събота, 02 юли 2022   RSS
  Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


  4332 прочитания

  „R&M България Производство“: Не само запазихме служителите си в кризата, но и назначихме нови

  Пандемията ще задълбочи още необходимостта от ускоряване на внедряването на дигиталните технологии – Радослав Радев, управител на производителя на оптични компоненти, пред Economy.bg
  16 ноември 2020, 13:22 a+ a- a

   

  Преди дни „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ отбеляза своята 9-а годишнина у нас. Основано през 2011, дружеството е тясно специализирано в разработката, дизайна и производството на оптични компоненти, които са част от комуникационните мрежи. Увеличаващата се урбанизация и цифровизация на големите градове също изисква нови решения. Затова компанията продължава целенасочено да разработва и пуска на пазара решения за автоматизация на сгради, изграждане на 5G мрежи, както и на продуктови системи за центрове за управление на данни. Търсенето на добра свързаност и бърза комуникация е по-важна от когато и да било. Този факт става очевиден във време на пандемия.
  Компанията е част от швейцарската група Reichle & De-Massari AG (R&M), водещ световен производител на високоефективни и иновативни продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи за данни.
  Продукцията на производствената база в България е достъпна на международните пазари чрез повече от 40 търговски организации на R&M по света.
  В момента в дружеството у нас работят над 350 души, като компанията продължава да наема хора както
  с инженерно образование, така и служители за различните отдели в производството.
  Освен производствено звено швейцарската група има и развоен център у нас с 16 инженери, разработващи комуникационните мрежи на бъдещето.

  Оказва ли бумът в дигитализацията по време на пандемията положително влияние върху производителя на оптични кабели, как кризата се отразява върху заетостта и проектите на дружеството, какъв модел на работа следва компанията в момента, кои са топ мениджърските качества за справяне с кризисни ситуации – тези и други въпроси коментирахме с Радослав Радев, управител на „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“.

  Радев заема длъжността управител на „R&M България Производство“ от април 2014. Завършил е Икономическия университет в гр. Варна. Преди да поеме настоящата си позиция, е бил регионален оперативен директор за Югоизточна Европа в германската компания Dorma, където е отговарял за операциите в девет държави. Заемал е и различни мениджърски позиции (мениджър закупуване, директор бизнес юнит) в производителя на електроуреди за дома „Теси".

  Г-н Радев, отбелязвате 9-годишно присъствие у нас. Каква е равносметката? И какви са плановете ви?
  Всъщност присъствието на „Райхле и Де-Масари“ (R&M) в България е много повече от девет години. Историята води началото си от далечната 1998, когато продуктите на компанията започват да се предлагат на местния пазар от българска дистрибуторска компания. През 2005 „Райхле и Де-Масари“ решава да отвори свой представителен търговски офис в страната, а през 2007 придобива и местната дистрибуторска компания. Така се учредява “Р и М България“ – дружеството, което управлява търговската дейност на компанията в региона на Югоизточна Европа.
  Тази година отбелязваме деветгодишнината от създаването на производственото дружество в България. През изминалите девет години „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ (R&M България Производствo) успя да се наложи като един от водещите заводи на групата R&M в глобален мащаб. Спечелихме доверието на ръководството чрез непрекъснатото повишаване на качеството на продуктите и увеличаване на производителността благодарение на подобренията, които правим непрекъснато. Така обемът на клиентските поръчки за България нарастваше всяка година, както и броят на служителите, който се увеличаваше постепенно. Гордеем се с това, че производственото дружество в България се утвърди и като компетентен център за редица функции. Понастоящем екипите за управлението на веригата на доставки, индустриален инженеринг, дизайн и IT са с глобални функции и подпомагат с компетенциите си останалите поделения на групата R&M.

  Как кризата с коронавируса се отрази на бизнеса на компанията у нас? Имате ли отменени, или замразени проекти?
  Секторът, в който оперира R&M, за щастие не бе силно засегнат и кризата с коронавируса не оказа съществени негативни последствия върху бизнеса ни. Благодарение на навременните превантивни мерки, които предприехме, запазихме здравето на служителите, което е най-важният приоритет за нас в настоящия момент.
  Заводът работи нормално през всичките тези месеци, изпълняваме клиентските си поръчки, работим по нови проекти и така успяваме да запазим всичките си служители, дори назначихме допълнително хора. Единствено изпитахме известни затруднения с доставките на компоненти от Азия заради закъснения в транспорта. Отлагали сме клиентски поръчки, но не сме замразявали или отказвали такива.

  Има ли тази криза някакъв положителен аспект за вас предвид бума при дигитализацията?
  Както вече споменах, секторът на R&M се разви доста динамично по време на кризата и новите обстоятелства, в които сме принудени да живеем. Все повече хора работят дистанционно от домовете си, за което е нужен силен и надежден интернет. Именно осигуряването на свързаност е предметът на дейност на R&M. Прекъсването на „нормалния“ бизнес процес и home office модела дадоха възможност на компаниите и домакинствата да разберат ключовата роля на продуктите, отговорни за една надеждна и добре работеща мрежова инфраструктура. На практика именно тя обслужва новите начини на комуникация днес.
  В тази връзка R&M неизменно продължава да следва краткосрочната и дългосрочната си стратегия в развитието на продуктовото си портфолио. Да, пандемията не само у нас, но и по света още повече задълбочи необходимостта от ускоряване на внедряването на дигиталните технологии. Именно затова ние продължаваме целенасочената си работа за разработването и пускането на пазара на решения за автоматизация на сгради, изграждане на 5G мрежи, както и на продуктови системи за центрове за управление на данни.

  Кои са най-важните качества, които един мениджър трябва да притежава, за да излезе успешно от кризисна ситуация като настоящата?
  В ситуация на криза мениджърът трябва да бъде адаптивен и да умее да управлява промяната. Информирането на служителите редовно, по правилния начин и своевременно им създава усещане за сигурност и увереност, че ръководството знае какво прави, взема правилните и добре обмислени решения и мисли за тяхното здраве и безопасност. Мениджърът трябва да умее да изслушва различните гледни точки и дори да приема конструктивната критика на екипа си. Ситуацията е нова за всички и различните мнения са важни за вземане на адекватни решения. Работата в екип и съвместните усилия за преодоляване на ситуацията по най-безболезнения начин за компанията и за служителите са изключително важни.

  Колко служители имате в момента? Наложи ли се да съкратите персонал, или да намалите заплати?
  В момента в компанията работят над 350 служители. Не само в настоящата ситуация, а винаги за нас е било важно да запазим удовлетвореността на екипа си и неговата мотивация да преминем заедно през предизвикателствата, които ни поднася новото нормално.
  Към настоящия момент не се е налагало да съкращаваме служители и да намаляваме възнагражденията на екипите си.
  За радост, към момента ангажираността по проектите, по които работим, се запазва и съумяваме да се справим по най-добрия начин. Нещо повече, разчитаме един на друг и все по-осезаемо си даваме сметка, че нивото на екипната работа е много високо, което доказва високия професионализъм на работа в компанията ни на всяко ниво.

  Кога се очаква да възобновите подбора на персонал? От какви специалисти ще имате нужда?
  Подборът на персонал при нас не е прекъсвал. Имаме нужда както от кадри с инженерно образование, така и от служители за различните етапи и отдели в производството ни.

  Какъв модел на работа следвате в момента – в администрацията и производството?
  „R&M България Производство“ спазва всички противоепидемични мерки, наредби и препоръки на Министерството на здравеопазването на България. Носенето на предпазни маски, както и спазването на дистанция са задължителни. Още в началото на епидемията предприехме стратегията на регулярно тестуване (всеки 10 дни) на всички сътрудници в екипа, като целта ни бе да идентифицираме заразените служители в начална фаза и да предотвратим формирането на вътрешни огнища. Осигуряваме предпазни средства, както и препарати за задължителна дезинфекция. Kъм момента достъпът на външни посетители до сградата на завода е забранен или се допуска след предварително одобрение от управителя и при стриктно спазване на мерките за безопасност. Служебните пътувания извън страната също остават забранени.
  Относно администрацията до края на 2020 колегите от административните ни отдели ще работят от разстояние, като максимум 50% от служителите ще присъстват физически в сградата. С това компанията цели да намали контактите между служителите предвид бързото разпространение на Covid-19.

  Продължавате ли да подкрепяте дуалното обучение? Как?
  Подкрепата на дуалното образование и инвестицията в развитието на младите таланти винаги е била и занапред ще бъде един от главните приоритети не само на „R&M България Производство“, но и на компанията в глобален мащаб. Екипът ни осъзнава ключовата роля на бизнеса за усъвършенстване уменията на младежите и необходимостта от практическа подготовка, която да повишава компетенциите на бъдещите инженери и тяхната увереност.
  В тази връзка, да, и в България продължаваме да инвестираме в тази посока. През лятото на 2019 „R&М България Производство“ връчи дипломите на учениците по проекта за дуално обучение „Домино“. В България компанията работи в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ в София и по-конкретно с обучаващите се в специалност „Електрообзавеждане на производството“. През изминалата година учениците от 10., 11. и 12. клас преминаха практическата си подготовка в производствената ни база. В момента вече работим със следващите ученици в гимназията, които участват в проекта „Домино“.

  За кои пазари основно изнасяте продукция?
  Заводът на „R&M България Производство“ работи основно за европейските пазари и за Близкия изток. Групата R&M има традиционно силни позиции в почти всички държави в Европа, като продължава с реализацията на стратегията си за разширяване на пазарните дялове на другите водещи пазари. Последните няколко години R&M направи няколко стратегически придобивания в държави, където имахме по-слабо пазарно присъствие. През следващите години целим интегрирането на тези компании и разгръщане на техния потенциал, което да доведе до увеличаване на пазарните ни позиции в тези региони.

  Имате и R&D център. Върху какви проекти работят колегите ви в него?
  Да, имаме развоен център в България с около 16 служители и се гордеем много с техните постижения, значими за развитието на компанията в глобален мащаб. Инженерите ни са доказани професионалисти с различни компетенции и познания, работят по международни проекти съвместно с инженери от другите подразделения на R&M. Това налага необходимостта да инвестираме непрекъснато в повишаване на техните инженерни познания и компетенции. В компанията ни иновациите се осъществяват непрекъснато и на всички нива. Ние покриваме целия диапазон на свързаност и предоставяме подходящи предложения от конектори до софтуер. Голямата ни гордост е, че сме една от компаниите, които оформят комуникационните мрежи на бъдещето, и с нашите продукти и решения гарантираме тяхната сигурност и функционалност.

  Нагоре
  Отпечатай
   
  * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

  преди 17 часа
  Президентът връчи мандат за съставяне на правителство на Асен Василев
  Започва да тече 7-дневен срок за формиране на състав на правителство
  преди 18 часа
  Над 17 000 ученици и учители заминават на безплатна почивка
  Децата и ръководителите им ще могат да отдъхват в планински или морски курорт през юли и август
  преди 19 часа
  Петков: България вече има алтернативно трасе за газ
  Другата седмица с гръцкия министър-председател ще дадем старт на газовата връзка с Гърция, обяви премиерът
  преди 19 часа
  Е-адресна регистрация вече в цяла София
  Всички райони вече работят успешно със системата
  преди 21 часа
  ЕС въвежда по-строги регулации за трансфер на криптовалути
  Целта е крипто платформите да проверяват самоличността на клиентите си, за да се ограничат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма
  преди 23 часа
  Украйна започна да изнася ток за ЕС
  Това ще позволи на Украйна да генерира повече приходи, а ЕС ще получава допълнителна електроенергия на достъпни цени