. Той изисква богат набор от умения и дълга кариерна история, за да бъде подходящ.

  Изключително важен фактор за всички три типа резюме е включването на дати за предходно кариерно развитие и образование. Посочването на пълната дата или поне месеца и годината позволява на работодателите да придобият по-добра представа за кариерния опит.
  Дължината на резюмето е друг важен фактор при изграждането му. Според Бостиан всички с опит не повече от 7 години трябва да се опитат да поместят цялата информация в една или две страници. Тези с опит по-голям от седем години могат да включат допълнителни страници.

  Разликата между резюме и CV. Бостиан споделя, че това са два различни документа. Основните разлики са дължината и структурата. CV се фокусира върху постиженията. Този тип документ може да е изграден от няколко страници и да покрива различни теми като умения, образование, предишен опит и награди. Всяко CV е организирано хронологично, а форматът му е предварително установен.

  Резюмето, от друга страна, е по-кратък документ, състоящ се от една или две страници, които покриват предишен опит и познания, от значение за позицията, за която се кандидатства.
  Избирането на подходящия документ зависи от компанията, в която се кандидатства. При кандидатстването в международни компании, чийто персонал, разглеждащ кандидатурата, се намира в САЩ или Канада, Бостиан съветва използването на резюме. В Европа приетият формат е CV.
  Бостиан съветва всички кандидати да се запознаят добре с изискванията на позицията и компанията.

   Съдържание на резюмето
  Първият и основен елемент в резюмето е данните за контакт. Без тях работодателите не биха могли да се свържат с възможните кандидати. Бостиан съветва изписването на телефон и email както в началото, така и в края на документа.
  Друг важен фактор е градът по местоживеене на кандидата. Работодателите биха предпочели да наемат кандидат, живеещ в същия град, в който се намира офисът им, или поне в голяма близост до него.
  Друга важна информация е име и фамилия, адрес за кореспонденция и линкове към портфолио или професионални профили в сайтове.
  След това Бостиан съветва включването на информация за кариерната история. Тя включва предишни работодатели, позиции, заемани при тях, и периоди на заетост.
  След това може да бъде включена информация за образованието – степен, специалност и година на завършване. Кандидати без предишен опит могат да започнат директно с информация за образованието или да изброят доброволчески труд и участие в проекти.
  След раздел „Образование“ е добре да бъде включена информация за умения които са от значение за работната позиция. Бостиан съветва включването както на технически умения и познания в конкретната област на специализация, така и изброяването на умения, които са съществено важни за работата в екип.
  Не на последно място е разделът с награди и постижения. В този раздел кандидатите могат да опишат как са били отличени за постиженията си. Получаването на сертификати след обучителни курсове също може да се счита за постижение и според Бостиан е добре да бъде упоменато в този раздел.

   Как да оптимизирате съдържанието?
  Бостиан споделя, че работодателите очакват да видят определени способности, думи и фрази в резюмето, които ще им помогнат по-лесно да вземат решение дали да поканят кандидата на интервю. Обявата за работа често включва тези ключови елементи, които е добре да присъстват в резюмето.
  Друга тънкост е посочването на специфични действия, довели до положителен резултат по време на работа за настоящ или бивш работодател.
  Бостиан посочва, че всеки кандидат трябва да се фокусира върху постиженията, а не задълженията си.
  Работодателите търсят мотивирани кандидати с инициатива. Използването на цифри и проценти при илюстриране на постиженията ще помогне за изграждането на представа за качеството им.

   Инструменти за изграждане на резюме
  Според Бостиан най-лесният начин за съставянето на резюме е чрез програма за обработка на текст. Въпреки това те не предлагат много възможности за персонализация и добавянето на визуални елементи, които биха отличили резюмето.
  Вместо това използването на безплатни инструменти за изграждане на резюме, като Resume.io, позволяват създаването на по-контрастни документи, които грабват вниманието.
  Друг метод за съставяне на резюме са инструменти за дизайн и визуализация, като Adobe Illustrator, Sketch и Figma. Те позволяват създаването на персонализирани резюмета, които се отличават от конкуренцията и не използват предварително създаден шаблон.

   Дизайн на резюмето
  Първият елемент е типографията. Това включва шрифтове, форматиране, разстояние между редове и параграфи. Според Бостиан голяма част от работодателите правят първия преглед на резюмето на компютърен екран. Именно затова тя съветва използването на шрифтове, които правят прочита на текст по лесен на екран. Освен това този тип шрифтове правят резюмето да изглежда по-съвременно.
  Инструменти като Google Fonts позволяват комбинирането на различни шрифтове за заглавията на раздели и съдържанието им.
  Подборът на подходящи цветове също е важен. Според Бостиан черно-белите резюмета вършат отлична работа, но добавянето на цвят прави документа по-отличителен и професионален. Добрите познания за подбора на подходящи цветни палитри са от значение.
  Първият тип цветна палитра е едноцветната. При нея се избират различни нюанси и плътност на един и същи цвят. Този тип цветни палитри според Бостиан са най-подходящи.
  Друг вариант са аналогичните цветни палитри. Те разчитат на един основен цвят и други два, които го заобикалят в цветната палитра. Този тип палитра създава усещане за еднородност и последователност.
  Комплиментните цветни палитри са третият тип. Те внасят усещането за баланс в резюмето. Те използват цветове в двата края на цветния кръг. Според Бостиан най-отличителните резюмета използват три цвята от насрещни краища на цветната палитра, които се намират на еднакво разстояние един от друг.
  Без значение от използваната палитра, подборът на цветове трябва да прави резюмето лесно за прочит. Генератори на палитри като Coolors и Adobe Color могат да помогнат за избора на подходящите тонове.
  Подредбата на елементите също е от значение според Бостиан. Тя напомня, че първичният преглед отнема на работодателите средно по 7,4 секунди. Именно затова според нея най-важните елементи трябва да са най-отгоре.
  Веднъж щом резюмето е готово, то трябва да е достъпно за всички. Затова Бостиан напомня за използването на широко приложими разширения на файла като Microsoft Word или PDF. Обявата за работа може да включва повече информация за приетите от работодателя разширения и максималния размер на файла.

   Други елементи
  Бостиан споделя, че в миналото раздели като „Профил“ и „Цели“ са били част от повечето резюмета. Тя посочва, че тези раздели не са задължителни, но могат да помогнат на работодателя по-бързо да придобие представа за кандидата.
  Друг подобен раздел е този, описващ хобита и интереси. Докато този раздел може да помогне на работодателя да изгради по-добра представа за характера на кандидата, той често може и да отклони вниманието в нежелана посока. Бостиан съветва избягването на данни за хоби и интереси.
  Не на последно място са препоръките. Този раздел включва списък с имена и данни за контакт за лица, свързани с кандидата, които могат да предоставят препоръка. Бостиан смята, че е най-добре този раздел да бъде изключен и да се изчака стадият, в който е направено предложение за работа, за да бъде предоставен списък с лица, които могат да издадат препоръка.

   Препратки към портфолио или професионални сайтове
  Бостиан разкрива, че GitHub е една от най-популярните платформи за софтуерни разработчици. Кандидатите за работа е добре да имат добре поддържан профил в GitHub, където да демонстрират уменията си.
  Друга възможност е изграждането на личен сайт или портфолио. В него кандидатите могат да разкажат повече за себе си и да покажат на какво са способни.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 9 часа
  ЕК започва да наблюдава собствеността върху медиите
  Става все по-трудно да се разбере кой е собственикът на медиите в ЕС, смята еврокомисарят Вера Йоурова
  преди 10 часа
  ЕK отпуска 95 млн. евро за подобряване на достъпа до тестове
  Общо 20 държави от ЕС ще получат осигурените средства
  преди 12 часа
  Над една трета от учителите са ваксинирани поне с една игла
  Засега няма причина да се преминава масово към онлайн обучение, посочи министърът на образованието
  преди 12 часа
  Японската централна банка ще продължи с програмите за подпомагане на бизнеса
  Според управителя Курода икономическото възстановяване ще стане по-ясно с намаляването въздействието на пандемията
  преди 13 часа
  Progress придобива Kemp
  Сделката на стойност $258 млн., е част от стратегията на Progress за растеж на бизнеса през следващите години